Pokles cen pšenice přináší investiční příležitost | J&T Banka
Navigace

Pokles cen pšenice přináší investiční příležitost

Výprodeje na trhu rizikových aktiv se nevyhnuly ani komoditám včetně těch zemědělských. Cena pšenice obchodovaná v USA na Chicago Board of Trade se letos sice zhodnotila o více než 30 %, nicméně od svých letošních maxim klesla téměř o třetinu k hodnotě 9 USD za bušl. Dostala se tak na nejnižší úrovně od 24. února, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu.

Kromě obav z recese a destrukce poptávky přispěly k současné korekci i příznivé zprávy ohledně očekávané sklizně v Severní Americe. Nad očekávání se zatím vyvíjejí objem osevu i předpokládaný výnos ze sklizně díky poměrně příznivému počasí. Korekci přiživily i menší sázky na další růst cen ze strany spekulantů, kteří od poloviny května zredukovali své čisté dlouhé pozice o více než 80%. Zatím se nenaplnily ani nejčernější obavy z krizového scénáře, kdyby se americká pšenice musela dovážet ve velkém do zemí třetího světa jako náhrada chybějících ukrajinských dodávek.

Na druhou stranu konflikt na Ukrajině zjevně není u konce a výpadek lokální produkce a absence exportů zejména do afrických a asijských zemí se na trhu může projevit později. Stejně tak změna poptávky v případě recese není u obilovin zdaleka tak elastická, jako je tomu například u průmyslových kovů. Navíc celkový stav zásob pšenice v USA se aktuálně nachází výrazně pod průměrem z posledních pěti let.

Zmíněné faktory podporují předpoklad, že by se ceny pšenice i dalších obilovin mohly brzy vrátit zpět k růstovému trendu. Vyšší ceny komodit předpokládají i někteří experti, jako například analytici z Goldman Sachs, kteří očekávají návrat cen pšenice k 12 USD za bušl. Investoři tak mohou současnou korekci využít k nákupu. Jako investiční instrumenty na ceny pšenice jsou k dispozici nejen termínované kontrakty (futures) dostupné pro firmy a instituce, ale i indexové fondy ETF vhodné pro drobné investory.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.