Červenec bude znovu o hospodářské politice | J&T Banka
Navigace

Červenec bude znovu o hospodářské politice

Máme za sebou polovinu roku 2022 a situace na finančních trzích není jednoduchá. Vysoká inflace, snahy centrálních bank o její zkrocení, válka na Ukrajině poblíž našeho regionu či obava investorů z nástupu recese v jednotlivých zemích a oblastech… Co přinese červenec?

„Současná situace není zrovna příznivá pro to rozhodnout se, jak svoje peníze investovat, nebo aspoň ochránit. Ale tak to bývá. Po letech ‚hodování‘ přišlo období vystřízlivění,“ říká Michal Semotan, portfolio manažer J&T Investiční společnosti.

Prudký růst inflace rozhýbal centrální banky k akci, a tak velmi rychle začínají zvedat úrokové sazby – domácí ČNB posunula základní sazbu k úrovni 7 %, americký FED také poměrně agresivně přidal k základní sazbě +0,75 % a další stejný krok nevyloučil.

„To jsou poměrně razantní kroky s jasným cílem zchladit poptávku a dostat inflaci pod kontrolu, ale zároveň to má negativní dopad na finanční trhy,“ uvádí Michal Semotan. Ceny dluhopisů po těchto krocích klesají, investoři požadují za nákup dluhového investičního instrumentu vyšší výnos, než tomu bylo před několika měsíci, a výrazně vyšší než před rokem. Akcie padají také, když vyšší úroková sazba sráží jejich aktuální hodnotu přepočítanou z budoucích zisků a tlačí úrokové náklady financování společností výrazně výše, než tomu bylo před rokem. To je negativní především pro firmy, které ještě nevytvářejí zisky, proto řada technologických akcií, které byly loni tak populární, propadla za poslední půl rok nejvíce – a to i o 70–80 %. Akciové indexy ztrácejí mezi 20–30 %, pražská burza pak letos klesá o −15 %, když jejímu vývoji pomáhají akcie společnosti ČEZ.

Hospodářská politika hraje prim

Červenec bude znovu o hospodářské politice, resp. o měnově politických zasedáních centrálních bank. Ta budou ovlivňovat průběžná makrodata a především vývoj inflace. ECB (21. 7.) by měla zahájit cyklus zvyšování sazeb v boji proti inflačním tlakům. Trh zatím očekává zvýšení o 25 bazických bodů, které naznačila Lagardeová na posledním zasedání, ale nejsou výjimkou ani spekulace, že dojde ihned ke zvýšení o 50 b. b., čímž by se depozitní sazby mohly dostat ze záporných hodnot.

Vyhodnocovat bude přístup ECB k plánu utahování měnové politiky, tedy především rychlost a míru, kam až hodlá ECB své základní úrokové sazby posunout. Trh zaceňuje posun na 1,0 % do konce roku ze současných −0,5 % u depozitní sazby.

Fed (27. 7.) po zvýšení o 75 b. b. může podobný krok zopakovat i na červencovém zasedání. Resp. trh takový krok již zaceňuje. Ostatní kroky jako snižování bilance by měly být potvrzeny, tedy snižování o 48 mld. USD/měs. do srpna a od září o 95 mld. USD/měs.

Zasedání ČNB (4. 8.) bude trochu oříšek. Po ostrém zvýšení sazeb o 125 b. b. na 7,0 % v červnu a již s novým obsazením bankovní rady jsou očekávání poměrně široce rozkročena. Současně bude nová rada již vycházet i z nových makroekonomických dat. „Nedá se vyloučit, že první zasedání v novém složení se obejde bez změny v základních sazbách. Trh bude sledovat, zda se ČNB blíže vyjádří k měnovým rezervám. Restriktivnější měnová politika a makroekonomické ochlazení jsou nepříznivé informace pro riziková aktiva, která mohou kvůli těmto faktorům zůstávat pod prodejním tlakem,“ uvádí Milan Vaníček, ředitel odboru analýz finančního trhu.

Covid-19 nejen v Asii

Poslední pandemická data ukazují, že by mohlo dojít k dalšímu uvolnění striktních restrikcí v Číně, což by bylo pozitivní zprávou pro globální ekonomiku. Avšak rovněž se ukazuje, že začínají růst čísla nově nakažených například v Evropě. „Prozatím to není nějak rušivý element vzhledem k ‚jen‘ jiným formám varianty omikron, ale domníváme se, že je nadále vhodné pandemickou situaci sledovat a nepodceňovat ji,“ připomíná Milan Vaníček.

Nová čísla výsledkové sezóny

Jedním z důležitých faktorů července bude i výsledková sezóna za druhý kvartál. Investoři budou vyhlížet, jak se do čísel projeví vyšší inflace, vliv Číny a konfliktu na Ukrajině. Většina trhu rovněž očekává opatrné výhledy právě z důvodů zmíněných dříve, resp. jejich vliv na makroekonomické prostředí. Obezřetnost je patrná i v projekcích analytiků. „Celkově může výsledková sezóna přinést neutrální, až lehce nepříznivé vyznění především kvůli výhledu. Avšak to by trh již měl zaceňovat,“ popisuje Milan Vaníček.

Ukrajinský konflikt stále v centru dění

Bohužel i červenec bude ovlivňován ukrajinským konfliktem. Nadále platí, že jakékoliv smírné kroky vedoucí ke klidu zbraní by trh oceňoval v prvotní reakci pozitivně. A naopak zostření bojů, oznámení dalších sankcí či jiných obdobných kroků bude trh vnímat negativně. Z dlouhodobějšího pohledu se dění na Ukrajině již zapsalo a bude zapisovat do nepříznivého ekonomického vývoje přinejmenším Evropy, resp. do výkonnosti jednotlivých firemních sektorů. Tento faktor je důležité mít na zřeteli při dalším investičním rozhodování.

Červencový výhled

Pro červenec budou opětovně ostře sledovaná jednotlivá zasedání centrálních bank. Trh je již nastaven na téměř všeobecnou restriktivní měnovou politiku, ale výraznější kroky by investoři nevnímali pozitivně. Tedy například prudší než očekávané zvyšování základních úrokových sazeb by trh naladil do prodejní nálady.

V případě ECB se bude sledovat, zda a jak razantně zahájí proces zvyšování sazeb. Důležitá budou průběžná makrodata, která budou mít implikaci právě na očekávání budoucí monetární politiky.

„Protentokrát se domníváme, že i výsledková sezóna za druhý kvartál může mít mírně hořkou příchuť, a to především kvůli opatrnému očekávání. Pomyslnou druhou miskou vah může být další uvolňování pandemických restrikcí v Číně, což by mohlo dopomoci k lepšímu globálnímu ekonomickému vývoji. Dodatečná, ale vlastně stále platící rizika jsou dění na Ukrajině a všeobecný vývoj kolem covidu-19. Celkově zůstáváme i nadále velmi obezřetní především kvůli zvýšené inflaci, resp. celkovému makroekonomickému obrázku, což je mix, který aktuálně neprospívá rizikovým aktivům,“ dodává Milan Vaníček.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.