Podnikové dluhopisy zlevnily více než akcie | J&T Banka
Navigace

Podnikové dluhopisy zlevnily více než akcie

Dnešní dobu lze investičně charakterizovat jako „čekání na to, až aktiva dostatečně zlevní“. Finanční trhy už akceptovaly myšlenku, že centrální banky, aby ztlumily inflaci, budou muset zpomalit ekonomický růst. Možná to bude jen zpomalení, spíše však na nějakou dobu reálné zastavení či recese. Finanční aktiva jako akcie, reality či podnikové dluhopisy pochopitelně na očekávání recese reagují negativně a jejich ceny jsou pod tlakem. Investoři nyní přemýšlejí, jestli už jsou poklesy dostatečné a atraktivní. Pojďme si udělat jednoduchá srovnání.

Atraktivita amerických akcií oproti dluhopisům se často měří tzv. Fed modelem, což je srovnání očekávané ziskovosti firem (v procentech vůči cenám jejich akcií) v indexu S&P 500 oproti výnosu amerických státních dluhopisů. Vývoj za posledních 20 let ukazuje graf níže.

graf1.png

Odhadovaná ziskovost firem je nyní zhruba 3 % nad dluhopisy a pohybujeme se tak blízko dlouhodobému průměru. Výnosy dluhopisů šly v posledních měsících nahoru, a proto ani přes nedávný pokles cen akcie nevypadají vysloveně levně.

Ještě hůře vypadají akcie oproti podnikovýmdluhopisům s investičním ratingem. Výnosy podnikových bondů jdou v posledních týdnech také výrazně nahoru a očekávaná ziskovost akcií jednoznačně nestíhá. Zde máme graf, kvůli dostupnosti dat, jen za posledních 7 let.Každopádně nadvýnos akcií je hluboko pod průměrem. Touto optikou podnikové dluhopisy už zlevnily výrazně více než akcie, a jsou tak atraktivnější.

graf2.png

Nutno dodat, že se jedná pouze o jeden z možných pohledů na věc. Příznivci akcií jistě namítnou, že akcie by např. měly lépe zvládnout období inflace než dluhopisy. Závěr této jednoduché analýzy pro akcie je však následující: „příliš pozdě na prodej, ale pravděpodobně ještě moc brzy na nákup“. Osvědčenou radou pro investory je rozložit své investování v čase. Tak se nemůže stát, že by nám akcie nebo dluhopisy „ve slevě“ unikly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.