Colt CZ: Končí šéfka americké divize Alice Poluchová | J&T Banka
Navigace

Colt CZ: Končí šéfka americké divize Alice Poluchová

Colt CZ oznámil, že z osobních důvodů složila všechny funkce ve skupině Alice Poluchová, která byla prezidentkou a generální ředitelkou americké části CZ-USA. Alice Poluchová rovněž ukončila členství v představenstvu společnosti. Nový člen představenstva zatím nebyl oznámen.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.