Holub pro další zvýšení sazeb ČNB kvůli riziku mzdově-inflační spirály | J&T Banka
Navigace

Holub pro další zvýšení sazeb ČNB kvůli riziku mzdově-inflační spirály

Člen bankovní rady České národní banky (ČNB) Tomáš Holub v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že by byl pro další zvýšení úrokových sazeb. Holub se odvolával na poučení z inflační epizody v 70. letech 20. století, kdy se inflace rozjela kvůli nedostatečné monetární restrikci, což si nakonec vynutilo dramatické zvýšení sazeb a hlubokou recesi. Proto je Holub pro další zvýšení sazeb, aby se snížila rizika inflačně-mzdové spirály, a tedy i hrozby dalšího výrazného zvýšení sazeb v budoucnu. Podle Holuba je rizikové, že ČNB pro příští rok očekává inflaci kolem 10 %, současně má ČR rekordně nízkou nezaměstnanost a tato kombinace může živit další růst mezd a pak i inflačních tlaků. Holub na posledním zasedání v srpnu navrhoval zvýšení sazeb o 100 bodů, ale jeho pohled je v bankovní radě ČNB po personální obměně na konci června v menšině. Holub zdůraznil, že hlavním cílem ČNB je zajistit cenovou stabilitu, což není situace, kdy je inflace nad 17 %.

Vedle Holuba ovšem zaznělo z vedení ČNB několik komentářů (guvernér Michl, viceguvernérka Zamrazilová, Dědek, Frait), které se jasně vyslovily proti dalšímu zvyšování sazeb. Proto na dalším zasedání (29. září) čekáme, že sazby ČNB (2T repo 7,00 %) zůstanou beze změny. Zatím čekáme, že ČNB sazby na vyšší úrovni ponechá alespoň do poloviny příštího roku, možná i déle.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.