CTP cíluje růst zisku na akcii o 20 % v příštím roce | J&T Banka
Navigace

CTP cíluje růst zisku na akcii o 20 % v příštím roce

Logistický developer CTP včera při příležitosti dne pro investory oznámil některé finanční cíle. Management chce v r. 2023 dosáhnout upraveného zisku na akcii (adj. EPRA EPS) ve výši 0,72 EUR, což implikuje 20% růst z letošního cíle 0,60 EUR. Management zároveň potvrdil, že do r. 2026 by každoroční růst upraveného zisku na akcii měl být dvojciferný, což byl cíl oznámený při IPO. K tomu má pomoci jednak růst nájmů, kde chce CTP zvyšovat podíl inflačních doložek ve smlouvách s nájemci, a dále růst celého portfolia. Ze současných 9,5 mil. m2 se chce společnost dostat za několik let až na 20 mil. m2, z velké části developmentem z vlastních nezastavěných ploch. Těch má nyní CTP rovněž cca 20 mil. m2. Management chce dále udržovat zadlužení LTV ve výši 40–45 % a vyplácet 70–80 % upraveného zisku ve formě dividend. Ředitel a zakladatel společnosti Remon Vos uvedl, že navzdory makroekonomickým potížím je nadále vidět rekordní poptávka po kvalitních logistických plochách, která naráží na nedostatek nabídky.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.