EPH: Dceřiná společnost LEAG představila plány na obří projekt obnovitelných zdrojů v Německu | J&T Banka
Navigace

EPH: Dceřiná společnost LEAG představila plány na obří projekt obnovitelných zdrojů v Německu

Předseda představenstva společnosti LEAG, která je součástí holdingu EPH, představil plány na vybudování obnovitelných zdrojů o výkonu až 7 GW do roku 2030.

Předseda představenstva společnosti LEAG, která je součástí holdingu EPH, představil plány na vybudování obnovitelných zdrojů o výkonu až 7 GW do roku 2030. Má se jednat o komplex větrných a solárních parků v lokalitě po vytěženém uhlí ve východní části Německa. Součástí komplexu by měla být také výroba zeleného vodíku a uložiště energie. Investice by měla přesáhnout 10 mld. EUR. Pokud by k realizaci při těchto parametrech skutečně došlo, jednalo by se zřejmě o největší projekt obnovitelných zdrojů v Evropě s instalovaným výkonem více jak 3x větším, než je jaderná elektrárna Temelín.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.