IPO Hardwario: Společnost podnikající v internetu věcí dnes zahajuje úpis akcií | J&T Banka
Navigace

IPO Hardwario: Společnost podnikající v internetu věcí dnes zahajuje úpis akcií

Liberecká společnost Hardwario, a.s. dnes zahajuje u příležitosti Start Day pražské burzy svůj primární úpis akcií (IPO), který bude trvat do 18. 10. Hardwario podniká v tzv. internetu věcí (Internet of Things – IoT), který spočívá v připojování již existujících zařízení na internet. V případně Hardwaria jde většinou o výrobní zařízení, ať už např. v průmyslu či energetice. Společnost sestrojuje a dodává zařízení, která umožňují připojit výrobní zařízení klienta na internet. Díky tomu mohou manažeři v reálném čase sledovat průběh výroby a být okamžitě informováni o změnách. Hardwario nabídne 2,87 mil. nových akcií za cenu 17 – 25 Kč/ks, což znamená očekávaný výnos 49 – 72 mil. Kč a ocenění společnosti 244 – 359 mil. Kč. Nově upsané akcie budou představovat free float 20 %. Společnost chce nový kapitál použít ze 40 % na nákup skladových zásob, což má urychlit plnění zakázek, ze 40 % na posílení obchodu a marketingu a z 20 % na vývoj produktů. Hardwario loni utržilo 17,6 mil. Kč při zisku před odpisy EBITDA 6,5 mil. a čistém zisku 3 mil. Kč. Do r. 2026 očekává Hardwario zdesetinásobení tržeb i zisku EBITDA. V současnosti jsou největšími akcionáři Alan Fabik, který je rovněž gen. ředitelem, Pavel Hübner, Tomáš Morava a společnost eMan, která je rovněž na trhu Start. Tito akcionáři budou po úpisu držet cca 58 % akcií a očekávají, že budou jednat ve shodě. Prvním obchodním dnem Hardwaria na burze bude 24. 10.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.