Home Credit prodává aktivity na Filipínách a v Indonésii | J&T Banka
Navigace

Home Credit prodává aktivity na Filipínách a v Indonésii

Home Credit patřící pod skupinu PPF se dohodl na prodeji svých aktivit na Filipínách a v Indonésii celkem za 615 mil. EUR (14,9 mld. Kč). Dokončení transakce je očekáváno v druhém pololetí příštího roku.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.