Komerční banka: Akcie se již obchodují bez nároku na dividendu | J&T Banka
Navigace

Komerční banka: Akcie se již obchodují bez nároku na dividendu

Akcie banky se dnes obchodují poprvé bez nároku na dividendu 55,5 Kč na akcii (7,5% hrubý dividendový výnos). Jedná se o doplacení dividend ze zisku let 2019 a 2020, na které se dříve vztahovaly restrikce ČNB. Samotná výplata proběhne od 22. prosince.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.