Allwyn: Komise pro hazardní hry schválila akvizici Camelotu UK | J&T Banka
Navigace

Allwyn: Komise pro hazardní hry schválila akvizici Camelotu UK

Britská komise pro hazardní hry schválila Allwynu převzetí společnosti Camelot UK, která v současné době provozuje britskou národní loterii. Allwyn získal licenci na provozování loterie od února příštího roku, prostřednictvím zmíněné akvizice se však stává provozovatelem loterie již nyní a zároveň tato akvizice přispěje k hladkému přechodu na novou licenci.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.