J&T BANKA získala mezinárodní investiční rating od Moody´s | J&T Banka
Navigace

J&T BANKA získala mezinárodní investiční rating od Moody´s

Agentura Moody´s dnes oficiálně přidělila J&T BANCE investiční rating Baa2 se stabilním výhledem. Banka se tímto krokem zařadila po bok několika elitních firem, které v Česku a na Slovensku investiční rating mají. Kromě jiného Moody´s oceňuje vybudovanou pozici banky v oblasti korporátního financování, a také diversifikovanou a stabilní vkladovou bázi.

„Dosažení mezinárodního ratingu je pro nás velký krok. Rating investičního stupně nám otevírá příležitost získávat kapitál na evropských a světových trzích. Dosažení takového hodnocení je pro nás pak také závazkem do budoucna,“ komentuje Štěpán Ašer, generální ředitel J&T BANKY.

Podrobné hodnocení Moody´s:

Mezinárodní ratingová agentura Moody´s přidělila rating dlouhodobých vkladů na úrovni Baa2 se stabilním výhledem a rating krátkodobých vkladů na úrovni Prime-2. Jedná se o ratingové ohodnocení na prestižním, tzv. investičním stupni. Dlouhodobé závazky s hodnocením Baa představují podle definice Moody´s „mírné kreditní riziko“. Krátkodobé závazky s hodnocením Prime-2 odráží „vysokou schopnost splácení“ těchto závazků.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.