Užitečné informace

Bankovní služby

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro službu Clear Deal účinné od 01.01.2018, datum zveřejnění 13.11.2017 PDF
Obchodní podmínky pro bankovní služby účinné od 01.01.2018, datum zveřejnění 13.11.2017 PDF
General Terms and Conditions of J&T BANKA, a.s. for Deposits via the Savedo Internet Platform - AT PDF
General Terms and Conditions of J&T BANKA, a.s. for Deposits via the Savedo Internet Platform - DE PDF
Uživatelská dokumentace aplikace ePortál PDF
Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb účinné od 1.11.2016, datum zveřejnění 25.10.2016 PDF
Lhůty pro provádění platebního styku účinné od 13.01.2018 PDF
Všeobecné obchodní podmínky pro klienty, kteří uzavřeli komisionářskou smlouvu se společností ATLANTIK finanční trhy, a. s., přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přešla na společnost J&T BANKA, a. s., na základě koupě části obchodního závodu společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s., účinné od 11.05.2017 PDF

Plánované změny obchodních podmínek

Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb účinné od 1.1.2018 PDF

Oznámení

Oznámení o nové regulaci MIFID 2 PDF

Reklamační řád

Reklamační řád – platný od 13.01.2018 PDF

Mobilita klientů

Finanční gramotnost

FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act)

Co je to FATCA? PDF

Investiční služby

Seznam korespondenčních bank

Československá obchodní banka, a.s.

Praha, Czech Republic
SWIFT: CEKO CZ PP
Currency: CZK

ING Belgium SA/NV

Brussels, Belgium
SWIFT: BBRU BE BB
Currency: EUR

Deutsche Bank Trust Company Americas

New York, USA
SWIFT: BKTR US 33
Currency: USD

ING Bank N.V.

Praha, Czech Republic
SWIFT: INGB CZ PP
Currency: CZK, EUR, CHF, GBP, USD, RUB, HUF, PLN, AUD, CAD, SEK, RON, TRY, NOK

J&T Bank a.o.

Moscow, Russian Federation
SWIFT: TRRY RU MM
Currency: RUB

Poštová banka, a.s.

Bratislava, Slovak Republic
SWIFT: POBN SK BA
Currency: EUR

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Praha, Czech Republic
SWIFT: BACX CZ PP
Currency: CZK, EUR, USD, HRK

Vaba banka d.d.

Varazdin, Croatia
SWIFT: VBVZ HR 22
Currency: HRK

Citibank, a.s. Praha

Praha, Czech Republic
SWIFT: CITI CZ PX
Currency: MXN, ZAR

Aktuálně platné sazebníky poplatků

Sazebník poplatků pro právnické osoby a podnikatele - od 13.01.2018, datum zveřejnění 13.11.2017 PDF
Sazebník poplatků pro službu Clear Deal pro právnické osoby a podnikatele – od 13.01.2018, datum zveřejnění 13.11.2017 PDF
Sazebník poplatků pro službu Clear Deal pro fyzické osoby nepodnikatele – od 13.01.2018, datum zveřejnění 13.11.2017 PDF
Sazebník poplatků pro fyzické osoby, nepodnikatele - Prémiové bankovnictví – od 15.02.2017, datum zveřejnění 30.01.2017 PDF
Sazebník poplatků pro fyzické osoby, nepodnikatele - od 15.02.2017, datum zveřejnění 30.01.2017 PDF
Ceník investičních služeb – od 15.02.2017, datum zveřejnění 30.01.2017 PDF
Zařazení fondů do kategorií pro Sazebník poplatků PDF
Seznam fondů s výstupním poplatkem (zpětný odkup) PDF
Ceník investičních služeb pro klienty, kteří uzavřeli komisionářskou smlouvu se společností ATLANTIK finanční trhy, a. s., přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přešla na společnost J&T BANKA, a. s., na základě koupě části obchodního závodu společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. - od 11.05.2017 PDF