Navigace

Informační dokumenty

Základní informace o společnosti J&T Banka, a.s. a jí poskytovaných investičních službách PDF
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související PDF
Pravidla provádění pokynů – Best execution policy PDF
Základní typy pokynů PDF
Pravidla nakládání s majetkem zákazníka PDF
Kategorizace zákazníků PDF
Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů PDF
Pobídky PDF
Modelové scénáře nákladů 2020 PDF
Seznam obchodnických účtů PDF
Pokyn k převodu peněžních prostředků PDF
Přehled investičních nástrojů, které banka přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 9.9.2020) PDF
Přehled investičních nástrojů, které banka přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 24.9.2020) PDF
Přehled měn, které banka přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 4.2.2016) PDF
Cash pooling na obchodnických účtech J&T BANKY, a. s. (platnost od 19.06.2017) PDF
Cash pooling na obchodnických účtech J&T BANKY, a. s. (platnost od 01.05.2017) PDF
CashPooling – popis algoritmu od 1.12.2019 PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 28.9.2020) PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 21.9.2020) PDF
Závěry analýzy Best Execution §15n(5)b ZPKT 2017 PDF
5 nejlepších míst provádění pokynů u obchodů zajišťujících financování PDF
Neprofesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů PDF
Neprofesionálové 5 nejlepších míst předání pokynů PDF
Profesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů PDF
Profesionálové 5 nejlepších míst předání pokynů PDF
Závěry analýzy Best Execution §15n(5)b ZPKT 2018 PDF
Harmonogram provozního dne PDF
Harmonogram provedení a vypořádaní obchodů s fondy kolektivního investování nabízených skupinou J&T PDF