Informační dokumenty | J&T Banka
Navigace

Informační dokumenty

V souvislosti s aktuální mezinárodní situací dočasně pozastavujeme provádění operací s ruským rublem.

Základní informace o společnosti J&T Banka, a.s. a jí poskytovaných investičních službách PDF
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související PDF
Podmínky služby investiční poradenství PDF
Pravidla provádění pokynů – Best execution policy PDF
Základní typy pokynů PDF
Pravidla nakládání s majetkem zákazníka PDF
Kategorizace zákazníků PDF
Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů PDF
Pobídky PDF
Modelové scénáře nákladů PDF
Seznam obchodnických účtů PDF
Pokyn k převodu peněžních prostředků PDF
Přehled investičních nástrojů, které J&T BANKA přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 12. 1. 2022) PDF
Přehled investičních nástrojů, které J&T BANKA přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 26. 1. 2022) PDF
Přehled měn, které banka přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 28. 2. 2022) PDF
CashPooling – popis algoritmu PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 30. 1. 2023) PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 23. 1. 2022) PDF
Harmonogram provozního dne PDF
Harmonogram provedení a vypořádaní obchodů s fondy kolektivního investování nabízených skupinou J&T PDF
Závěry analýzy Best Execution §15n(5)b ZPKT 2021 PDF
Informace v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti investic PDF
5 nejlepších převodních míst - Profesionální zákazníci 2021 PDF
5 nejlepších převodních míst - Neprofesionální zákazníci 2021 PDF
5 nejlepších investičních podniků pro předávání pokynů - Profesionální zákazníci 2021 PDF
5 nejlepších investičních podniků pro předávání pokynů - Neprofesionální zákazníci 2021 PDF
5 nejlepších míst provádění pokynů u obchodů zajišťujících financování PDF
Alokační politika PDF
Seznam US cenných papírů podléhající 10% dani PDF