Navigace

Informační dokumenty

Základní informace o společnosti J&T Banka, a.s. a jí poskytovaných investičních službách PDF
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související PDF
Pravidla provádění pokynů – Best execution policy PDF
Základní typy pokynů PDF
Harmonogram provozního dne PDF
Pravidla nakládání s majetkem zákazníka PDF
Kategorizace zákazníků PDF
Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů PDF
Pobídky 2018 PDF
Modelové scénáře nákladů 2018 PDF
Seznam obchodnických účtů PDF
Pokyn k převodu peněžních prostředků PDF
Přehled investičních nástrojů, které banka přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 27. 2. 2019) PDF
Přehled investičních nástrojů, které banka přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 7. 2. 2019) PDF
Přehled měn, které banka přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 4.2.2016) PDF
Cash pooling na obchodnických účtech J&T BANKY, a. s. (platnost od 19.06.2017) PDF
Cash pooling na obchodnických účtech J&T BANKY, a. s. (platnost od 01.05.2017) PDF
JT_5 nejlepších míst provádění pokynů u obchodů zajišťujících financování PDF
JT_Neprofesionálové 5 nejlepších míst předání pokynů PDF
JT_Neprofesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů PDF
JT_Profesionálové 5 nejlepších míst předání pokynů PDF
JT_Profesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů PDF