Navigace

Informační dokumenty

Základní informace o společnosti J&T Banka, a.s. a jí poskytovaných investičních službách PDF
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související PDF
Pravidla provádění pokynů – Best execution policy PDF
Základní typy pokynů PDF
Pravidla nakládání s majetkem zákazníka PDF
Kategorizace zákazníků PDF
Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů PDF
Pobídky PDF
Modelové scénáře nákladů PDF
Seznam obchodnických účtů PDF
Pokyn k převodu peněžních prostředků PDF
Přehled investičních nástrojů, které J&T BANKA přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 21. 10. 2021) PDF
Přehled investičních nástrojů, které J&T BANKA přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 15. 10. 2021) PDF
Přehled měn, které banka přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 4.2.2016) PDF
CashPooling – popis algoritmu od 1.12.2019 PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 25. 10. 2021) PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 18.10. 2021) PDF
Harmonogram provozního dne PDF
Harmonogram provedení a vypořádaní obchodů s fondy kolektivního investování nabízených skupinou J&T PDF
Závěry analýzy Best Execution §15n(5)b ZPKT 2020 PDF
Informace v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti investic PDF
5 nejlepších převodních míst - Profesionální zákazníci 2020 PDF
5 nejlepších převodních míst - Neprofesionální zákazníci 2020 PDF
5 nejlepších investičních podniků pro předávání pokynů - Profesionální zákazníci 2020 PDF
5 nejlepších investičních podniků pro předávání pokynů - Neprofesionální zákazníci 2020 PDF
5 nejlepších míst provádění pokynů u obchodů zajišťujících financování PDF
Alokační politika PDF