Navigace

Informační dokumenty

Základní informace o společnosti J&T Banka, a.s. a jí poskytovaných investičních službách PDF
Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související PDF
Pravidla provádění pokynů – Best execution policy PDF
Základní typy pokynů PDF
Pravidla nakládání s majetkem zákazníka PDF
Kategorizace zákazníků PDF
Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů PDF
Pobídky PDF
Modelové scénáře nákladů 2020 PDF
Seznam obchodnických účtů PDF
Pokyn k převodu peněžních prostředků PDF
Přehled investičních nástrojů, které J&T BANKA přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 14. 1. 2021) PDF
Přehled investičních nástrojů, které J&T BANKA přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 7. 1. 2021) PDF
Přehled měn, které banka přijímá jako zajištění poskytnutého úvěru (platnost od 4.2.2016) PDF
Cash pooling na obchodnických účtech J&T BANKY, a. s. (platnost od 19.06.2017) PDF
Cash pooling na obchodnických účtech J&T BANKY, a. s. (platnost od 01.05.2017) PDF
CashPooling – popis algoritmu od 1.12.2019 PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 18. 1. 2021) PDF
Přehled sazeb pro službu Cash Pooling a sazeb z úvěrů na nákup investičních nástrojů (platnost od 11. 1. 2021) PDF
Závěry analýzy Best Execution §15n(5)b ZPKT 2019 PDF
5 nejlepších míst provádění pokynů u obchodů zajišťujících financování PDF
Neprofesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů PDF
Neprofesionálové 5 nejlepších míst předání pokynů PDF
Profesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů PDF
Profesionálové 5 nejlepších míst předání pokynů PDF
Závěry analýzy Best Execution §15n(5)b ZPKT 2019 PDF
Harmonogram provozního dne PDF
Harmonogram provedení a vypořádaní obchodů s fondy kolektivního investování nabízených skupinou J&T PDF