Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva FO PDF
Komisionářská smlouva PO PDF
Rozdělení fondů pro Ceník investičních služeb PDF
Investiční dotazník PDF
Prohlášení daňového nerezidenta FO PDF
Prohlášení daňového nerezidenta PO PDF
Plná moc PDF
Rámcová smlouva - Zvláštní ustanovení FO PDF
Rámcová smlouva - Zvláštní ustanovení PO PDF
Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb účinné od 1.11.2016, datum zveřejnění 25.10.2016 PDF
Ceník investičních služeb – od 15.02.2017, datum zveřejnění 30.01.2017 PDF
Všeobecné obchodní podmínky pro klienty, kteří uzavřeli komisionářskou smlouvu se společností ATLANTIK finanční trhy, a. s., přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přešla na společnost J&T BANKA, a. s., na základě koupě části obchodního závodu společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s., účinné od 11.05.2017 PDF
Ceník investičních služeb pro klienty, kteří uzavřeli komisionářskou smlouvu se společností ATLANTIK finanční trhy, a. s., přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přešla na společnost J&T BANKA, a. s., na základě koupě části obchodního závodu společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. - od 11.05.2017 PDF

Na internetových stránkách České bankovní asociace je k dispozici aktuální znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu včetně všech produktových příloh a doplňků.