Komisionářská smlouva | J&T Banka
Navigace

Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva FO PDF
Komisionářská smlouva PO PDF
Rozdělení fondů pro Ceník investičních služeb PDF
Prohlášení daňového nerezidenta FO PDF
Prohlášení daňového nerezidenta PO PDF
Plná moc PDF
Rámcová smlouva - Zvláštní ustanovení FO PDF
Rámcová smlouva - Zvláštní ustanovení PO PDF
Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb – platnost od 1. 4. 2022, datum zveřejnění 15. 3. 2022 PDF
Ceník investičních služeb – platnost od 25. 4. 2022 PDF

Na internetových stránkách České bankovní asociace je k dispozici aktuální znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu včetně všech produktových příloh a doplňků.