Komisionářská smlouva

Komisionářská smlouva FO PDF
Komisionářská smlouva PO PDF
Rozdělení fondů pro Ceník investičních služeb PDF
Investiční dotazník PDF
Prohlášení daňového nerezidenta FO PDF
Prohlášení daňového nerezidenta PO PDF
Plná moc PDF
Rámcová smlouva - Zvláštní ustanovení FO PDF
Rámcová smlouva - Zvláštní ustanovení PO PDF
Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb účinné od 25.05.2018, datum zveřejnění 23.03.2018 PDF
Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb účinné od 25.05.2018, datum zveřejnění 23.03.2018 - zobrazení změn PDF
Ceník investičních služeb – od 15.02.2017, datum zveřejnění 30.01.2017 PDF
Ceník investičních služeb pro klienty, kteří uzavřeli komisionářskou smlouvu se společností ATLANTIK finanční trhy, a. s., přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přešla na společnost J&T BANKA, a. s., na základě koupě části obchodního závodu společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. - od 11.05.2017 PDF
Obchodní podmínky pro poskytování investičních služeb účinné od 1.1.2018 PDF

Na internetových stránkách České bankovní asociace je k dispozici aktuální znění Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu včetně všech produktových příloh a doplňků.