Navigace

Zprávy o korporátních akcích

BNP Paribas Funds: Upozornění pro držitele akcií o sloučení „Sustainable Euro Corporate Bond“

Vážený kliente,

společnost BNP upozorňuje držitele akcií o sloučení platném od 23. dubna 2021. Představenstvo společnosti BNP Paribas Funds rozhodlo, že slučující se belgický podfond bude zrušen bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do přijímajícího podfondu. Výměnou za to budou držitelům akcií slučujícího se podfondu vydány nové akcie přijímajícího podfondu. Více informaci o sloučení naleznete na https://docfinder.bnpparibas-am.com.

V souvislosti s proběhlým sloučením dochází i k splitu podílů u fondu, ISIN LU0265288877, čili bude vyměněn 1 ks stávajících podílových listů za 5 nových s příslušnou úpravou NAV. Kurz výměny bude ve všech případech 5 nových listů ku 1 stávajícímu. Více detailů ke korporátní akci najdete v přiloženém materiálu.

Upozornění pro držitele akcií o sloučení „Sustainable Euro Corporate Bond“ PDF

APHRIA INC

Vážený kliente,

dne 3. 5. 2021 proběhl na cenném papíru APHRIA INC, ISIN CA03765K1049 merger v poměru za 1 ks původního cenného papíru 0,8381 ks nového cenného papíru. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry TILRAY INC-CLASS 2 COMMON, ISIN US88688T1007.

IPATH SERIES B S&P 500 VIX

Vážený kliente,

dne 22. 4. 2021 proběhl reverzní split v poměru 1:4 na cenném papíru IPATH SERIES B S&P 500 VIX, ISIN US06746P6218. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry IPATH SERIES B S&P 500 VIX, ISIN US06747R4772.

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

Vážený kliente,

dne 21. 4. 2021 došlo na cenném papíru MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD, ISIN BMG5876H1051 ke změně názvu. Původní cenné papíry byly klientům vybrán z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry MARVELL TECHNOLOGY INC, ISIN US5738741041 v poměru 1:1.

NEW PROVIDENCE ACQUISIT-CL A

Vážený kliente,

dne 7. 4. 2021 proběhl merger na cenném papíru NEW PROVIDENCE ACQUISIT-CL A, ISIN US64822P1066 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vložené cenné papíry AST SPACEMOBILE INC, ISIN US00217D1000.

CIIG MERGER CORP-CL A

Vážený kliente,

dne 25. 3. 2021 proběhl merger na cenném papíru CIIG MERGER CORP-CL A, ISIN US12559C1036 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vložené cenné papíry ARRIVAL GROUP, ISIN LU2314763264.

SINA CORP

Vážený kliente,

dne 24. 3. 2021 došlo k cash mergeru na cenném papíru SINA CORP, ISIN KYG814771047. Klientům byly cenné papíry vybrány z portfolia a byla jim vyplacena cash ve výši 43,30 USD na akcii.

ZAGG INC

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 došlo na cenném papíru ZAGG INC, ISIN US98884U1088 ke mergeru v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry EVERCEL INC, ISIN US2997591001. Zároveň jim byla vyplacena cash ve výši 4,20 USD za akcii.

APACHE CORP

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 došlo ke změně názvu na cenném papíru APACHE CORP, ISIN US0374111054 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry APA CORP, ISIN US03743Q1085.

DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 došlo na cenném papíru DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X, ISIN US25460E1257 k reverznímu splitu v poměr 1:8. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X, ISIN US25460E2321.

DIREXION DAILY FIN BEAR 3X

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 došlo na cenném papíru DIREXION DAILY FIN BEAR 3X, ISIN US25460E1331 k reverznímu splitu v poměr 1:8. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DAILY FIN BEAR 3X, ISIN US25460E2404.

MARATHON PATENT GROUP INC

Vážený kliente,

dne 26. 2. 2021 došlo ke změně názvu na cenném papíru MARATHON PATENT GROUP INC, ISIN US56585W4015 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC, ISIN US5657881067.

TP ICAP PLC

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 proběhla na akciích TP ICAP PLC mandatorní výměna v poměru 1:1. Původní ISIN GB00B1H0DZ51, nový ISIN JE00BMDZN391.

Oznámení pro akcionáře Fondu Amundi Funds

Vážený kliente,

představenstvo společnosti Amundi Funds by vás rádo informovalo o následujících změnách:

  1. Změna názvu fondu – nově se fond bude jmenovat Argo Bond.
  2. Úpravy investiční politiky a investičních zásad. Detaily v oznámení investorům.

Datum účinnosti změny je 22. března 2021. V případě, že s plánovanými úpravami souhlasíte, nemusíte činit žádné kroky. V případě nesouhlasu, můžete podfondu zdarma provést zpětný odkup či přestup do jakéhokoli otevřeného podílového Amundi fondu. Poslední možnost zadat pokyn k odkupu či přestupu v případě podfondu Euro Alpha Bond: 17. března 2021. Detailní informace naleznete v přiloženém oznámení.

Oznámení pro akcionáře Fondu Amundi Funds (19. února 2021) PDF

CONVERSION LABS INC

Vážený kliente,

dne 19. 2. 2021 došlo ke změně názvu cenného papíru CONVERSION LABS INC, ISIN US21255M2089 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry LIFEMD INC, ISIN US53216B1044.

TESCO PLC

Vážený kliente,

dne 16. 2. 2021 proběhl na akciích TESCO PLC reverzní split v poměru 15 akcií za 19 původních. Zároveň došlo ke změně ISINu z GB0008847096 na ISIN GB00BLGZ9862.

VYNE THERAPEUTICS INC

Vážený kliente,

dne 12. 2. 2021 došlo na cenném papíru VYNE THERAPEUTICS INC, ISIN US92941V1008 k reverznímu splitu v poměru 1:4. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry VYNE THERAPEUTICS INC, ISIN US92941V2097.

LONGVIEW ACQUISITION CORP-A

Vážený kliente,

dne 16. 2. 2021 proběhl merger na cenném papíru LONGVIEW ACQUISITION CORP-A, ISIN US5431951012 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry BUTTERFLY NETWORK INCP, ISIN US1241551027.

EXANTAS CAPITAL CORP

Vážený kliente,

dne 16. 2. 2021 došlo na cenném papíru EXANTAS CAPITAL CORP, ISIN US30068N1054 k reverznímu splitu v poměru 1:3. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry ACRES COMMERCIAL REALTY CORP, ISIN US00489Q1022.

BlackRock Global Funds

Vážený kliente,

vedení společnosti oznamuje změny v oblasti investičního cíle a politiky ve vybraných podfondech. Změny budou provedené 2. března 2021.

Detaily k provedeným změnám PDF

BNP PARIBAS PLAN

Vážený kliente,

dne 18. 2. 2021 v 10:00 hodin se bude konat na adrese BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Luxembourg 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg valná hromada společnosti.

Program PDF

YRC WORLDWIDE INC

Vážený kliente,

dne 5. 2. 2021 došlo na cenném papíru YRC WORLDWIDE INC, ISIN US9842496070 ke změně názvu. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry YELLOW CORP, ISIN US9855101062.

CC NEUBERGER PRINCIPAL HDS-A

Vážený kliente,

dne 5. 2. 2021 došlo na cenném papíru CC NEUBERGER PRINCIPAL HDS-A, ISIN KYG1992Y1145 k mergeru v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry E2OPEN PARENT HOLDING INC, ISIN US29788T1034.

Warrant - CC NEUBERGER PRINCIPAL CW25

Vážený kliente,

dne 5. 2. 2021 došlo na cenném papíru Warrant - CC NEUBERGER PRINCIPAL CW25, ISIN KYG1992Y1228 k mergeru v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Warrant CC NEUBERGER PRINCIPAL CW25, ISIN US29788T1117.

BNP Paribas Funds

Vážený kliente,

společnost BNP Paribas Funds oznamuje, že představenstvo společnosti rozhodlo o zrušení podfondu Pacific Real Estate Securities a to k pátku 26. února 2021. S cílem zachovat vaše zájmy a zajistit rovné zacházení se všemi akcionáři, jsou upisování a konverze s okamžitou platností uzavřeny. Likvidační hodnota bude vypočítána a ověřena auditorem v pondělí 1. března 2021. Držitelé akcií budou vyplaceni ve středu 3. března 2021. Více informací na bnpparibas-am.com.

Povinná nabídka na převzetí akcií všech menšinových akcionářů VÚB, a.s.

Vážený kliente,

dne 18. prosince 2020 vznikla VÚB, a.s. povinnost vyhlásit povinnou nabídku na převzetí. Nabídkou na převzetí se společnost ISPHI zavazuje odkoupit akcie všech menšinových akcionářů VÚB, a.s. za cenu stanovenou v nabídce na převzetí a schválenou Národnou bankou Slovenska. Akcionáři VÚB, a.s. mohou tuto nabídku přijmout prostřednictvím VÚB, a.s. nebo jiného obchodníka s cennými papíry.

Oznámení o povinné nabídce na převzetí akcií všech menšinových akcionářů VÚB PDF
Informace k povinné nabídce na převzetí akcií všech menšinových akcionářů VÚB PDF
Schválení návrhu povinné nabídky na převzetí akcií všech menšinových akcionářů VÚB PDF

PROSHARES ULTSHRT FINANCIALS

Vážený kliente,

dne 20 . 1. 2021 proběhl na cenném papíru PROSHARES ULTSHRT FINANCIALS, ISIN US74347B7486 reverzní split v poměru 1:2. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSHARES ULTSHRT FINANCIALS, ISIN US74347G7135.

SL GREEN REALTY CORP

Vážený kliente,

dne 20 . 1. 2021 proběhl na cenném papíru SL GREEN REALTY CORP, ISIN US78440X1019 reverzní split v poměru 1:1,02918. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry SL GREEN REALTY CORP, ISIN US78440X8048.

PROSHARES ULTRASHORT R2000

Vážený kliente,

dne 20 . 1. 2021 proběhl na cenném papíru PROSHARES ULTRASHORT R2000, ISIN US74348A3196 reverzní split v poměru 1:4. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSHARES ULTRASHORT R2000, ISIN US74347G6897.

Proshares UltraPro Short S&P 500

Vážený kliente,

dne 20 . 1. 2021 proběhl na cenném papíru Proshares UltraPro Short S&P 500, ISIN US74347B2685 reverzní split v poměru 1:5. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500, ISIN US74347B1109.

Franklin Global Small-Mid Cap Fund

Vážený kliente,

Společnost Franklin Templeton oznamuje, že fond Franklin Global Small-Mid Cap Fund se uzavřel s účinností k 11.01.2021. Podíly fondu ve vlastnictví investorů, kteří před ukončením obchodního dne k 04.01.2021 nepožádali o jejich odkup nebo o přestup, budou povinně odkoupené a výtěžek z prodeje bude klientům vyplacen co nejdříve.

Oznámení PDF

Peugeot a Stellantis NV

Vážený kliente,

dne 20. 1. 2021 proběhla akvizice společnosti Peugeot ISIN FR0000121501 společností Stellantis NV ISIN NL00150001Q9. Došlo k výměně původního ISINu FR0000121501 za ISIN NL00150001Q9 v poměru 1,742 ks akcií Stellantis za 1 akcii Peugeot.

SICAV NN (L) Patrimonial: oznámení pro akcionáře o konání řádné valné hromady

Vážený kliente,

společnost NN Investment Partners C.R., a.s. jako kontaktní místo pro investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) NN (L) Patrimonial Vám tímto zasílá oznámení akcionářům o konání řádné valné hromady investiční společnosti dne 28. ledna 2021. Níže naleznete program valné hromady v českém i anglickém jazyku.

Výroční valná hromada akcionářů PDF
Annual General Meeting of Shareholders PDF
Formulář PDF

FIDELITY FUNDS

Vážený kliente,

společnost Fidelity Funds oznamuje podílníkům změny na vybraných fondech. Změny se týkají názvu, investičního cíle, rizikového profilu fondu nebo dalších charakteristik uvedených v příloze I. Detail změn u vybraných fondů najdete v přiložených dokumentech.

Podrobnosti o změnách u Fidelity Funds týkající se oznámení pro akcionáře vydané dne 16. listopadu 2020 PDF
Oznámení akcionářům PDF

SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA-A

Vážený kliente,

dne 11. 1. 2021 proběhla mandatorní výměna v poměru 1:1 na papíru SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA-A. Zároveň došlo ke změně ISINu z KYG8251K1076 na ISIN US18914F1030; název cp je CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP ORD.

Fúze fondu Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value

Vážený kliente,

představenstvo Amundi Funds si Vás dovoluje informovat o fúzi Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value s podfondem Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers. Hlavním cílem fúze je zefektivnění investičního procesu a využití úspor z rozsahu s ohledem na podobnosti investičních strategií Slučovaného podfondu a Cílového podfondu. Datum fúze je 19. února 2021 o půlnoci (lucemburský čas). Poslední možnost zadat pokyn k odkupu či přestupu v případě slučovaného podfondu: 8. února 2021.

V případě, že plánovanou fúzí podfondů akceptujete, nemusíte činit žádné kroky. V případě nesouhlasu, můžete ze slučovaného podfondu zdarma provést zpětný odkup či přestup do jakéhokoli otevřeného podílového Amundi fondu. Detailní informace jsou k dispozici na webových stránkách Amundi v sekci právní informace / oznámení investorům.

NATIONAL OILWELL VARCO INC

Vážený kliente,

dne 31. 12. 2020 došlo na cenném papíru NATIONAL OILWELL VARCO INC; ISIN US6370711011 ke změně názvu. Nový cenný papír je NOV INC; ISIN US62955J1034.

PIVOTAL INVEST

Vážený kliente,

dne 28. 12. 2020 došlo k mandatorní výměně na cenném papíru ISIN US72582K1007 PIVOTAL INVEST v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry ISIN US9837FR1002 SHS XL FLEET CORP ORD REG.

GCI LIBERTY INC - CLASS A

Vážený kliente,

dne 21. 12. 2020 došlo na cenném papíru GCI LIBERTY INC - CLASS A, ISIN US36164V3050 k stock mergeru v poměru 1 ks původních cenných papírů za 0,58 ks nového cenného papíru.
Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry LIBERTY BROADBAND CORP, ISIN US5303071071.

NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS

Vážený kliente,

dne 21. 12. 2020 proběhl na akciích NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS, ISIN NO0010196140 reverzní split v poměru 1:100, bez změny ISINu.

Amundi Funds

Vážený kliente,

chtěli bychom Vás tímto informovat o technické přestávce na konci roku, která se bude týkat českých fondů obhospodařovaných společností Amundi Czech Republic, investiční společnost. Technická přestávka související s koncem účetního roku 2020 bude činit 5 pracovních dnů.

Poslední obchodní den bude úterý 29. 12. 2020. První obchodní den v novém roce nastane ve čtvrtek dne 7. 1. 2021.

Více informací naleznete v novinkách na www.amundi.cz.

 

FTIF-Franklin Global Convertible Securities Fund-A(acc)USD

Vážený kliente,

investiční společnost Franklin Templeton oznámila, že od 9. 12. 2020 již není možné nakupovat nové podílové listy ve fondu FTIF-Franklin Global Convertible Securities Fund-A(acc)USD a do fondu není možné přestoupit.

NABRIVA THERAPEUTICS PLC

Vážený kliente,

dne 2. 12. 2020 došlo na cenném papíru NABRIVA THERAPEUTICS PLC, ISIN IE00BYQMW233 k stock splitu v poměru 1:10.

Název ani ISIN cenného papíru se neměnil.

UNILEVER N V - NY SHARES

Vážený kliente,

dne 30.11.2020 došlo k merger na cenném papíru UNILEVER N V  -NY SHARES;  ISIN US9047847093 v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry UNILEVER PLC-SPONSORED ADR; ISIN US9047677045.

Unilever

Vážený kliente,

dne 2.12.2020 proběhl merger na akciích Unilever. Došlo k výměně v poměru  1:1, původní ISIN NL0000388619, nový ISIN GB00B10RZP78.

VÚB BANKA

Mimořádná valná hromada akcionářů VÚB, a.s., 2020

Představenstvo akciové společnosti Všeobecná úvěrová banka, as, se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo: 341 / B (dále také jako "Společnost "," VÚB banka "," VÚB, as "), svolává v souladu s ustanovením § 184 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "ObchZ") a článku 7 bod 7.2 platných Stanov VÚB, as, mimořádnou valnou hromadu (dále také jako "MVZ"), které se bude konat v Kongresové sále v sídle VÚB, as, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, dne 18. prosince 2020 v 10:00. s programem ve smyslu pozvánky na MVZ, zasílané všem akcionářům VÚB, a.s.

Rozhodujícím dnem je 10.12.2020.

Více informací: ZDE

NN Investment Partners C.R – náhradní valná hromada

Vážený kliente,

společnost NN Investment Partners C.R., a.s. oznamuje akcionářům, že se bude konat (náhradní) mimořádná valná hromada investiční společnosti dne 8. prosince 2020.

Plná moc vystavená pro předchozí mimořádnou valnou hromadu zůstává v platnosti, ledaže neplatnost plné moci byla komunikována společností NN Investment Partners B.V.

Více informací naleznete v příloze:

Oznámení akcionářům (174 KB) (PDF)

Plná moc (132 KB) (PDF)

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Vážený kliente,

v příloze naleznete pozvánku na valnou hromadu společnosti Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., IČO: 068 72 778, konanou dne 14. 12. 2020 od 13:00 hodin na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.

Pozvánku, plnou moc a stanovy naleznete v příloze:

Pozvánka na valnou hromadu_FČB (243 KB) (PDF)

Plná moc - účast na valné hromadě (169 KB) (PDF)

Stanovy_FČB_FIN (429 KB) (PDF)

FORTRESS VALUE ACQ-CLASS A

Vážený kliente,

dne 18.11.2020 proběhl merger v poměru 1:1 na cenné papíru FORTRESS VALUE ACQ-CLASS A;  ISIN US34962V1061.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry MP MATERIALS CORP; ISIN US5533681012.

REXAHN PHARMACEUTICALS INC

Vážený kliente,

dne 6.11.2020 došlo na cenném papíru REXAHN PHARMACEUTICALS INC;  ISIN US7616403090 k následující korporátní akci

Reverzní split v poměru 1:4: Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Ocuphire Pharma Inc; ISIN US67577R1023

Připsání práv v poměru 1:4: Klientům byly připsány práva Práva - REXAHN PHARMACEUTI, ISIN US761CVR0344

Generali Investments CEE

Vážený kliente,

investiční společnost Generali Investments CEE oznamuje investorům, že kde dni 16.12.2020 dochází ke soluční fondu Generali Fond ropy a energetiky EUR (slučovaný pod-fond Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc)  do fondu Generali Fond komoditní EUR (nástupnický pod-fond Commodity Fund, Generali Invest CEE plc). Posledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k vydání nebo odkoupení investičních akcií slučovaného pod-fondu, bude 8. prosinec 2020 – upozorňujeme, že takové žádosti musí být doručeny naší Společnosti do 7. prosince 2020, aby bylo možné zajistit jejich realizaci.

Z technických důvodů souvisejících se sloučením dojde k přerušení obchodování u nástupnického pod-fondu v období 16.-18. prosince 2020 a prvním obchodním dnem bude 21. prosinec 2020.

Zároveň došlo ke schválení záměru přejmenování nástupnického pod-fondu z Commodity Fund, Generali Invest CEE plc (Generali Fond komoditní EUR/CZK) na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc, taktéž ke dni 16. prosince 2020.

Více informaci naleznete v příloze níže:

Oznámení investorům - irské fondy v ČR (644 KB) (PDF)

LIVONGO HEALTH INC

Vážený kliente,

dne 4. 11. 2020 došla na cenném papíru LIVONGO HEALTH INC;  ISIN US5391831030  ke korporátní akci stock merger v poměru 1ks původního cp ku 0,592 ks nového cenného papíru TELADOC INC; ISIN US87918A1051.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia.

Zároveň na tomto cenném papíru došlo k finančnímu vyrovnání ve výši 4,24 USD za kus.

SICAV NN (L) International

Vážený kliente,

společnost NN Investment Partners C.R., a.s. jako kontaktní místo pro investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) NN (L) International tímto oznamuje akcionářům změny provedené ve statutu společnosti, v českém a anglickém jazyce. Změna statutu bude zohledněna v nové verzi statutu, která bude vydána a datována k 1. prosinci 2020.
Více informaci naleznete ZDE:

NN_L_International_NtS_CZE_Czech Republic (198 KB) (PDF)

NN_L_International_NtS_ENG (199 KB) (PDF)

HUDSON CAPITAL INC

Vážený kliente,

dne 28. 10. 2020 proběhl na cenném papíru HUDSON CAPITAL INC; ISIN US98584B2025 reverzní split v poměru 1 ks nového cenného papíru ku 5 kusům původního cenného papíru.

Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry HUDSON CAPITAL INC; ISIN VGG4645C2085

SICAV NN (L)

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 11. listopadu 2020 společnosti NN Investment Partners C.R., a.s..

Více informací:

NN (L)_EGM_Convening Notice_CZ (174 KB) (PDF)

NN (L)_EGM_Convening Notice_ENG (172 KB) (PDF)

NN (L)_EGM_Proxy (132 KB) (PDF)

BNP Paribas Flexi I

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na konání valné hromady dne 26. října 2020 společnosti BNP Paribas Flexi I. Vzhledem k aktuální situací kolem pandemie COVID 19, bude hlasovaní umožněno na základě plné moci, kterou naleznete v příloze.

BNP Paribas Flexi I (91 KB) (PDF)

G-Loot Global Esports I

Vážený kliente,

dne 15.10.2020 došlo k výměně v poměru 1:1 (pari passu) na akciích G-Loot Global Esports I.; došlo ke změně ISINu z SE0014965620 na ISIN SE0008128896.

CAPE LAMBERT RESOURCES LTD

Vážený kliente,

dne 14.10.2020 proběhla mandatorní výměna v poměru 1:1 akcií CAPE LAMBERT RESOURCES LTD, ISIN AU000000CFE0 za akcie CYCLONE METALS LTD, ISIN AU0000109910.

PDL BIOPHARMA INC / LENSAR INC / CETV / WESTELL TECHNOLOGIES INC-A

Vážený kliente,

dne 6.10.2020 proběhl spin-off z cenného papíru PDL BIOPHARMA INC v poměru 0,075879.

Klientům byly do portfolia vloženy v daném poměru cenné papíry LENSAR INC, ISIN US52634L1089.

 

Dne 13.10.2020 došlo na cenném papíru CETV, ISIN BMG200452024 k finančnímu vyrovnání ve výši 4,58 USD za akcii.

Klientům byly zároveň z portfolia vybrány cenné papíry.

 

Dne 13.10.2020 došlo na cenném papíru WESTELL TECHNOLOGIES INC-A, ISIN US9575413037 finančnímu vyrovnání ve výši 1,48 USD za akcii.

Klientům byly zároveň z portfolia vybrány cenné papíry.

SAGA PLC

Vážený kliente,

dne 13.10.2020 proběhl reverzní split na akciích SAGA PLC, ISIN GB00BLT1Y088 v poměru 1 nová akcie za 15 původních.
Zároveň došlo ke změně ISINu z GB00BLT1Y088 na GB00BMX64W89.

BNP Paribas Plan Easy Future 2023 & 2026

Vážený kliente,

fondy BNP Paribas Plan Easy Future 2023 a Easy Future 2026 již nemají po zbývající dobu splatnosti dostatek potenciálu k růstu. Představenstvo investiční společnosti BNP Paribas proto rozhodlo o předčasné likvidaci těchto podfondů v pátek 11. prosince 2020 (datum čisté hodnoty aktiv), jak je povoleno prospektem společnosti (příloha 4 knihy I). Úpisy a konverze do těchto podfondů jsou povoleny jen současným držitelům akcií a jsou uzavřené novým investorům. Poslední příkazy k úpisu, konverzi a zpětnému odkupu akcií budou přijímány do pátku 4. prosince 2020. Držitelé akcií budou vyplaceni ve čtvrtek 17. prosince 2020. Více infomaci naleznete ZDE:

BPPLAN_Liquidation 2020 (151 KB) (PDF)

Pro investice do obného fondu životního cyklu, můžete využiť fondy z naši nabídky. Pro konrétní nabídku se prosím obrate na na svého poradce.

Franklin World Perspectives Fund

Vážený kliente,

rádi bychom vás informovali, že představenstvo společnosti Franklin Templeton Investment Fund se rozhodlo změnit investiční politiku Franklin World Perspectives Fund v návaznosti na změnu struktury správy investic Fondu. Pokud jste se změnou spokojeni, nemusíte dělat nic. Máte také možnost převést své podíly do jiných fondů společnosti, které máme v distribuci. Můžete také požádat o vyplacení své investice. Tyto žádosti o změnu nebo vyplacení budou provedeny bezplatně, pokud budou přijaty nejpozději 1.11.2020.

Více informací:

Změna investiční správy a investiční politiky Franklin World Perspectives Fund (114 KB) (PDF)

NN Investment Partners C.R.

Vážený kliente,

společnost NN Investment Partners C.R., a.s. jako kontaktní místo pro investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) NN (L) Patrimonial  Vám tímto oznamuje změny provedené ve statutu/prospektu společnosti v českém a anglickém jazyce. Změna statutu bude zohledněna v nové verzi statutu, která bude vydána a datována k 15. říjnu 2020.

Více informací:

NN_L_Patrimonial_NtS_CZE_Czech Republic (227 KB) (PDF)

NN_L_Patrimonial_NtS_ENG (239 KB) (PDF)

SICAV NN (L)

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na konání řádné valné hromady dne 15. října 2020 společnosti NN Investment Partners C.R., a.s..

Více informací:

Oznámení akcionářům CZ (171 KB) (PDF) .
Convening notice ENG (171 KB) (PDF)

VIVINT SOLAR INC

Vážený kliente,

dne 9.10.2020 proběhla mandatorní korporátní akce merger v poměru 0,55:1 na cenném papíru VIVINT SOLAR INC, ISIN US92854Q1067.

Byly odepsány papíry VIVINT SOLAR INC, ISIN US92854Q1067 a připsány papíry SUNRUN INC, ISIN US86771W1053.

BEST

Vážený kliente,

dne 2.10.2020 proběhla na cenném papíru BEST 1.75 10/01/24, ISIN US08653CAA45 mandatorní výměna v poměru 1:1 za cenný papír BEST 1.75 10/01/24, ISIN US08653CAB28.

WESTELL TECHNOLOGIES INC-A

Vážený kliente,

dne 2. 10. 2020 došlo ke změně isinu u cenného papíru WESTELL TECHNOLOGIES INC-A; ISIN US9575412047.

Nový cenný papír WESTELL TECHNOLOGIES INC-A; ISIN US9575413037.

WTORTOISE ACQUISITION CORP-A

Vážený kliente,

dne 2. 10. 2020 došlo ke změně názvu cenného papíru  WTORTOISE ACQUISITION CORP-A; ISIN US89154L1008.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry WHYLIION HOLDINGS CORP; ISIN US4491091074 v poměru 1:1.

LCI

Vážený kliente,

dne 2.10.2020 proběhla na cenném papíru LCI 4.5 10/01/26, ISIN US51602UAB44 mandatorní výměna v poměru 1:1 za cenný papír LCI 4.5 10/01/26, ISIN US51602UAC27.

CAIRO MEZZ PLC

Vážený kliente,

dne 29.9.2020 došlo k odštěpení papíru CAIRO MEZZ PLC, ISIN CY0109232112 v poměru 1:12 od papíru EUROBANK HOLDINGS, ISIN GRS323003012 (rozhodný den 25.9.2020).

Amundi - CPR

Vážený kliente,

chtěli bychom Vás informovat o plánovaném sloučení vybraných podfondů Amundi. Důvodem sloučení je administrativní přesun těchto podfondů v rámci registrů Amundi. Nedochází tedy k zásadní změně investiční strategie fondů (kromě fondu Global Agriculture, který se slučuje do jiného fondu) – mění se pouze název fondu, ISIN, snižuje se výkonnostní odměna správce a ve vybraných případech dochází k drobným úpravám investičních limitů. Sloučení nabude účinnosti 16. října 2020.

Investoři, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou bezplatně požádat o odprodej svých podílů. Poslední termín, kdy je třeba doručit pokyn k odkupu do sídla společnosti (ACRAM) je 7. 10. 2020 (v případě přestupu, resp. výměny, je potřeba doručit pokyn do konce září 2020). Detailní informace, včetně odkazů na oznámení k jednotlivým fondům naleznete v novinkách na webu amundi.cz a v sekci právní informace/oznámení investorům 2020 na webu www.amundi.cz.

UBS ETF MSCI EMU

Vážený kliente,

dne 21.9.2020 proběhl na papíru UBS ETF MSCI EMU H. CHF merger z ISINu LU0950669175 do ISINu LU1169819635 v poměru 2,0110027:1.

Původní papíry byly klientům vybrány z portfolia a nové (s názvem UBS ETF MSCI EMU CHF-H ACC) vloženy.

 

NORTHERN OIL AND GAS INC

Vážený kliente,

dne 18.9.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru NORTHERN OIL AND GAS INC; ISIN US6655311099 v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry NORTHERN OIL AND GAS INC; ISIN US6655313079.

Amundi Funds

Vážený kliente,

chtěli bychom Vás tímto informovat o plánovaném sloučení vybraných podfondů Amundi. Důvodem sloučení je administrativní přesun těchto podfondů v rámci registrů Amundi. Nedochází tedy k zásadní změně investiční strategie fondů (kromě fondu Global Agriculture, který se slučuje do jiného fondu v jiné měně) – mění se pouze název fondu, ISIN, snižuje se výkonnostní odměna správce a ve vybraných případech dochází k drobným úpravám investičních limitů.

Sloučení fondů nemá vliv na daňový časový test, který zůstává nepřerušen.

Přehled slučovaných fondů:

 

Sloučení nabude účinnosti 16. října 2020. Investoři, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou bezplatně požádat o odprodej svých podílů. Poslední termín, kdy je třeba doručit pokyn k odkupu nebo přestupu do sídla společnosti (ACRAM) je 7. 10. 2020.

Detailní informace k jednotlivým fondům naleznete v přiložených dokumentech.

Menlo Therapeutics

Vážený kliente,

dne 4.9.2020 proběhla výměna v poměru 1:1 na CP Menlo Therapeutics. Nový CP se jmenuje Vyne Therapeutics, nový ticker je VYNE, nový ISIN US92941V1008.

NN (L)

Vážený kliente,

představenstvo společnosti NN (L) rozhodlo o následujících změnách a upřesněních k prospektu společnosti platných k datu 14. září 2020.

Oznámení pro akcionáře (259 KB) (PDF)

HAMMERSON PLC

Vážený kliente,

dne 2.9.2020 proběhl reverzní split v poměru 1 nová akcie za 5 původních na cenném papíru HAMMERSON PLC, ISIN GB0004065016.

Zároveň došlo ke změně ISINu na GB00BK7YQK64.

MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES

Vážený kliente,

dne 31.8.2020 proběhlo odštěpení (spin-off) papíru MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, ISIN SGXZ25336314 od akcií SUNPOWER CORP, ISIN US8676524064 v poměru 0,125:1.

APPLE & TESLA

Vážený kliente,

dne 31.8.2020 proběhl na akciích APPLE INC, ISIN US0378331005 split v poměru 4:1. ISIN US0378331005 ani ticker AAPL se nemění.

A

Dne 31.8.2020 proběhl na akciích TESLA MOTORS INC, ISIN US88160R1014 split v poměru 5:1. ISIN US88160R1014 ani ticker TSLA se nemění.

JAGUAR MINING

Vážený kliente,

dne 28.8.2020 došlo k reverznímu splitu v poměru 1 nový papír za 10 původních. Zároveň došlo ke změně ISINu z CA47009M4002 na CA47009M8896.

DRXN DAILY S&P BIOTECH BEAR

Vážený kliente,

dne 27. 8. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru DRXN DAILY S&P BIOTECH BEAR, ISIN US25460E5399 v poměru 1:20.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DRXN DAILY S&P BIOTECH BEAR 3X, ISIN US25460G7161.

A

Dne 27. 8. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru DIREXION DAILY SEMICON 3X, ISIN US25460E8369 v poměru 1:20.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DAILY SEMI BEAR 3X, ISIN US25460G6908.

XSUNX INC

Vážený kliente,

dne 27.8.2020 proběhl reverzní split v poměru 0,001:1 na akciích XSUNX INC, ISIN US98385L1026.  

Zároveň došlo ke změně názvu a ISINu na NOVACCESS GLOBAL INC, ISIN US67001N1072.

ORGANOVO HOLDINGS INC

Vážený kliente,

dne 18. 8. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru ORGANOVO HOLDINGS INC, ISIN US68620A1043 v poměru 1:20.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry ORGANOVO HOLDINGS INC, ISIN US68620A2033.

PROSHARES

Vážený kliente,

dne 17. 8. 2020 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, ISIN US74347G4082 v poměru 1:5 .

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, ISIN US74347G8612.

A

dne 17. 8. 2020 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru PROSHARES ULTSHRT CONS GOODS, ISIN US74347R1150 v poměru 1:2.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PROSHARES ULTSHRT CONS GOODS, ISIN US74347G8208.

NEW AGE BEVERAGES CORP

Vážený kliente,

dne 7. 8. 2020 došlo na cenném papíru NEW AGE BEVERAGES CORP, ISIN US64157V1089 ke změně názvu.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry NEWAGE INC, ISIN US6501941032 v poměru 1:1.

A

Dne 7. 8. 2020 došlo na cenném papíru CALLON PETROLEUM CO, ISIN US13123X1028 k reverznímu splitu v poměru 1:10.

BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM

Vážený kliente,

dne 4. 8. 2020 bylo oznámeno sloučení fondu BNP Paribas L1 Bond Euro Premium do přijímacího fondu BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond. Sloučení je účinné od 11.9.2020. Více informací naleznete v zde:

Upozornění pro držitele akcií fondů (290 KB) (PDF)

HOUSTON AMERICAN ENERGY

Vážený kliente,

dne 31. 7. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP, ISIN US44183U1007 v poměru za 25 ks původního cenného papíru 2 ks nového cenného papíru.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry HOUSTON AMERICAN ENERGZ CORP, ISIN US44183U2096.

NATWEST GROUP

Vážený kliente,

dne 30.7.2020 došlo k přejmenování akcií ROYAL BANK OF SCOT-SPON ADR na NATWEST GROUP ADR. 

A

Zároveň došlo ke změně ISINu a tickeru.
Původní papír: ROYAL BANK OF SCOT-SPON ADR, ISIN US7800976893, ticker RBS.
Nový papír: NATWEST GROUP PLC - SPON ADR, ISIN US6390571080, ticker NWG.

FTIF- Franklin Select U.S. Equity Fund s FTIF – Franklin U.S. Opportunities Fund

Vážený kliente,

dne 27. 7. 2020 bylo oznámeno sloučení fondů FTIF- Franklin Select U.S. Equity Fund s FTIF – Franklin U.S. Opportunities Fund.

V této souvislosti dochází u vybraných existujících fondů ke změnám, které najdete zde: 

FTIF- Franklin Select U.S. Equity Fund s FTIF – Franklin U.S. Opportunities Fund (1926 KB) (PDF)

BANK OF SCOTLAND GROUP

Vážený kliente,

dne 23.7.2020 došlo k přejmenování akcií ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP na NATWEST GROUP PLC. ISIN GB00B7T77214 se nemění.

A

Dne 23.7.2020 došlo k přejmenování akcií ROYAL BANK OF SCOT-SPON ADR na NATWEST GROUP ADR. ISIN US7800976893 se nemění.

INTERBIT LTD

Vážený kliente,

dne 7.7.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru INTERBIT LTD, ISIN CA45845F1009 v poměru 1:2.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry NORTH PEAK RESOURCES LTD, ISIN CA6614441096.

FIDELITY FUNDS

Vážený kliente,

dne 7. 7. 2020 byly oznámeny změny ve fondech Fidelity international.

V této souvislosti dochází u vybraných fondů ke změnám, jejichž bližší popis najdete zde:  FIDELITY FUNDS (55 KB) (PDF)

ARADIGM CORP

Vážený kliente,

dne 1. 7. 2020 došlo k mandatorní výměně cenných papírů ARADIGM CORP, ISIN US0385054004 v poměru 1:1.
Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry ARADIGM CORP / Escrow, ISIN US038ESC0267.

A

Dne 1. 7. 2020 došlo na cenném papíru MATCH GROUP INC, ISIN US57665R1068 ke korporátní akci stock merger v poměru za 1ks původního cp  1,0337 ks nového cp.
Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry MATCH GROUP INC, ISIN US57667L1070.

INVESCO MORTGAGE CAPITAL

Vážený kliente,

dne 30.6.2020 proběhla korporátní akce na cenném papíru INVESCO MORTGAGE CAPITAL, ISIN US46131B1008.

Klientům byla vyplacena dividenda ve výši 0,05 USD na akcii.
Zároveň byla vyplacena dividenda ve výši 0,45 USD na akcii, která byla použita na nákup nových kusů.
Klientům byly připsány nové kusy za cenu 4,5435 USD.

PROGENICS PHARMACEUTICALS

Vážený kliente,

dne 22. 6. 2020 proběhla korporátní akce na cenné papíru PROGENICS PHARMACEUTICALS, ISIN US7431871067.

Klientům byly tyto cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány práva Práva - LANTHEUS HOLDINGS INC, ISIN P053378 v poměru 1:1. Zároveň jim byly připsány cenné papíry LANTHEUS HOLDINGS INC, ISIN US5165441032 v poměru 1:0,31.

FS KKR CAPITAL GORP

Vážený kliente,

dne 15. 6. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:4 na cenném papíru FS KKR CAPITAL GORP, ISIN US3026351078. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry FS KKR CAPITAL CORP, ISIN US3026352068.

GROUPON INC

Vážený kliente, 

dne 10. 6. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru GROUPON INC, ISIN US3994731079 v poměru 1:20.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry GROUPON INC, ISIN US3994732069.

AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP

Vážený kliente, 

dne 29.5.2020 proběhla změna názvu na cenném papíru AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP, ISIN US02874P1030. Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byl jim připsán cenný papír SMITH & WESSON BRANDS INC, ISIN US8317541063 v poměru 1:1.

A

Dne 29.5.2020 proběhl reverzní split v poměru 1:10 na cenném papíru DROPCAR INC, ISIN US26210U2033. Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byl jim připsán cenný papír AYRO INC, ISIN US0547481087.

CONATUS PHARMACEUTICALS INC

Vážený kliente, 

dne 27. 5. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru CONATUS PHARMACEUTICALS INC, ISIN US20600T1088 v poměru 1:10. Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry HISTOGEN INC, ISIN US43358Y1038.

VALLOUREC SA

Vážený kliente, 

dne 26.5.2020 proběhl reverzní split v poměru 40 nových papírů za 1 původní na akciích VALLOUREC SA, ISIN FR0000120354. Zároveň došlo ke změně ISINu na FR0013506730.

PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR

Vážený kliente,

dne 21.4.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR, ISIN US74347W2474 v poměru 1:25.

Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR, ISIN US74347Y8883

ASSERTIO THERAPEUTICS INC

Vážený kliente, 

dne 20. 5. 2020 proběhla změna názvu na cenném papíru ASSERTIO THERAPEUTICS INC, ISIN US04545L1070 v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry ASSERTIO HOLDINGS INC, ISIN US04546C1062.

ALERIAN MLP ETF

Vážený kliente, 

dne 15. 5. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:5 na cenném papíru ALERIAN MLP ETF, ISIN US00162Q8666.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry ALERIAN MLP ETF, ISIN US00162Q4525.

CHINA INTERNET NATIONWIDE FI

Vážený kliente,

dne 8. 5. 2020 došlo ke změně názvu na cenném papíru CHINA INTERNET NATIONWIDE FI, ISIN VGG2120A1012. Klientům byly cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry HUDSON CAPITAL INC, ISIN VGG4645C1095 v poměru 1:1.

a

dne 8. 5. 2020 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:12 na cenném papíru AURORA CANNABIS INC, ISIN CA05156X1087. Klientům byly cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenní papíry AURORA CANNABIS INC, ISIN CA05156X8843.

INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS

Vážený kliente, 

dne 5. 5. 2020 proběhla změna názvu na cenném papíru INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS, ISIN US45782F1057 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry 9 METERS BIOPHARMA INC, ISIN US6544051096.

WINDTREE THERAPEUTICS INC

Vážený kliente,

dne 30. 4. 2020 došlo na cenném papíru WINDTREE THERAPEUTICS INC, ISIN US97382D2045 k reverznímu splitu v poměru 1:3. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry WINDTREE THERAPEUTICS INC, ISIN US97382D3035.

UNITED STATES OIL FUND LP

Vážený kliente, 

dne 28. 4. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru UNITED STATES OIL FUND LP, ISIN US91232N1081 v poměru 1:8.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry UNITED STATES OIL FUND LP, ISIN US91232N207.

GLOBAL X MLP & ENERGY INFRAS

Vážený kliente, 

dne 27. 4. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru GLOBAL X MLP & ENERGY INFRAS, ISIN US37950E2265 v poměru 1:3.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry GLOBAL X MLP ENERGY INFRAStRUCTURE, ISIN US37954Y2937.

DIREXION DLY JR GOLD BULL 3X ISIN

Vážený kliente, 

dne 27.4.2020 proběhl reverzní  stock split v poměru 1:10 u cenného papíru DIREXION DLY JR GOLD BULL 3X ISIN US25460E1661 ticker JNUG. Nový cenný papír má ISIN US25460G8318, ticker se nemění.

DIREXION DAILY

Vážený kliente, 

dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:10 na cenném papíru Direxion Daily Regional Bank, ISIN US25459Y1322.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DRX DLY REG BANK BULL 3X, ISIN US25460G8649.

 

Dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:25 na cenném papíru DIREXION DAILY GOLD MINERS I, ISIN US25490K1337.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Direxion Daily Gold Miners Bear 2x Shares, ISIN US25460G8805.

 

Dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:5 na cenném papíru Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF, ISIN US25460E8443.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares, ISIN US25460G7815.

 

Dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:35 na cenném papíru DIREXION DAILY BRAZIL BULL 3, ISIN US25490K3150.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2x Shares, ISIN US25460G7088.

 

Dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:10 na cenném papíru DIREXION DAILY TECH BEAR 3X, ISIN US25460E5621.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry cp Direxion Daily Tech Bear 3x,  ISIN US25460G8722.

L&G DAX DAILY 2X SHORT

Vážený kliente, 

dne 20.4.2020 proběhla mandatorní výměna cenných papírů L&G DAX DAILY 2X SHORT, ISIN DE000A0X9AA8 za L&G DAX Daily 2X Short, ISIN IE00B4QNHZ41 v poměru 1:1.

Dne 20.4.2020 proběhla mandatorní výměna cenných papírů ETFX DAX 2X LONG FUND, ISIN DE000A0X8994 za ETFX DAX 2X LONG FUND, ISIN IE00B4QNHH68 v poměru 1:1.

BNP Paribas Funds - Reverzní split na 8 CZK třídách fondů BNPP AM

Vážený kliente, 

Dne 7.7.2020 proběhne na vybraných 8 CZK třídách fondů tzv. reverzní split, čili bude vyměněno 100 ks stávajících podílových listů za jeden nový s příslušnou úpravou NAV. Kurz výměny bude ve všech případech 1 nový list ku 100 stávajícím. K této korporátní akci přistoupili fondy BNP Paribas Funds na základě doporučení auditorů, protože stávající NAV některých fondů se pohybuje v řádu od 30 korun. Více detailů ke korporátní akci najdete v přiloženém anglickém materiálu a jeho českém překladu zde.

ARCONIC INC

Vážený kliente, 

dne 1.4.2020 proběhl spin-off na cenném papíru ARCONIC INC, ISIN US03965L10081 v poměru 1:4. Klientům byly připsány cenné papíry HOWMET AEROSPACE INC-WI, ISIN US4432011082.

A

Dne 1.4.2020 proběhl stock merger v poměru 1: 0.10256 na cenném papíru SPRINT CORP , ISIN US85207U1051. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry T-MOBILE US INC, ISIN US8725901040.

APTEVO THERAPEUTICS INC

Vážený kliente, 

dne 26. 3. 2020 proběhl reverzní split na APTEVO THERAPEUTICS INC,  ISIN US03835L1089 v poměru 1:14. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry APTEVO THERAPEUTICS INC, ISIN US03835L2079.

Dne 26. 3. 2020 proběhl reverzní split na DIREXION DLY MEXICO BULL 3X,  ISIN US25460E7528 v poměru 1:12. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DLY MEXICO BULL 3X, ISIN US25460E2818.

Dne 27 3. 2020 proběhl reverzní split na SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR, ISIN US78464A7303 v poměru 1:4. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR, ISIN US78468R5569.

DIREXION DAILY ENERGY BUL 3X

Vážený kliente, 

dne 23.3.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru DIREXION DAILY ENERGY BUL 3X, ISIN US25459W8881 v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DAILY ENERGY BUL 3X , ISIN US25460G6098.

A

dne 23.3.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru DIREXION DIREXION DLY NAT GAS BULL 3X , ISIN US25460E1588 v poměru 1:100.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DLY NAT GAS BULL 3X, ISIN US25460E2990.

SHERIX INC

Vážený kliente, 

dne 16.3.2020 proběhla změna názvu na cenném papíru SHERIX INC, ISIN US84842R5028 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry AIKIDO PHARMA INC, ISIN US0088751062.

SIBANYE GOLD LTD

Vážený kliente, 

dne 21.2.2020 proběhla mandatorní výměna cenného papíru SIBANYE GOLD LTD (ISIN ZAE000173951) za cenný papír SIBANYE STILLWATER LTD (ISIN ZAE000259701) v poměru 1:1.

AVEO PHARMACEUTICALS INC

Vážený kliente, 

dne 19.2.2020 proběhl na cenném papíru AVEO PHARMACEUTICALS INC, ISIN US0535881090 reverzní split v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry AVEO PHARMACEUTICALS INC, ISIN US0535883070.

OPTION CARE HEALTH INC

Vážený kliente, 

dne 4.2.2020 proběhl reverzní split v poměru 1:4 na akciích OPTION CARE HEALTH INC, ISIN US68404L1026. Zároveň došlo ke změně ISINu na US68404L2016.

INTREXON CORP

Vážený kliente, 

dne 3. 2. 2020 proběhla na cenném papíru  INTREXON CORP, ISIN US46122T1025 změna názvu v poměru 1:1.

Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PRECIGEN INC, ISIN US74017N1054.

STONEMOR PARTNERS LP

Vážený kliente, 

dne 2. 1. 2020 proběhl na cenném papíru STONEMOR PARTNERS LP, ISIN US86183Q1004 stock merger v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry STONEMOR INC, ISIN US86184W1062.

 

PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC

Vážený kliente,

dne 19.12.2019 proběhl reverzní split na cenném papíru PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC, ISIN US74365A1016 v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC, ISIN US74365A3095.

BNP Paribas Plan Easy Future

Vážený kliente,

dne 13. 12. 2019 byla oznámena likvidace 5 ze 7 fondů BNP Paribas Plan Easy Future .

V této souvislosti dochází u vybraných existujících fondů ke změnám, jejichž popis najdete zde: BNP Paribas Plan

CONSTELLIUM NV- CLASS A

Vážený kliente, 

dne 12. 12. 2019 proběhla změna názvu na cenném papíru CONSTELLIUM NV- CLASS A, ISIN NL0010489522 v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry CONSTELLIUM SE, ISIN FR0013467479.

TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A

Vážený kliente, 

dne 22.11.2019 proběhl na cenném papíru TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A, ISIN US1101221083 reverzní split v poměru 1:8.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A, ISIN MHY8565N3002.

CELGENE CORP

Vážený kliente, 

dne 21.11.2019 proběhla na cenném papíru CELGENE CORP, ISIN US1510201049 korporátní akce, kdy klientům byly tyto cenné papíry vybrány z portfolia.

Byly jim připsány cenné papíry BRISTOL-MYERS SQUIBB CO, ISIN US1101221083 a práva k těmto cenným papírům BRISTOL MYERS – oboje v poměru 1:1.

Zároveň jim byla připsána i částka ve výši 50 USD za 1 ks.

ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWISS GOLD SHARES ETF

Vážený kliente, 

dne 6. 11. 2019 proběhl na cenném papíru ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWISS GOLD SHARES ETF, ISIN US00326A1043 stock split v poměru 10:1, klienti tedy mají nyní v portfoliu desetinásobné množství cenných papírů. Nedošlo ke změně názvu ani ISINu.

NN investment partners

Vážený kliente,

dne 28.10.2019 byly oznámeny změny ve fondech NN investment partners.

V této souvislosti dochází u vybraných fondů ke změnám, jejichž bližší popis najdete zde: NN investment partners

SPHERIX INC

Vážený kliente, 

dne 30.10.2019 došlo ke korporátní akci spin-off z cenného papíru SPHERIX INC, ISIN US84842R5028 v poměru 1:29.

Nový cenný papír HOTH THERAPEUTICS INC, ISIN US44148G1058 byl klientům vložen do portfolia.

NANOMETRICS INC

Vážený kliente, 

dne 25.10.2019 došlo ze změně názvu na cenném papíru Nanometrics Inc, ISIN US6300771051.

Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byl jim připsán nový cenný papír ONTO INNOVATION INC, ISIN US6833441057 v poměru 1:1.

CAPSTONE TURBINE CORP

Vážený kliente, 

dne 21.10.2019 proběhl reverzní split na cenném papíru CAPSTONE TURBINE CORP, ISIN US14067D4097 v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru CAPSTONE TURBINE CORP, ISIN US14067D5086.

NN (L) INTERNATIONAL

Vážený kliente,

dne 17. 10. 2019 v 15:20 hodin se bude konat na adrese 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství výroční valná hromada akcionářů společnosti NN (L) International.

Oznam o konání výroční valné hromady akcionářů společnosti NN (L) International (178 KB) (PDF)

Prohlášení o udělení prokury k výroční valné hromadě společnosti NN (L) International (184 KB) (PDF)

J&T ENERGY FINANCING EUR IX

Vážený kliente,

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB)oznamuje začátek obchodování emise dluhopisů na regulovaném volném trhu emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s.

Názov emisie: JTEF IX 5,20/2026
Druh: dlhopis (skratka CP: 2JEG001E) 
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 7 000 000,- EUR)
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 1. 10. 2019
Více informací o dluhopisu: JTEF IX 5,20/2026

YIELD SHARES HIGH INCOME ETF

Vážený kliente, 

dne 4. 10. 2019 došlo na cenném papíru YIELD SHARES HIGH INCOME ETF, ISIN US3015053016 ke korporátní akci stock merger v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry AMPLIFY HIGH INCOME ETF, ISIN US0321088470.

A

Dne 4. 10. 2019 došlo na cenném papíru NUANCE COMMUNICATIONS INC, ISIN US67020Y1001 k spinn off.

Klienti obdrželi za 8 kusů původního cenného papíru 1 kus cenného papíru CERENCE INC, ISIN US1567271093.

FINISAR CORPORATION

Vážený kliente, 

dne 1. 10. 2019 proběhla korporátní akce na cenném papíru Finisar Corporation, ISIN US31787A5074.

Klienti dostali vyplacenou částku ve výši 15,60 USD za 1 akcii a zároveň jim byly připsány cenné papíry II-VI INC, ISIN US9021041085 v poměru 0,2218 ks nového cenného papíru za 1 ks původního cenného papíru.

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapsaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v souladu se zákonem č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papírů ve znění nejnovějších předpisů oznamuje, že půlroční finanční zpráva za první půlrok 2019 je jako regulovaná informace zveřejněná na internetové stránce www.esinfinance.sk.

JOJ MEDIA HOUSE

Emitent JOJ Media House, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 45 920 206, v soulade s ustanoveními Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papírů v znění nejnovějších předpisů oznamuje, že zveřejňuje regulované informace, jejichž předmětem je Půlroční finanční správa k 30. 6. 2019. Uvedená zpráva bude zveřejněná na internetové stránce emitenta www.jojmediahouse.sk dne 30. 9. 2019.

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zápis: Obchodní registr Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1650/B, oznamuje, že regulované informace v podobě Půlroční finanční zprávy emitenta za první půlrok 2019 budou k dispozici na stránce www.besthotelproperties.sk nejdříve dne 30. 9. 2019.

NANOVIRICIDES INC

Vážený kliente, 

dne 23. 9. 2019 proběhl na cenném papíru NANOVIRICIDES INC, ISIN US6300872032 reverzní split v poměru 1:20.

Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru NANOVIRICIDES INC, ISIN US6300873022.

FF - Euro Balanced

Vážený kliente,

dne 6.9.2019 bylo oznámeno přejmenování fondu Fidelity Funds – Euro Balanced Fund na Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund s účinností od 15.října 2019.

V této souvislosti dojde i ke změně investičního cíle fondu. Bližší informace najdete zde: FF - Euro Balanced 

FTIF- Templeton Thailand Fund s FTIF - Templeton Asian Growth Fund

Vážený kliente,

dne 12.9.2019 bylo oznámeno sloučení fondů FTIF- Templeton Thailand Fund s FTIF- Templeton Asian Growth Fund.

V této souvislosti dochází u vybraných existujících fondů ke změnám, které najdete zde: FTIF- Templeton Thailand Fund s FTIF- Templeton Asian Growth Fund 

OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A

Vážený kliente, 

dne 11.9.2019 došlo ze změně názvu na cenném papíru OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A, ISIN US67551U2042.

Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byl jim připsán nový cenný papír SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT, ISIN US8112461079 v poměru 1:1.

HEMISPHERX BIOPHARMA INC

Vážený kliente, 

Dne 4. 9. 2019 došlo na cenném papíru HEMISPHERX BIOPHARMA INC, ISIN US42366C5094 ke změně názvu.

Klientům byly připsány cenné papíry AIM IMMUNOTECH INC, ISIN US00901B1052 v poměru 1:1.

A

Dne 4. 9. 2019 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:7 na cenném papíru VICAL INC, ISIN US9256022032.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry BRICKELL BIOTECH INC, ISIN US10802T1051.

FRIENDABLE INC

Vážený kliente, 

dne 29.8. proběhl na cenném papíru FRIENDABLE INC reverzní split v poměru 0,0000555:1. Zároveň došlo ke změně ISINu z US3584521005 na ISIN US3584522094.

BIOSCRIP INC

Dobrý den,

dne 9.8.2019 proběhla mandatorní výměna v poměru 1:1 na papíru BIOSCRIP INC, ISIN US09069N1081. Nový papír se jmenuje OPTION CARE HEALTH INC, ISIN US68404L1026.

AMPLIFY ENERGY CORP

Vážený kliente, 

dne 7.8.2019 došlo ke mergeru na cenném papíru  AMPLIFY ENERGY CORP, ISIN  US0321131023 v poměru 1:0,933.

Klientům byl připsán nový cenný papír AMPLIFY ENERGY CORP, ISIN   US03212B1035.

PP3ALC BNP OPEN-END

Vážený kliente, 

dne 6.8.2019 došlo k delistu cenného papíru PP3ALC BNP OPEN-END, ISIN DE000PP3ALC0. Papíry byly klientům vybrány z portfolia.

Plus Therapeutics

Vážený kliente,

dne 5.8.2019 došlo ke mergeru na cenném papíru  Plus Therapeutics, ISIN  US72941H1032, ticker PSTV v poměru 1:50.

Klientům byl připsán nový cenný papír PLUS THERAPEUTICS INC, ISIN   US72941H4002, ticker PSTV.

XEROX CORP INC

Vážený kliente, 

dne 31.7.2019 došlo ke změně názvu na cenném papíru  XEROX CORP INC, ISIN  US9841216081 v poměru 1:1.

Klientům byl připsán nový cenný papír XEROX HOLDINGS CORP, ISIN   US98421M1062.

LONMIN PLC.

Vážený kliente, 

dne 30.7.2019 proběhla mandatorní výměna v poměru 1:1 na akciích LONMIN PLC. Původní papír LONMIN PLC, ISIN GB00BYSRJ698, nový papír SIBANYE GOLD LTD, ISIN ZAE000173951.

CYTORI THERAPEUTICS

Vážený kliente, 

dne 29.7.2019 došlo ke změně názvu na cenném papíru  CYTORI THERAPEUTICS  INC, ISIN  US23283K4022 v poměru 1:1.

Klientům byl připsán nový cenný papír PLUS THERAPEUTICS INC, ISIN   US72941H1032.

Dále došlo na cenném papíru LIBERTY EXPEDIA HOLD-AEXPEDIA INC, ISIN  US53046P1093 k mergeru v poměru 1:0,36.

Klientům byl připsán nový cenný papír EXPEDIA INC, ISIN US30212P3038.

Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds)

Vážený kliente, 

Dovolujeme si Vás informovat o sloučení rodiny fondů Amundi Funds a Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds) do jedné, které je plánováno na červen 2019.

Tímto krokem bude dokončena klíčová etapa nákupu skupiny Pioneer Investments z roku 2017. Náklady a výdaje spojené s fúzí nese společnost Amundi Luxembourg S.A.

Sloučení fondů proběhne ve čtyřech etapách. V období před každou etapou (víkendem v červnu) dojde k pozastavení obchodování s podílovými listy dotčených podfondů na tři pracovní dny.

Bližší informace najdete zde: Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds)

LENDINGCLUB CORP

Vážený kliente, 

Dne 5.7.2019 proběhl reverzní split v poměru 1:5 na cenném papíru  LENDINGCLUB CORP, ISIN  US52603A1097.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry  LENDINGCLUB CORP, ISIN   US52603A2087.

MOMO

Vážený kliente, 

dne 4.7.2019 došlo na cenném papíru MOMO 1.25 07/01/25 k mandatorní výměně v poměru 1:1. Zároveň došlo ke změně ISINu z US60879BAA52 na ISIN US60879BAB36.

UNILEVER NV

Vážený kliente, 

dne 4.7.2019 proběhla mandatorní výměna papíru UNILEVER NV v poměru 1:1. Došlo ke změně ISINu z NL0000009355 na ISIN NL0000388619.

BNP Paribas Funds

Vážený kliente, 

Dne 28.6.2019 byl oznámen vznik nové fondové rodiny - SICAV „BNP Paribas Funds“.

V této souvislosti dochází u vybraných existujících fondů (zejména Parvest) ke změnám, které najdete zde: BNP Paribas Funds

DIRXN DAILY JR BULL GOLD 3

Vážený kliente, 

dne 27. 6. 2019 proběhl reverzní split na cenném papíru DIRXN DAILY JR BULL GOLD 3X, ISIN US25460E1661 v poměru 1:5.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru DIREXION DLY JR GOLD BULL 3X,   ISIN US25490K3499.

 

Dne 27. 6. 2019 proběhl reverzní split na cenném papíru CHINA GREEN AGRICULTURE INC, ISIN US16943W1053 v poměru 1:12.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy.

 

Dne 27. 6. 2019 proběhl reverzní split na cenném papíru DIREXION DAILY FINL BEAR 3X, ISIN US25490K5395 v poměru 1:5.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru DIREXION DLY JR GOLD BULL 3X,   ISIN US25460E1331

 

Dne 27. 6. 2019 proběhl reverzní split na cenném papíru DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X,  ISIN   US25490K5213  v poměru 1:5.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru Diresion DLY SM CAP BEAR 3X,  ISIN  US25460E1257.

 

Dne 27. 6. 2019 proběhl reverzní split na cenném papíru cp DIREXION DLY NAT GAS BULL 3X, US25490K3499 v poměru 1:5.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru DIREXION DLY NAT GAS BULL 3X,   US25460E1588.

SONOMA PHARMACEUTICALS INC

Vážený kliente, 

dne 19. 6. 2019 proběhl na cenném papíru SONOMA PHARMACEUTICALS INC, ISIN US83558L1052 reverzní split v poměru 1:9.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry SONOMA PHARMACEUTICALS INC, ISIN US83558L2043.

OBSIDIAN ENERGY LTD

Vážený kliente, 

dne 7. 6. 2019 proběhl reverzní split v poměru 1:7 na cenném papíru OBSIDIAN ENERGY LTD, ISIN CA6744821043. Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru OBSIDIAN ENERGY LTD, ISIN CA6744822033.

Dne 10. 6. 2019 proběhl reverzní split v poměru 1:44 na cenném papíru HEMISPHERX BIOPHARMA INC, ISIN US42366C3016. Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru HEMISPHERX BIOPHARMA INC, ISIN US42366C5094.

Dne 10. 6. 2019 proběhl reverzní split v poměru 1:7 na cenném papíru GTX INC, ISIN US40052B1089. Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru GTX INC, ISIN US40052B2079. Zároveň na tomto cenném papíru došlo k spin-off a klientům byly připsány cenné papíry ONCTERNAL THERAPEUTICS INC, ISIN US68236P1075.

DEBENHAMS PLC

Vážený kliente, 

dne 6.6.2019 došlo k delistu cenných papírů DEBENHAMS PLC, ISIN GB00B126KH97. Cenné papíry byly klientům k tomuto datu vybrány z portfolia.

JAGUAR HEALTH INC

Vážený kliente, 

dne 6.6.2019 proběhl reverzní split na cenném papíru JAGUAR HEALTH INC, ISIN US47010C3007 v poměru 1:70.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a připsány nové cenné papíry JAGUAR HEALTH INC, ISIN US47010C4096.

PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ

Vážený kliente, 

dne 23. 5.  2019 proběhl reverzní split na cenném papíru PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, ISIN US74348A1604 v poměru 1:4.

Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, ISIN US74347G4082

NOVAVAX INC

Vážený kliente, 

dne 9. 5. 2019 došlo k reverznímu splitu  v poměru 1:20 na cenném papíru NOVAVAX INC, ISIN US6700021040.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány a vloženy nové kusy cenného papíru NOVAVAX INC, ISIN US6700024010.

A

Dne 9. 5. 2019 došlo k reverznímu splitu v poměru 4:17 na cenném papíru SPHERIX INC, ISIN US84842R4039.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a vloženy nové kusy cenného papíru SPHERIX INC, ISIN US84842R4039.

FUELCELL ENERGY INC

Vážený klient, 

dne 8. 5. 2019 proběhl na cenném papíru FUELCELL ENERGY INC, ISIN US35952H5028 reverzní split v poměru 1:12.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a vloženy nové kusy cenného papíru  FUELCELL ENERGY INC, ISIN US35952H6018.

A

dne 8. 5. 2019 došlo ke změně názvu  na cenném papíru TRANSCANADA CORP, ISIN CA89353D1078.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a vloženy nové kusy cenného papíru  TC ENERGY CORP, ISIN CA87807B1076 v poměru 1:1.

SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD

Vážený kliente, 

dne 3. 5. 2019 proběhl na cenném papíru SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD, ISIN US78464A4177 reverzní split v poměru 1:3.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a vloženy nové kusy cenného papíru  SPDR BBG BARC HIGH YIELD BND, ISIN US78468R6229.

MICRO FOCUS INTL-SPN ADR

Vážený kliente, 

dne 29.4.2019 proběhl reverzní split na akciích MICRO FOCUS INTL-SPN ADR, ISIN US5948373049 v poměru 1: 0,8296. Klientům byl původní papír MICRO FOCUS INTL-SPN ADR (ISIN US5948373049) vybrán z portfolia a místo něj byl vložen nový papír MICRO FOCUS INTL-SPN ADR (ISIN US5948374039). Zároveň byla klientům v poměru 1:1 k původnímu papíru připsána práva ISIN US594CSH0252

PP17VH BNP EMIS-U.HANDE OPEN-END

Vážený kliente, 

dne 30.4.2019 došlo ke splacení certifikátu PP17VH BNP EMIS-U.HANDE OPEN-END, ISIN DE000PP17VH6. Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 0,001 EUR za kus.

NN Investment Partners

Vážený kliente,

investiční společnost NN Investment Partners oznamuje investorům, že došlo ke schválení změny investiční strategie a zároveň ke změně názvu u následujících fondů::

  • NN (L) Latin America Equity-X na NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity-X Cap (USD)
  • NN (L) Latin America Equity-P Cap EUR na NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity-P Cap (USD)
  • NN (L) Latin America Equity-P na NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity-P Cap (USD)

Více informaci naleznete v příloze níže:

 Oznámení akcionářům společnosti NN (L) – duben 2019

ABGSM 5 03/31/21

Vážený kliente, 

dne 29.4.2019 došlo k výměně dluhopisu ABGSM 5 03/31/21, ISIN XS1584885666 za ABGSM 0 12/31/20, ISIN XS1978207642 v poměru 1,3064678944:1.

NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS I

Vážený kliente, 

dne 25. 4. 2019 došlo na cenném papíru NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS I, ISIN US63937X1037 k reverznímu splitu v poměru 1:20.

Zároveň došlo ke změně ISINU.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány a vloženy nové cenné papíry  NAVIDEA BIOPHARMACEUTICALS I, ISIN US63937X2027.

PRANA BIOTECHNOLOGY LTD-ADR

Vážený kliente, 

dne 9. 4. 2019 proběhla změna názvu, ISINu a tickeru na cenném papíru PRANA BIOTECHNOLOGY LTD-ADR, ISIN US7397272045, ticker PRAN.

Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry ALTERITY THERAPEUTICS-ADR, ISIN US02155X1063, ticker ATHE.

QUADRA POWER GENERATION

Vážený kliente, 

dne 5.4.2019 došlo k delistu cenných papírů Quadra Power Generation (dříve TGK-4), ISIN US74734E2063. Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 0,218926 USD za kus.

ARCA BIOPHARMA INC

Vážený kliente, 

dne 3. 4. 2019 proběhl na cenném papíru ARCA BIOPHARMA INC, ISIN US00211Y4070 reverzní split v poměru 1:18. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a připsány nové cenné papíry  ARCA BIOPHARMA INC, ISIN US00211Y5069.

BANCO BRADESCO-ADR

Vážený kliente, 

dne 3.4.2019 proběhl na cenném papíru BANCO BRADESCO-ADR, ISIN US0594603039 stock split v poměru 2 nové kus za 10 ks stávajících cenných papírů. Klientům byly nové kusy připsány.

OLYMPUS CORP

Vážený kliente, 

dne 1.4. došlo k reverznímu stock splitu v poměru 3 nové akcie k jedné původní na akciích OLYMPUS CORP, ISIN JP3201200007. V souvislosti se splitem se ISIN cenného papíru nemění.

HOVNANIAN ENTERPRISES-A

Vážený kliente, 

dne 28.3.2019 proběhl reverzní split na cenném papíru HOVNANIAN ENTERPRISES-A, ISIN US4424872038 v poměru 1:25.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány a připsány nové cenné papíry HOVNANIAN ENTERPRISES-A, ISIN US4424874018.

LYXOR UCITS ETF RUSSIA DJ

Vážený kliente,

dne 15.3.2019 proběhl merger na akciích LYXOR UCITS ETF RUSSIA DJ. Došlo k výměně v poměru 1:1 původního papíru LYXOR UCITS ETF RUSSIA DJ, ISIN FR0010326140 za LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF, ISIN LU1923627092.

LEVERAGE SHARES 2X PFIZER

Vážený kliente, 

dne 14.3.2019 došlo ke splacení cenných papírů LEVERAGE SHARES 2X PFIZER, ISIN IE00BD09ZZ70. Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 27,12 USD za kus.

LEVERAGE SHARES 2X IBM

Vážený kliente, 

dne 13.3.2019 došlo ke splacení cenných papírů LEVERAGE SHARES 2X IBM, ISIN IE00BF03XS26. Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 15,27 USD za kus.

LEVERAGE SHARES 2X GE

Vážený kliente,

dne 13.3.2019 došlo ke splacení cenných papírů LEVERAGE SHARES 2X GE, ISIN IE00BF03XQ02. Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 5,48 USD za kus.

PETROQUEST ENERGY INC

Vážený kliente, 

dne 19.2.2019 proběhl delist na cenném papíru PETROQUEST ENERGY INC, ISIN US7167483061.

Cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia.

OHR PHARMACEUTICAL INC

Vážený kliente, 

dne 1.2.2019 proběhl reverzní split na cenném papíru OHR PHARMACEUTICAL INC, ISIN US67778H2004 v poměru 1:20.

Klientům byly z portfolia vybrány původní cenné papíry a byly jim připsány cenné papíry OHR PHARMACEUTICAL INC, ISIN US67778H3093.

EMERALD OIL INC

Vážený kliente, 

dne 28.1.2019 došlo k delistování cenného papíru EMERALD OIL INC, ISIN US29101U4076. Papíry byly klientům vybrány z portfolia bez náhrady.

HANWHA Q CELLS CO LTD – ADR

Vážený kliente, 

dne 18.1.2019 došlo ke korporátní akci cash merger u cenného papíru HANWHA Q CELLS CO LTD – ADR, ISIN US41135V3015. Klientům byla vyplacena cash kompenzace ve výši 9,85 USD za akcii a papíry jim byly vybrány z portfolia.

BIO-PATH HOLDINGS INC

Vážený kliente, 

dne 17. 1. 2019 proběhl reverzní split v poměru 1:20 na cenném papíru  BIO-PATH HOLDINGS INC, ISIN US09057N2018.

Klientům byly původní papíry vybrány z portfolia a byly  připsány nové cenné papíry BIO-PATH HOLDINGS INC, ISIN US09057N3008.

BITCOIN INVESTMENT TRUST

Vážený kliente, 

dne 16. 1. 2019 proběhla změna názvu na papíru BITCOIN INVESTMENT TRUST, ISIN US09173T1088. Nový název je GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC , ISIN US3896371099. Změna proběhla v poměru 1:1.

ENGILITY HOLDINGS INC

Vážený kliente, 

dne 14. 1. 2019 došlo ke korporátní akci cash merger na cenném papíru ENGILITY HOLDINGS INC (isin US29286C1071). Klientům byla vyplacena finanční kompenzace a cenné papíry jim byly vybrány z portfolia.

APPTIO INC - CLASS A

Vážený kliente, 

dne 11. 1 .2019 došlo ke korporátní akci cash merger na cenném papíru APPTIO INC - CLASS A (isin US03835C1080). Klientům byla vyplacena finanční kompenzace ve výši 38,- USD za kus a cenné papíry jim byly vybrány z portfolia.

OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A

Vážený kliente,

dne 3. 1. 2019  proběhl reverzní split na cenném papíru OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A, ISIN US67551U1051.

Klientům byly vybrány původní cenné papíry a připsány cenné papíry OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A, ISIN US67551U2042) v poměru  1:10.

RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR

Vážený kliente, 

dne 3. 1. 2019 došlo na cenném papíru RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR, ISIN US7523443098 ke korporátní akci stock merger.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány a připsány cenné papíry BARRICK GOLD CORP, ISIN  CA0679011084 v poměru 6,128 : 1.

MICHAEL KORS HOLDINGS

Vážený kliente, 

dne 31.12.2018 proběhla změna názvu a ISINu cenného papíru Michael Kors Holdings, ISIN VGG607541015. Nový CP se jmenuje CAPRI HOLDINGS LTD, ISIN je VGG1890L1076. Změna proběhla v poměru 1:1.

KERYX BIOPHARMACEUTICALS

Vážený kliente,

dne 17. 12. 2018 došlo ke korporátní akci stock merger v poměru 1:0,37433 na cenném papíru KERYX BIOPHARMACEUTICALS, isin US4925151015.

Nová akcie má název AKEBIA THERAPEUTICS INC, isin US00972D1054.

Oclaro k mergeru

Vážený kliente, 

dne 11.12. došlo na akciích Oclaro k mergeru. Akcie Oclaro, ISIN US67555N2062 byly klientům vybrány z portfolia a dostali vyplacenu cash 5,60 USD/ks + akcie Lumentum, ISIN US55024U1097 (ty byly připsány v poměru 0,0636:1). 

BIOTIME INC

Vážený kliente,  

dne 3.12.2018 došlo k odštěpení od cenného papíru BIOTIME INC (ISIN US09066L1052) v poměru  1:10. Klientům byly připsány cenné papíry AGEX THERAPEUTICS INC (ISIN US00848H1086).

TONIX PHARMACEUTICALS HOLDIN

Vážený kliente, 

dne 27.11.2018 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:10 na cenném papíru TONIX PHARMACEUTICALS HOLDIN, ISIN US8902604094.

Klientům byly připsány nové cenné papíry TONIX PHARMACEUTICALS HOLDING, ISIN US8902605083 a původní jim byly vybrány.

BHP BILLITON PLC

Vážený kliente, 

dne 23.11.2018 došlo k výměně v poměru 1:1 u akcií BHP BILLITON PLC, ISIN GB0000566504. Nový cenný papír se jmenuje BHP GROUP PLC, ISIN GB00BH0P3Z91.

VELOCITYSHARES 3X INVERSE NA

Vážený kliente, 

dne 23.11.2018 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:20 na cenném papíru VELOCITYSHARES 3X INVERSE NA, ISIN US22542D3733.

Klientům byly připsány nové cenné papíry VELOCITYSHARES 3X INVERSE NA, ISIN US22542D2826 a původní jim byly vybrány.

BUWOG AG

Vážený kliente, 

dne 22.11.2018 došlo k mandatorní výměně akcií BUWOG AG, ISIN AT00BUWOG001 za papíry SUB BUWOG AG, ISIN AT0000A23KA6 v poměru 1:1. Za tyto nové papíry by měla být v budoucnu vyplacena kompenzace ve výši 29,05 EUR za kus.

NFLX 4,875 04/15/28

Vážený kliente, 

Dne 13.11.2018 došlo k mandatorní výměně v poměru 1:1 u dluhopisu NFLX 4,875 04/15/28. Došlo ke změně ISINu z USU74079AH47 na US64110LAS51.

MODERN ENERGY CORP

Vážený kliente, 

Dne 8.11.2018 byly delistovány cenné papíry MODERN ENERGY CORP,  ISIN US6075874098. Klientům byly cenné papíry vybrány z portfolia.

ReShape Lifesciences Inc

Vážený kliente, 

Dne 7.11.2018 došlo na cenném papíru ReShape Lifesciences Inc, ISIN US7611234052 k reverznímu splitu v poměru 1:140.

Poštová banka

Honeywell

Vážený kliente, 

Dne 29.10.2018 došlo k tomuto spin offu: z akcie Honeywell (ISIN US4385161066, ticker HON) se v poměru  6:1 odštěpila akcie Resideo Technologies, ISIN US76118Y1047, ticker REZI.

TRUE NORTH GEMS INC

Vážený kliente, 

Dne 23.10.2018 proběhl na akciích TRUE NORTH GEMS INC reverzní split v poměru 1: 10. Zároveň došlo ke změně ISINu, původní ISIN byl CA89784R1055, původní ticker TNGMF, nový ISIN CA89784R3036, nový ticker TNGMD.

STANDARD LIFE PLC

Vážený kliente, 

Dne 23.10.2018 proběhl reverzní stock split na akciích STANDARD LIFE PLC, ISIN GB00BVFD7Q58 v poměru 7 nových za 8 stávajících. Došlo zároveň ke změně názvu a ISINu na STANDARD LIFE ABERDEEN PLC, ISIN GB00BF8Q6K64.

DELCATH SYSTEMS INC

Vážený kliente, 

Dne 11. 10. 2018 k expiraci práv k cennému papíru  DELCATH SYSTEMS INC, isin US24661P7087, práva byla vybrána klientům z portfolia. 

ANDEAVOR

Vážený kliente, 

Dne 4.10.2018 proběhl merger na akciích  ANDEAVOR, ISIN US03349M1053.

Klientům byla vyplacena cash kompenzace 19,799044 USD za akcii a akcie ANDEAVOR byly vybrány z portfolia.

Zároveň byly klietům připsány akcie  MARATHON PETROLEUM CORP, ISIN US56585A1025.

REGULUS THERAPEUTICS INC

Vážený kliente, 

Dne 4.10.2018 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:12 na akciích REGULUS THERAPEUTICS INC. Zároveň došlo ke změně ISINu z US75915K1016 na US75915K2006.

ETFS PHYSCL SWISS GOLD SHRS

Vážený kliente, 

Dne 2.10.2018 došlo v poměru 1:1 k mandatorní výměně akcií ETFS PHYSCL SWISS GOLD SHRS, ISIN US26922Y1055 za akcie ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWISS GOLD SHARES ETF, ISIN US00326A1043.

BOFI HOLDING INC - změna názvu a ISIN

Dne 12. 9. 2018 došlo ke změně názvu a ISINu na akciích BOFI HOLDING INC, ISIN US05566U1088. Nově se cenný papír jmenuje AXOS FINANCIAL INC a má ISIN US05465C1009.

NATIONAL BANK OF GREECE

Vážený kliente, 

Dne 28.8.2018 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:10 na akciích NATIONAL BANK OF GREECE. Zároveň došlo ke změně ISINu z GRS003003027 na GRS003003035.

PR5S1H BNP EMIS - U.HANDE Open-End

Vážený kliente, 

Dne 24. 8. 2018 zmaturoval cenný papír PR5S1H BNP EMIS - U.HANDE  Open-End, ISIN DE000PR5S1H4. Klientům byly cenné papíry vybrány z porfolia. Zároveň jim  byla připsána finanční kompenzace ve výši 0,61 EUR za kus.

VARENGOLD BANK AG

Vážený kliente, 

Dne 24.8. došlo k pari-passu výměně v poměru 1:1 na akciích VARENGOLD BANK AG. ISIN se změnil z DE000A2GSUS3 na DE0005479307.

QUALITY CARE PROPERTIES

Vážený kliente, 

Dne 27. 7. 2018 došlo ke korporátní akci cash merger na cenném papíru QUALITY CARE PROPERTIES (isin US7475451016). Klientům byla vyplacena finanční kompenzace ve výši 20,75 USD za kus a cenné papíry jim byly vybrány z portfolia.

REZIDOR HOTEL GR

Vážený kliente, 

Dne 23.7.2018 došlo ke změně názvu cenného papíru REZIDOR HOTEL GR, nový název je RADISSON HOSPITALITY GROUP AB. ISIN SE0001857533 zůstává beze změny.

JA SOLAR HOLDINGS CO LTD-ADR

Vážený kliente, 

Dne 18. 7. 2018 došlo ke korporátní akci cash merger na cenném papíru JA SOLAR HOLDINGS CO LTD-ADR (isin US4660902069).

Klientům byla vyplacena finanční kompenzace ve výši 7,50 USD za kus a cenné papíry jim byly vybrány z portfolia.

VALEANT PHARMACEUTICALS INTE

Vážený kliente, 

dne 16. 7. 2018 proběhla změna názvu na papíru VALEANT PHARMACEUTICALS INTE, isin CA91911K1021. Nový název je BAUSCH HEALTH COS INC, isin CA0717341071.

SEADRILL LTD

Vážený kliente, 

Dne 5.7.2018 došlo k mandatorní výměně akcií SEADRILL LTD, ISIN BMG7945E1057 v poměru 0,00373455:1. Zároveň došlo ke změně ISINu na BMG7998G1069. Název ani ticker se nemění.

CARILLION PLC

Vážený kliente, 

Dne 26.6.2018 došlo k delistu cenných papírů CARILLION PLC, ISIN GB0007365546. Klientům byly vybrány z portfolia bez finanční kompenzace.

HX1GTT UNICREDIT OPEN-END

Vážený kliente, 

Dne 22.6.2018 došlo ke splacení certifikátu HX1GTT UNICREDIT OPEN-END, ISIN DE000HX1GTT8 za cenu 0,841176 EUR za kus.

Změně názvu a isinu

Vážený kliente, 

dne 4. 6. 2018 došlo  ke změně názvu a isinu

původní CP        POWERSHARES DYN BIOTECH&GENO (isin US73935X8561)

nový CP               Invesco Dynamic Biotechnology (isin US46137V7872)

původní CP        POWERSHARES GLD DRG CHINA (isin US73935X4016)

nový CP               Invesco Golden Dragon China (isin US46137V5710)

původní CP        PowerShares Dynamic Food & Beverage (isin US73935X8496)

nový CP               Invesco Dynamic Food & Beverage (isin US46137V7534)

původní CP        POWERSHARES CEF INCOME COMPO (isin US73936Q8437)

nový CP               Invesco CEF Income Composite ETF (isin US46138E4044)

původní CP        POWERSHARES BUYBACK ACHVERS (isin US73935X2861)

nový CP               PowerShares BuyBack Achievers (isin US46137V3087)

původní CP        POWERSHARES DYN PHARMACEUTIC (isin US73935X7993)

nový CP               Invesco Dynamic Pharmaceutical (isin US46137V6627)

původní CP        POWERSHARES QQQ TRUST SERIES (isin US73935A1043)

nový CP               Invesco QQQ Trust Series 1 (isin US46090E1038)

původní CP        POWERSHARES SOLAR PORTFOLIO (isin US73936Q5201)

nový CP               INVESCO SOLAR ETF (isin US46138G7060)

 

Klientům byly dané cenné papíry vybrány z portfolia a vloženy nové cenné papíry v poměru 1:1.

ONCOLYTICS BIOTECH INC

Vážený kliente, 

Dne 31.5.2018 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:9,5 na akciích ONCOLYTICS BIOTECH INC. Zároveň došlo ke změně ISINu z CA6823101077 na CA6823108759.

RESOURCE CAPITAL CORP

Vážený kliente, 

Dne 29. 5. 2018 proběhla změna názvu na papíru RESOURCE CAPITAL CORP, isin US76120W7083.

Nový název je EXANTAS CAPITAL CORP, isin US30068N1054.

CYTORI THERAPEUTICS INC

Vážený kliente,

Dne 23. 5. 2018 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru CYTORI THERAPEUTICS INC (isin US23283K2042) v poměru 1:10.

Klientům byly připsány cenné papíry CYTORI THERAPEUTICS  INC (isin US23283K4022).

PROSHARES SHORT DOW30

Vážený kliente, 

Dne 23. 5. 2018 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru PROSHARES SHORT DOW30 (isin US74347R7017) v poměru 1:4.

Klientům byly připsány cenné papíry PROSHARES SHORT DOW30 (isin US74347B2354).

Proshares UltraPro Short S&P 500

Vážený kliente, 

Dne 23. 5. 2018 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru Proshares UltraPro Short S&P 500 (isin US74348A4426) v poměru 1:4.

Klientům byly připsány cenné papíry Proshares UltraPro Short S&P 500 (isin US74347B2685).

PROSHARES ULTRASHORT DOW30

Vážený kliente, 

Dne 23. 5. 2018 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru PROSHARES ULTRASHORT DOW30 (isin US74348A5902) v poměru 1:4.

Klientům byly připsány cenné papíry ProShares Ultra Dow30 (isin US74347B2768).

COMMERCEHUB INC-SERIES C

Vážený kliente, 

Dne 22. 5. 2018 došlo ke korporátní akci cash merger na cenném papíru COMMERCEHUB INC-SERIES C (isin US20084V3069).

Klientům byla vyplacena finanční kompenzace ve výši 22,75 USD za kus a cenné papíry jim byly vybrány z portfolia.

COMMERCEHUB INC-SERIES A

Vážený kliente, 

Dne 22. 5. 2018 došlo ke korporátní akci cash merger na cenném papíru COMMERCEHUB INC-SERIES A (isin US20084V1089).

Klientům byla vyplacena finanční kompenzace ve výši 22,75 USD za kus a cenné papíry jim byly vybrány z portfolia.

GUGGENHEIM SOLAR ETF

Vážený kliente, 

dne 21. 5. 2018 došlo ke korporátní akci stock merger v poměru 1:1 na cenném papíru GUGGENHEIM SOLAR ETF, isin US18383Q7390.

Nová akcie má název POWERSHARES SOLAR PORTFOLIO, isin US73936Q5201.

MOBILEYE NV

Vážený kliente, 

Dne 10. 5. 2018 došlo k mandatorní výměně na cenném papíru MOBILEYE NV (isin NL0010831061) v poměru 1:1.

Klientům byly připsány cenné papíry INTEL CORP (isin US4581401001).

NATIONAL BANK OF GREECE – ADR

Vážený kliente, 

Dne 2.5.2018 došlo k ukončení ADR programu na akciích NATIONAL BANK OF GREECE – ADR, ISIN US6336438048. Akcie byly klientům vybrány z portfolia a byla jim vyplacena kompenzace ve výši 0,3007 USD za akcii.

DELCATH SYS INC

Vážený kliente, 

Dne 2. 5. 2018 proběhl reversní split v poměru 1:500 na akciích DELCATH SYS INC, isin US24661P6097, ticker DCTHD.

Název a ticker cenného papíru se nezměnil, nový ISIN je US24661P7087. 

ASIA TIGERS FUND INC

Vážený kliente, 

Dne 1. 5. 2018 došlo ke sloučení fondů  v poměru 1:1,2088

Původní cenné papíry ASIA TIGERS FUND INC, isin US04516T1051 byly klientům vybrány z portfolia

a zároveň jim byly připsány nové cenné papíry ABERDEEN MRKT EQTY INC, isin US00301W1053.

HCFBRU

Vážený kliente, 

Dne 24.4.2018 došlo k předčasnému splacení jistiny dluhopisu HCFBRU 9,375 04/24/20, ISIN XS0846652666 ve výši 100%.

LIBERTY INTERACTIVE CORP-A

Vážený kliente,

Dne 9. 4. 2018 proběhla změna názvu na papíru LIBERTY INTERACTIVE CORP-A  a isinu US53071M1045.

Nový název je QURATE RETAIL GROUP INC a isin US74915M1009.

FOGO DE CHAO INC

Vážený kliente, 

Dne 6. 4. 2018 došlo ke korporátní akci cash merger na cenném papíru FOGO DE CHAO INC (isin US3441771009).

Klientům byla vyplacena finanční kompenzace ve výši 15,75 USD za kus a cenné papíry jim byly vybrány z portfolia.

CALLIDUS SOFTWARE INC

Vážený kliente, 

Dne 6. 4. 2018 došlo ke korporátní akci cash merger na cenném papíru CALLIDUS SOFTWARE INC (isin US13123E5006).

Klientům byla vyplacena finanční kompenzace ve výši 36,- USD za kus a cenné papíry jim byly vybrány z portfolia.

BROADCOM LTD

Vážený kliente, 

Dne 6. 4. 2018 došlo ke korporátní akci stock merger v poměru 1:1 na cenném papíru BROADCOM LTD, ISIN SG9999014823. Nová akcie má název BROADCOM INC, ISIN US11135F1012.

DIREXION DAILY TECH BEAR 3X ISIN

Vážený kliente, 

Dne 28.3.2018 proběhl reversní split v poměru 1:5 na akciích DIREXION DAILY TECH BEAR 3X ISIN US25490K7607, ticker TECS. Název a ticker cenného papíru se nezměnil, nový ISIN je US25460E5621. 

DRXN DAILY S&P BIOTECH BEAR ISIN

Vážený kliente,

Dne 28.3.2018 proběhl reversní split v poměru 1:10 na akciích DRXN DAILY S&P; BIOTECH BEAR ISIN US25490K7458, ticker LABD. Název a ticker cenného papíru se nezměnil, nový ISIN je US25460E5399.

DIREXION DLY ENERGY BEAR 3XISIN

Vážený kliente, 

Dne 28.3.2018 proběhl reversní split v poměru 1:5 na akciích DIREXION DLY ENERGY BEAR 3XISIN US25459Y4540, ticker ERY. Název a ticker cenného papíru se nezměnil, nový ISIN je US25460E5548. 

TGK14 – GDR

Vážený kliente, 

Dne 27.3.2018 došlo k delistování cenných papírů TGK14 – GDR, ISIN US8724142067. Klientům byly vybrány z portfolia bez finanční kompenzace.

Dne 27.3.2018 došlo k delistování cenných papírů TGC2 - GDR, ISIN US88145R1014. Klientům byly vybrány z portfolia bez finanční kompenzace.

LITHIUM X ENERGY CORP

Vážený kliente,

Dne 16.3.2018 proběhl merger na akciích LITHIUM X ENERGY CORP, ISIN CA5368161017. Klientům byla vyplacena cash kompenzace 2,61 CAD za akcii a akcie LITHIUM X ENERGY CORP  byly vybrány z portfolia.

LIBERTY VENTURES

Vážený kliente, 

Dne 12. 3. 2018 došlo k mandatorní výměně na cenném papíru LIBERTY VENTURES - SER A v poměru 1:1. Zároveň došlo ke změně isinu -  původní isin US53071M8560, nový isin US36164V3050.

MOLYCORP

Vážený kliente, 

Dne 2.3.2018 došlo k delistování cenných papírů MOLYCORP, ISIN US6087531090. Cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia bez finanční kompenzace.

GOLDEN EAGLE INT RG

Vážený kliente, 

Dne 27.2.2018 proběhl reverzní split v poměru 1:11 na akciích Golden Eagle Int RG ISIN US3809613009. Nový cenný papír se jmenuje ADVANTEGO RG, ISIN US00775N1028. Ticker MYNGD zůstává beze změny.

BIO-PATH HOLDINGS INC

Vážený kliente, 

Dne 8.2.2018 proběhl reverzní split v poměru 1:10 na akciích Bio-Path Holdings Inc. Zároveň došlo ke změně ISINu z US09057N1028 na ISIN US09057N2018.

WPCS INTERNATIONAL INC

Dne 1.2.2018 došlo na akciích WPCS INTERNATIONAL INC, ISIN US92931L4014, ticker WPCS k reverznímu splitu v poměru 1 nová akcie za 4 původní.

Nový papír se jmenuje DROPCAR INC, ISIN US26210U1043, ticker DCAR.

TIME INC

Vážený kliente, 

Dne 2. 2. 2018 došlo na cenném papíru TIME INC (isin US8872281048) ke korporátní akci cash merger.

Klientům byla vyplacena finanční kompenzace ve výši 18,50 USD za kus a cenné papíry jim byly vybrány z portfolia

TURKISH INVESTMENT FUND

Vážený kliente, 

dne 17.1.2018 proběhla likvidace společnosti Turkish Investment Fund (ISIN: US9001451031) a k tomuto datu byly akcie vybrány z portfolia.

Kompenzace ve výši 9,1469 USD za akcii byla vyplacena 17.1.2018.

K datu 17.1.2018 byly klientům vloženy dočasné cenné papíry v poměru 1:1.

US NATURAL GAS FUND LP

Vážený kliente,

Dne 4.1.2018 došlo na akciích US NATURAL GAS FUND LP, ISIN US9123182019, ticker UNG k reverznímu splitu v poměru 1 nová akcie za 4 původní.

 

Nový papír se jmenuje US NATURAL GAS FUND, ISIN US9123183009, ticker UNG.

GALENA BIOPHARMA INC

Vážený kliente,

Dne 2.1.2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1 nová akcie za 30 původních na akciích GALENA BIOPHARMA INC, ISIN US3632565046, ticker GALE. Nový papír se jmenuje SELLAS LIFE SCIENCES GROUP I, ISIN US81642T1007, ticker SLS.

POTASH CORP OF SASKATCHEWAN

Vážený kliente, 

Dne 2.1.2017 došlo k mergeru v poměru 0,4:1 na akciích POTASH CORP OF SASKATCHEWAN, ISIN CA73755L1076, ticker POT. Nový papír se jmenuje NUTRIEN LTD, ISIN CA67077M1086, ticker NTR.

VELOCITYSHARES 3X LG NAT GAS

Vážený kliente,

Dne 19.12.2017 došlo ke reverznímu stock splitu v poměru 1 nová akcie za 5 původních na cenném papíru CPI CARD GROUP INC, ISIN US12634H1014, ticker PMTS. Nová akcie má ISIN US12634H2004, ticker a název zůstává beze změny.

CPI CARD GROUP INC

Vážený kliente,

Dne 19.12.2017 došlo ke reverznímu stock splitu v poměru 1 nová akcie za 10 původních na cenném papíru VELOCITYSHARES 3X LG NAT GAS, ISIN US22539T3243, ticker UGAZ. Nová akcie má ISIN US22539T2179, ticker a název zůstává beze změny.

ONVIA.COM

Vážený kliente,

Dne 23.11.2017 došlo k mergeru akcií ONVIA.COM, ISIN US68338T4031. Akcie byly vybrány z portfolia a byla vyplacena kompenzace ve výši 9 USD/ks valutou 24.11.2017.

ADEPTUS HEALTH INC ORD REG

Vážený kliente, 

Dne 21.11. proběhla na akciích ADEPTUS HEALTH INC ORD REG, ISIN US0068551003 mandatorní výměna v poměru 1:1 za akcie ADEPTUS HEALTH INC ORD REG, ISIN US00ESC59845.

DELCATH SYSTEMS INC

Vážený kliente,

Dne 6. 11. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1 nová akcie za 350 původních na cenném papíru DELCATH SYSTEMS INC Soleno Therapeutics Inc. Zároveň došlo ke změně ISINu z US24661P5008 na ISIN US24661P6097.

FIFTH STREET FINANCE CORP

Vážený kliente,

Dne 18. 10. 2017 došlo ke změně názvu a isinu poměru 1:1 na cp -  FIFTH STREET FINANCE CORP; isin US31678A1034. Nový cp je  OAKTREE SPECIALTY LENDING CO; isin US67401P1084.

SOLENO THERAPEUTICS INC

Vážený kliente, 

Dne 5. 10. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1 nová akcie za 5 původních na akciích Soleno Therapeutics Inc. Zároveň došlo ke změně ISINu z US8342031015 na ISIN US8342032005.

SUPREME INDS INC-CLASS A

Vážený kliente, 

Dne 2. 10. 2017 došlo k delistu akcií SUPREME INDS INC-CLASS A, ISIN US8686071023. Klientům byly cenné papíry vybrány a vyplacena cash ve výši 21,- USD za kus.

MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL

Vážený kliente, 

Dne 26.9.2017 došlo ke splitu v poměru 8 nových akcií za 1 původní na akciích MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL. Zároveň došlo ke změně ISINu z HU0000068952 na ISIN HU0000153937.

POLLEX INC

Vážený kliente, 

Dne 14.9.2017 proběhla změna názvu a ISINu na papíru POLLEX INC; původní ISIN US7315112000 se změnil na ISIN US29079G1094, nový název je EMARINE GLOBAL INC.

MONITISE RG

Vážený kliente, 

Dne 12.9.2017 došlo k akvizici společnosti MONITISE RG, ISIN GB00B1YMRB82 společností FISERV UK LTD. Akcie byly vybrány z portfolia a byla vyplacena kompenzace ve výši 0,031 GBP za akcii.

MICRO FOCUS INTL-SPN ADR

Vážený kliente,

Dne 1.9.2017 došlo k odštěpení akcií MICRO FOCUS INTL-SPN ADR, ISIN US5948373049 z akcií Hewlett Packard Enterprises, ISIN US42824C1099, v poměru 1:0.13732611.

NORDIC AMERICAN OFFSHORE LTD

Vážený kliente, 

Dne 1.9.2017 došlo k odštěpení akcií NORDIC AMERICAN OFFSHORE LTD, ISIN BMG657721087 z akcií Nordic American Tankers v poměru 1:0.041.

DZBK

Vážený kliente, 

Dne 5.9.2017 došlo ke splacení warrantu DZBK 09/27/17, ISIN DE000DGF9U27. Papíry byly vybrány z portfolia a klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 0,001 EUR za kus.

ENERGY XXI LTD

Vážený kliente, 

Dne 30.8.2017 došlo k delistu cenného papíru ENERGY XXI LTD, ISIN BMG100821401.

URANIUM RESOURCES INC

Vážený kliente, 

Dne 22.8.2017 došlo na akciích URANIUM RESOURCES INC ke změně ISINu US9169017053 na ISIN US9616841071 a ke změně názvu na WESTWATER RESOURCES INC.

IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN

Vážený kliente, 

Dne 22. 8. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:4 na akciích IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN, isin US06746L4225. 

AEROPOSTALE RG

Dobrý den,

Dne 21.8.2017 došlo na akciích AEROPOSTALE RG ke změně ISINu US0078651082 na ISIN US00215Q1031 a ke změně názvu na ARO LIQUIDATION RG.

Delist akcii v USA

Vážený kliente, 

Dne 17.8.2017 byly delistovány níže uvedené akcie v USA. Delist proběhl bez finanční náhrady.

US00752H1023

ADVANCED BATTERY TECHNOLOGIE

US00208J1088

ATP OIL & GAS CORPORATION

US2188681074

CORINTHIAN COLLEGES INC

US2660431089

DUOYUAN GLOBAL WATER INC-ADR

US266CVR901

Durata Therapeutics Inc Rights

US29267A2033

ENER1 INC

US2926591098

ENERGY CONVERSION DEVICES

US30024B2034

EVERGREEN ENERGY INC

US30033R3066

EVERGREEN SOLAR INC

MHY264962355

FREESEAS INC

US36102A2078

FUQI INTERNATIONAL INC

US37245M8010

GENTA INC

US3872411109

GRANITE BROADCASTING-CW12

US16890A2050

CHINA ELECTRIC MOTOR INC

US16948P1057

CHINA INTEGRATED ENERGY INC

US1694421009

CHINA MEDIAEXPRESS HOLDINGS

US1694762071

CHINA VALVES TECHNOLOGY INC

US49127G2084

KENTUCKY ENERGY INC

BMG606421086

MF Global Ltd

US6516273090

NEWMARKET TECHNOLOGY INC

US6865881048

ORLEANS HOMEBUILDERS INC

US6966391038

PALM HARBOR HOMES INC

US09065H4020

PBBPC INC

US7503412089

RADIENT PHARMACEUTICALS CORP

US9781661064. RIGHTS

Wonder Auto Technology Inc RIGHTS

US67086E3036

ZCO LIQUIDATING CORP

PARAGON SHIPPING INC-CLASS A

Vážený kliente, 

Dne 14.8.2017 proběhl reverzní split v poměru  1 for 100 na akciích PARAGON SHIPPING INC-CLASS A; zároveň došlo ke změně ISINu z MHY6728Q16 na MHY6728Q2025.

CP BLACK DIAMOND

Vážený kliente, 

Dne 14.8.2017 došlo ke změně CP Black Diamond, ticker BDE, ISIN US09202G1013 na CP CLARUS CORP, ticker CLAR, ISIN US18270P1093. Změna proběhla v poměru 1:1.

BRIGHTHOUSE FINANCIAL

Vážený kliente,

Dne 7.8.2017 došlo ke spin offu společnosti Brighthouse Financial (ticker BHF) ze společnosti Metlife (ticker MET) v poměru 1 akcie BHF z 11 MET.

PIRAEUS BANK

Vážený kliente, 

Dne 2.8.2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1 nová akcie za 20 původních na akciích Piraeus Bank. Zároveň došlo ke změně ISINu z GRS014003016 na ISIN GRS014003024.

SUPERVALU INC

Vážený kliente, 

Dne 1. 8. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:7 na akciích SUPERVALU INC, isin US8685361037. 

PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR

Vážený kliente,

Dne 14. 7. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:4 na akciích PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (isin US74347W2391).

Nový cenný papír je PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR (isin US74347W1633).

PROSHARES ULTRASHORT S&P500

Vážený kliente, 

Dne 14. 7. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:4 na akciích PROSHARES ULTRASHORT S&P500 (isin US74347B3006).

Nový cenný papír je PROSHARES ULTRASHORT S&P500 (isin US74347B3832).

POLLEX INC

Vážený kliente, 

Dne 17.7.2017 proběhl revezrzní split v poměru 1:300 na cenném papíru POLLEX INC, ISIN US7315111010. Zároveň dochází ke změně ISINu na US7315112000.

FRONTIER COMMUNICATIONS CORP

Vážený kliente, 

Dne 7. 7. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:15 na akciích FRONTIER COMMUNICATIONS CORP (isin US35906A1088).

Nový cenný papír je FRONTIER COMMUNICATIONS CORP (isin US35906A3068).

ALON

Vážený kliente, 

Dne 3.7.2017 došlo k transformaci akcií Alon, ISIN US0205201025 do akcií Delek ISIN US24665A1034 v poměru 0,504:1.

PC GUARD SA

Vážený kliente, 

Dne 3.7.2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1 for 19 na akciích PC GUARD SA, ISIN PLGUARD00019. Název ani ISIN se nemění.

PENN WEST PETROLEUM LTD

Vážený kliente, 

Dne 29. 6. 2017 došlo ke změně názvu společnosti PENN WEST PETROLEUM LTD, ISIN CA7078871059. Nový název společnosti je  OBSIDIAN ENERGY LTD, ISIN CA6744821043.

Změna proběhla v poměru 1:1.

CST BRANDS INC

Vážený kliente, 

Dne 28. 6. 2017 proběhl cash mergeru společnosti CST BRANDS INC , ISIN US9593191045.  Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 48.53 USD za akcii.

Akcie CST BRANDS INC byly vybrány z portfolia.

HOLDING CO ADMIE IPTO SA

Vážený kliente, 

Dne 21.6.2017 došlo k odštěpení (Spin-Off) společnosti HOLDING CO ADMIE IPTO SA, ISIN GRS518003009 od společnosti Public Power RG, ISIN GRS434003000. Klientům byly připsány akcie HOLDING CO ADMIE IPTO SA, ISIN GRS518003009 v poměru 1:1 k původním akciím (původní akcie zůstávají klientům v portfoliu).

YAHOO

Vážený kliente,

Dne 16. 6. 2017 došlo ke změně názvu společnosti YAHOO, isin US9843321061. Nový název společnosti je  ALTABA INC, isin US0213461017.

XEROX CORP

Dobrý den, 

Dne 14. 6. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:4 na akciích XEROX CORP, ISIN US9841211033. Zároveň došlo ke změně ISINu na US9841216081.

BANCO POPULAR ESPANOL

Vážený kliente,

Dne 13.6.2017 došlo k delistu akcií BANCO POPULAR ESPANOL, ISIN ES0113790226.

EXCO RESOURCES INC

Vážený kliente,

Dne 12. 6. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:15 na akciích EXCO RESOURCES INC, ISIN US2692794025. Zároveň došlo ke změně ISINu na US2692795014.

WESTWERN REFINING

Vážený kliente,

Dne 9. 6. 2017 proběhl merger společnosti  WESTWERN REFINING, ISIN US9593191045.  Akcionářům byly odepsány původní akcie a připsány nové akcie společnosti TESORO CORP, ISIN US8816091016.

v poměru 0,435 nové akcie za 1 původní.

WESTELL TECHNOLOGIES INC-A

Vážený kliente, 

Dne 7. 6. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:4 na akciích WESTELL TECHNOLOGIES INC-A, ISIN US9575411056. Zároveň došlo ke změně ISINu na US9575412047.

BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

Vážený kliente,

Dne 7.6.2017 došlo ke změně názvu cenného papíru SG 0 13/05/19. Nový název je BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.; ISIN zůstává beze změny.

AMYRIS INC

Vážený kliente, 

Dne 5. 6. 2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:15 na akciích AMYRIS INC, ISIN US03236M1018. Zároveň došlo ke změně ISINu na US03236M2008.

SAIPEM SPA

Vážený kliente, 

Dne 23.5.2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:10 na akciích Saipem SpA, ISIN IT0000068525. Zároveň došlo ke změně ISINu na IT0005252140.

NATIONAL GRID PLC

Vážený kliente,

Dne 22.5.2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 11:12 na akciích NATIONAL GRID PLC. Zároveň došlo ke změně ISINu z GB00B08SNH34 na ISIN GB00BDR05C01.

ARCELORMITTAL-NY REGISTERED

Vážený kliente, 

Dne 19.5.2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:3 na akciích ARCELORMITTAL-NY REGISTERED,  ISIN US03938L1044. Zároveň došlo ke změně ISINu na US03938L2034. Název ani ticker se nemění.

INVENSENSE INC

Vážený kliente, 

Dne 19.5.2017 došlo ke cash mergeru společnosti INVENSENSE INC, ISIN US46123D2053.

Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 13,- USD za akcii.

Akcie INVENSENSE INC byly vybrány z portfolia.

CP SILVER WHEATON CORP

Vážený kliente,

Dne 16. 5. 2017 došlo ke změně názvu, ISINu a tickeru u CP SILVER WHEATON CORP. Nový CP se jmenuje WHEATON PRECIOUS METALS CORP, ISIN se změnil z CA8283361076 na CA9628791027 a ticker ze SLW na WPM. 

EMPIRE RESOURCES INC

Vážený kliente,

Dne 12.5.2017 došlo k mergeru na akciích EMPIRE RESOURCES INC, ISIN US29206E1001. Klientům byly akcie vybrány z portfolia a vyplacena kompenzace ve výši 7 USD za akcii.

REX ENERGY CORP

Vážený kliente, 

Dne 15.5.2017 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:10 na akciích REX ENERGY CORP, ISIN US7615651004. Zároveň došlo ke změně ISINu na US7615655062. Název ani ticker se nemění.

PAIN THERAPEUTICS INC

Vážená kliente,

Dne 9.5.2017 došlo k reverznímu splitu 1:7 na cenném papíru PAIN THERAPEUTICS INC, ISIN US69562K1007, ticker PTIE. Zároveň došlo ke změně ISINu na US69562K5065, název ani ticker se nemění.

HEADWATERS INC

​Vážený kliente,

Dne 8. 5. 2017 došlo ke cash mergeru společnosti HEADWATERS INC, ISIN US42210P1021.
Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 24,25 USD za akcii.
Akcie HEADWATERS INC byly vybrány z portfolia.

MEMORIAL PRODUCTION PARTNERS

Vážený kliente,

Dne 8. 5. 2017 došlo k mergeru společnosti MEMORIAL PRODUCTION PARTNERS,  ISIN US5860481002 společností AMPLIFY ENERGY CORP.
Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 0,01493225 USD za akcii.
Akcie MEMORIAL PRODUCTION PARTNERS byly vybrány z portfolia.
Zároveň byly klientům připsány akcie společnosti AMPLIFY ENERGY CORP, ISIN US0001521847 v poměru 1:0,00597288 a warant v poměru 0,02596904. 

BANCO BRADESCO-ADR

Vážený kliente,

Dne 5. 5. 2017 došlo k  stock splitu v poměru 1:10 na akciích BANCO BRADESCO-ADR, ISIN US0594603039.

MEDICALLY MINDED

Vážený kliente,

Dne 10.5.2017 došlo k mandatorní výměně v poměru 1:1 akcií Medically Minded, ISIN US5846401066 za akcie SIXTY SIX OILFIELD ORD, ISIN US83012L1052.

GREAT BASIN SCNT RG

Vážený kliente, 

Dne 4.5.2017 došlo k revernímu splitu v poměru 0,0005:1 na akciích GREAT BASIN SCNT RG. Zároveň došlo ke změně ISINu z US30913L8090 na US39013L8827. 

DIREXION DAILY GOLD MINERS BULL 3X ETF

Vážený kliente, 

Dne 1.5.2017 došlo k reverznímu splitu 1:4 na cenném papíru Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF, ISIN US25490K5700, ticker NUGT. Zároveň došlo ke změně ISINu na US25460E8443, název ani ticker se nemění.

DIREXION DAILY S&P 500 BEAR

Vážený kliente,

Dne 1.5.2017 došlo k reverznímu splitu 1:5 na cenném papíru DIREXION DAILY S&P 500 BEAR, ISIN US25459Y3716, ticker SPXS. Zároveň došlo ke změně ISINu na US25460E8856, název ani ticker se nemění.

DIRXN DAILY JR BULL GOLD 3X

Vážený kliente, 

Dne 1.5.2017 došlo k reverznímu splitu 1:4 na cenném papíru DIRXN DAILY JR BULL GOLD 3X, ISIN US25490K5544, ticker JNUG. Zároveň došlo ke změně ISINu na US25460E8518, název ani ticker se nemění.

DIREXION DLY RUSSIA BEAR 3X

Vážený kliente,

Dne 1.5.2017 došlo k reverznímu splitu 1:5 na cenném papíru DIREXION DLY RUSSIA BEAR 3X, ISIN US25490K7862, ticker RUSS. Zároveň došlo ke změně ISINu na US25460E8286, název ani ticker se nemění.

DIREXION RUSSIA BULL 3X

Vážený kliente,

Dne 1.5.2017 došlo ke splitu 2:1 na cenném papíru DIREXION RUSSIA BULL 3X, ISIN US25490K2731, ticker RUSL. Název, ISIN ani ticker se nemění.

ANTHERA PHARMACEUTICALS INC

Vážený kliente, 

Dne 1.5.2017 došlo k reverznímu splitu 1:8 na cenném papíru ANTHERA PHARMACEUTICALS INC, ISIN US03674U2015, ticker ANTH. Zároveň došlo ke změně ISINu na US03674U3005, název ani ticker se nemění.

DLY SM CAP BULL 3X

Vážený kliente, 

Dne 1.5.2017 došlo ke splitu 2:1 na cenném papíru DIREXION DLY SM CAP BULL 3X, ISIN US25459W8477, ticker TNA. Název, ISIN ani ticker se nemění.

AMPLIPHI BIOSCIENCES CORP

Vážený kliente, 

Dne 24. 4. 2017 došlo k reverznímu splitu na akciích AMPLIPHI BIOSCIENCES CORP, ISIN US03211P2020 v poměru 1 nová akcie za 10 původních.

Zároveň došlo ke změně ISINu z US03211P2020 na US03211P3010.

ULTRA PETROLEUM CORP

Vážený kliente,

Dne 20.4.2017 došlo k výměně akcií ULTRA PETROLEUM CORP, ISIN CA9039141093 za akcie A ULTRA PETROLEUM RG, ISIN CA9039142083. Poměr výměny byl 0,521562 nové akcie za 1 původní.

IMMUNE PHARMACEUTICALS

Vážený kliente,

Dne 12. 4. 2017 došlo k reverznímu splitu na akciích IMMUNE PHARMACEUTICALS, ISIN US45254C1018 v poměru 1 nová akcie za 20 původních.

Zároveň došlo ke změně ISINu z US45254C1018 na US45254C2008.

PEABODY ENERGY

Vážený kliente, 

Dne 11.4.2017 došlo k delistu cenných papírů Peabody Energy, ISIN US7045492037. K tomuto datu byly klientům vybrány z portfolia.

MEETME INC

Vážený kliente,

Dne 7. 4. 2017 došlo ke změně názvu a isinu  na akciích MEETME INC, ISIN US5851411042.

Nový cenný papír je MEET GROUP INC/THE, isin US58513U1016.

HEWLETT PACKARD ENTERPRIS

Vážený kliente,

Dne 3.4.2017 došlo k spin off  na cenném papíru HEWLETT PACKARD ENTERPRIS, ISIN US42824C1099.

Nový cenný papír je  DXC TECHNOLOGY CO, ISIN US23355L1061, ticker DXC. Změna proběhla v poměru 1 : 0,085904.

VIMPELCOM LTD-SPON ADR

Vážený kliente, 

Dne 31. 3. 2017 došlo ke změně názvu a isinu  na akciích VIMPELCOM LTD-SPON ADR, ISIN US92719A1060 v poměru 1:1.

Nový cenný papír je VEON LTD, isin US91822M1062.

GAFISA SA-ADR

Vážený kliente,

Dne 27. 3. 2017 došlo k reverznímu splitu na akciích GAFISA SA-ADR, ISIN US3626073015 v poměru 1 nová akcie za 13.483 původních. 

Zároveň došlo ke změně ISINu z US3626073015 na US3626074005.

TONIX PHARMACEUTICALS HOLDIN

Vážený kliente,

Dne 16. 3. 2017 došlo k reverznímu splitu na akciích TONIX PHARMACEUTICALS HOLDIN, ISIN US8902602015 v poměru 1 nová akcie za 10 původních.

Zároveň došlo ke změně ISINu z US8902602015 na US8902604094.

LIFE PARTNERS HOLDINGS INC

Vážený kliente, 

Dne 6.3.2017 došlo k delistování papírů LIFE PARTNERS HOLDINGS INC, ISIN US53215T1060. Papíry byly klientům k tomuto datu vybrány z portfolia.

MANNKIND CORP

Vážený kliente,

Dne 2.3.2017 došlo k reverznímu splitu na akciích MANNKIND CORP, ISIN US56400P2011 v poměru 1 nová akcie za 5 původních. Zároveň došlo ke změně ISINu z US56400P2011 na US56400P7069.

RENESOLA LTD-ADR

Vážený kliente,

Dne 9. 2. 2017 proběhl reverzní split v poměru 5:1 na akciích RENESOLA LTD-ADR.  Zároveň došlo ke změně ISINu z US75971T1034 na US75971T3014.

S.O.I.T.E.C.

Vážený kliente, 

Dne 10.2.2017 proběhne reverzní split v poměru 1:20 na akciích S.O.I.T.E.C., ISIN FR0004025062. Zároveň dochází ke změně ISINu na FR0013227113.

FREESEAS INC

Vážený kliente,

Dne 6.2.2017 proběhla změna ISINu, názvu a tickeru u papíru FREESEAS INC.

Původně: název FREESEAS INC, ISIN MHY264962272, ticker FREEF

Nově: název FREESEAS INC, ISIN MHY264962355, ticker FREED

BIOGEN INC

Vážený kliente,

Dne 2. 2. 2017 došlo k spin-off na cenném papíru BIOGEN INC, ISIN US09062X1037.

Nový cenný papír je  BIOVERATIV INC-W/I, ISIN US09075E1001, ticker BIVV. Změna proběhla v poměru 1 : 2.

APPLIED MICRO CIRCUITS CORP

Vážený kliente,

Dne 31. 1. 2017 došlo k mergeru společnosti APPLIED MICRO CIRCUITS CORP ISIN US03822W4069 společností MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H.

Kklientům byla vyplacena kompenzace ve výši 3,25 USD za akcii.

Akcie APPLIED MICRO CIRCUITS CORP byly vybrány z portfolia.

Zároveň byly klientům připsány akcie společnosti MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H    ISIN US55405Y1001 v poměru 1:0,1089

VASOMEDICAL INC

Vážený kliente,


Dne 31.1.2017 došlo na cenném papíru VASOMEDICAL INC ke změně názvu a ISINu. Původní ISIN byl US9223211049, nový ISIN je US92233F1021a nový název je VASO CORP.

UNICREDIT SPA

Vážený kliente,

Dne 23. 1. 2017 proběhl reverzní split v poměru 10:1 na akciích UniCredit Spa.  Zároveň došlo ke změně ISINu z IT0004781412 na IT0005239360.

CZECH PROPERTY GROUP S.A.

Vážený kliente, 

Dne 10.1.2017 došlo k výměně pari-passu v poměru 1:1 u následujících papírů Czech Property Group S.A.

ISIN LU1088793861 za ISIN LU0839039459, 

ISIN LU1070068934 za ISIN LU0839039459

ISIN LU1082864585 za ISIN LU0839039459

ISIN LU1088793515 za ISIN LU0839039459

SMITH & WESSON HOLDING CORP

Výžený kliente,

Dne 3.1.2017 proběhla změna ISINu, názvu a tickeru u papíru SMITH & WESSON HOLDING CORP. Původně: název SMITH & WESSON HOLDING CORP, ISIN US8317561012, ticker SWHC Nově: název AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP, ISIN US02874P1030, ticker AOBC

CTI BIOPHARMA CORP

Vážený kliente,

Dne 30. 12. 2016 proběhl reverzní split v poměru 1:10 na akciích CTI BIOPHARMA CORP. Zároveň došlo ke změně ISINu z US12648L1061 na US12648L6011.

GREAT BASIN SCIENTIFIC INC

Vážený kliente,

Dne 28. 12. 2016 proběhl reverzní split v poměru 1:0,0033 na akciích GREAT BASIN SCIENTIFIC INC. Zároveň došlo ke změně ISINu z US39013L6011 na US39013L8090.

ENTEROMEDICS INC

Vážený kliente,

Dne 27. 12. 2016 proběhl reverzní split v poměru 1:70 na akciích ENTEROMEDICS INC. Zároveň došlo ke změně ISINu z US29365M3079 na US29365M5058.

LINKEDIN CORP - A

Vážený kliente,

Dne 8. 12. 2016 proběhl merger společnosti LINKEDIN CORP - A.

Akcie LINKEDIN CORP - A (US53578A1088) byly vybrány z portfolia a klientům byla připsána částka ve výši 196,- USD na akcii.

OCULUS INNOVATIVE SCIENCES

Vážený kliente,

Dne 6.12.2016 proběhla změna ISINu, názvu a Tickeru CP Oculus Innovative Sciences. ISIN se změnil z US67575P3064 na US83558L1052, nový název je SONOMA PHARMACEUTICALS INC, ticker se změnil z OCLS na SNOA.

GENVEC

Vážený kliente, 

Dne 1.12.2016 proběhl reverzní split v poměru 1:10 na akciích Genvec. Zároveň došlo ke změně ISINu z US37246C3079 na US37246C4069.

SYCAMORE NETWORKS INC

Vážený kliente,

Dne 5.12.2016 došlo k delistování akcií SYCAMORE NETWORKS INC, ISIN US8712064059. Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 0.22625 USD za akcii již 23.11.2016. 

ISHARES ENHANCED US SM CAP

Vážený kliente,

Dne 28.11.2016 došlo k delistování akcií ISHARES ENHANCED US SM CAP, ISIN US46431W2008. Akcie byly vybrány z portfolia, kompenzace ve výši USD 33,4352 za akcii byla vyplacena 6.9.2016.

TESLA

Vážený kliente, 

Dne 23.11.2016 proběhl merger společnosti Solarcity se společností Tesla. Akcie Solarcity (US83416T1007) byly vybrány z portfolia a byly připsány akcie Tesla (US88160R1014) v poměru 0,11:1.

LIBERTY INTERNATIONAL

Vážený kliente, 

Dne 9.11.2016 došlo k rozštěpení společnosti Liberty International, ISIN US53071M8800 na společnosti Liberty Expedia ISIN US53046P1093 v poměru 0,4:1 a Liberty Interactive  ISIN US53071M8560 v poměru 0,6:1.

GOODRICH PETROLEUM

Vážený kliente,

Dne 15.11.2016 došlo k delistu cenného papíru Goodrich Petroleum, ISIN US3824104059.

MONSTER WORLDWIDE MERGER

Vážený kliente, 

Dne 15.11.2016 došlo k mergeru společnosti Monster Worldwide Merger ISIN US6117421072 společností RANDSTAD HLDG NV, klientům vyplacena kompenzace ve váši 3,40 USD za akcii a akcie Monster Wolrldwide byly vybrány z portfolia.

GALENA BIOPHARMA

Vážený kliente, 

Dne 14.11.2016 proběhl reverzní split v poměru 1:20 na akciích Galena Biopharma Inc. Zároveň došlo ke změně ISINu z US3632561086 na US3632565046.

NONVATEL WIRELESS ISIN

Vážený kliente,

Dne 10.11.2016 došlo k mandatorní výměně na akciích z Nonvatel Wireless ISIN US66987M6049 v poměru 1:1 na akcie INSEEGO Corp ISIN US45782B1044.

YUMA ENERGY

Vážený kliente, 

Dne 27. 10. došlo ke změně poměru z 1:10 na 1:20 na akciích Yuma Energy. Původní ISIN US98872E1082, nový ISIN US98872F1057.

ALCOA CORP

Vážený kliente, 

Dne 3.11.2016 došlo k odštěpení akcií Alcoa Corp, ISIN US0138721065 od akcií Alcoa Inc, ISIN US0138175072 v poměru 0,333333:1.

ALCOA

Vážený kliente,

Dne 7.11.2016 došlo ke změně názvu a ISINu u akcií Alcoa, ISIN US0138175072. Nový název je Arconic, nový ISIN US03965L1008. K výměně došlo v poměru 1:1.

ITALGAS RG

Vážený kliente, 

Dne 9.11.2016 došlo k odštěpení společnosti ITALGAS RG, ISIN IT0005211237 od akcií SNAM, ISIN IT0003153415 v poměru 1:5.

BIODEL INC

Vážený kliente,

Dne 7.11.2016 došlo k reverznímu stock splitu v poměru 1:30 na akciích BIODEL INC, ISIN US09064M2044. Zároveň došlo ke změně názvu na ALBIREO PHARMA INC a ISIN se změnil na US01345P1066.

QUALITY CARE PROPERTIES

Vážený kliente, 

Dne 4.11.2016 došlo v poměru 0,2:1 k odštěpení akcií QUALITY CARE PROPERTIES, ISIN US7475451016 od akcií HCP INC, ISIN US40414L1098.

ISHARES MSCI JAPAN ETF

Vážený kliente, 

Dne 7.11.2016 proběhl reverzní split 1 for 4 na akciích ISHARES MSCI JAPAN ETF, ISIN US4642868487. Zároveň došlo ke změně ISINu na US46434G8226.

China ADR

Vážený kliente,

Dne 21.10.2016 došlo k delistu cenného papíru E-Commerce China ADR, ISIN US26833A1051. Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 6,65 USD za akcii.

ARCH COAL INC

Vážený kliente, 

Dne 21.10.2016 došlo k delistu cenného papíru ARCH COAL INC, ISIN US0393803087.

THOMPSON CREEK

Vážený kliente, 

Dne 25.10. proběhl merger společnosti Thompson Creek. Akcionářům byly odepsány původní akcie Thompson Creek (ISIN CA8847681027) a připsány nové akcie Centerra Gold, ISIN CA1520061021 v poměru 0,0988 nové akcie za 1 původní.

YUMA ENERGY

Vážený kliente, 

Dne 27.10. proběhl reverzní split 1:10 na akciích Yuma Energy. Původní ISIN US98872E1082, nový ISIN US98872F1057

PETROLINVEST

Vážený kliente, 

Dne 25.10.2016 proběhl revezní split 1:16 na akciích Petrolinvest, ISIN PLPTRLI00018. Název ani ISIN se nemění.

XOMA INC

Vážený kliente,

Dne 18.10.2016 došlo k reverznímu stock splitu 1:20 na akciích XOMA INC. Zároveň došlo ke změně ISINu; původní ISIN US98419J1079, nový ISIN US98419J2069.

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

Vážený kliente, 

Dne 14.10.2016 proběhl merger na akciích ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV. Nastala změna ISINu z BE0003793107 na BE0974293251 a názvu z ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV na NEWBELCO SA ORD.

PERNIX THERAPEUTICS HOLDINGS

Vážený kliente, 

Dne 14.10.2016 došlo k reverznímu splitu 1:10 na akciích PERNIX THERAPEUTICS HOLDINGS. Zároveň došlo ke změně ISINu z US71426V1089 na US71426V3069.

PHOTOMEDEX INC

Vážený kliente,

Dne 3.10.2016 došlo k reverznímu stock splitu v poměru 1:5 na akciích PHOTOMEDEX INC, ISIN US7193583017. Nový papír se jmenuje PHOTOMEDEX INC COM, ISIN US7193584007.

AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP

Vážený kliente,

Dne 3.10.2016 došlo ke změně názvu u cenného papíru AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP, ISIN US02503X1054. Nový název je AGNC INVESTMENT CORP, ISIN US00123Q1040.

ALCOA INC

Vážený kliente, 

Dne 6.10.2016 došlo k reverznímu stock splitu na akciích Alcoa Inc, ISIN US0138171014, ticker AA v poměru 1 nová akcie za 3 původní. Zároveň došlo ke změně ISINu z US0138171014 na US0138175072.

LANDSBANKI ISLAND VAR/10

Vážený kliente, 

Dne 3.10.2016 došlo k likvidaci cenných papírů LANDSBANKI ISLAND VAR/10, ISIN XS0213408551. Zahraniční depozitář provedl odpis cenných papírů k 3.10.2016 bez náhrady.

AVIZA TECHNOLOGY INC

Vážený kliente, 

Dne 30.9.2016 proběhl bankrot společnosti  AVIZA TECHNOLOGY INC, ISIN US05381A1051. Cenné papíry byly odepsány bez náhrady.

ATOM ENERGY INC

Vážený kliente,

Dne 26. 9. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích ATOM ENERGY INC v poměru 2 : 15; zároveň došlo ke změně ISINu z CA0496131024 na CA0496132014.

ARM HOLDINGS

Vážený kliente,

Dne 19.9.2016 došlo k mandatorní výměně akcií ARM Holdings, ISIN GB0000595859 za cash ve výši 17 GBP za akcii.

HALCON RESOURCES

Vážený kliente, 

Dne 16.9.2016 proběhl reverzní split na akciích Halcon Resources, ISIN US40537Q5062 v poměru 0,029451:1. Zároveň došlo ke změně ISINu na US40537Q6052.

GREAT BASIN SCIENTIFIC INC

Vážený kliente,

Dne 16.9.2016 proběhl reversní stock split na akciích GREAT BASIN SCIENTIFIC INC, ticker GBSN v poměru 1 nová akcie za 80 původních. Zároveň došlo ke změně ISINu z US39013L5021 na US39013L6011.

DIRXN DAILY JR BULL GOLD 3X (JNUG)

Vážený kliente,

Dne 30.8.2016 proběhl stock split na akciích DIRXN DAILY JR BULL GOLD 3X (JNUG), ISIN US25490K5544 v poměru 9 nových akcií za 1 původní. Ke změně ISINu nedošlo.

Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF

Vážený kliente, 

Dne 25.8.2016 proběhl reverzní stock split na akciích Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF v poměru 5:1. Ke změně ISINu nedošlo.

DIREXION DAILY GOLD MINERS

Vážený kliente,

Dne 25.8.2016 proběhl reverzní stock split na akciích DIREXION DAILY GOLD MINERS I v poměru 1 nová akcie za 5 původních. Zároveň došlo ke změně ISINu z US25490K2327 na US25490K1337.

DIREXION DLY JR GOLD BEAR 3X

Vážený kliente, 

Dne 25.8.2016 proběhl reverzní stock split na akciích DIREXION DLY JR GOLD BEAR 3X v poměru 1 nová akcie za 5 původních. Zároveň došlo ke změně ISINu z US25490K2244 na US25490K1410.

DIREXION DLY NAT GAS BEAR 3X

Vážený kliente,

Dne 25.8.2016 proběhl reverzní stock split na akciích DIREXION DLY NAT GAS BEAR 3X v poměru 1 nová akcie za 4 původní. Zároveň došlo ke změně ISINu z US25490K3648 na US25490K1170.

HEMISPHERX BIOPHARMA INC

Vážený kliente,

Dne 29.8.2016 proběhl reverzní stock split na akciích HEMISPHERX BIOPHARMA INC v poměru 1 nová akcie za 12 původních akcií. Zároveň došlo ke změně ISINu z US42366C1036 na US42366C3016.

SMITH MICRO SOFTWARE INC

Vážený kliente, 

Dne 17.8.2016 došlo k reverznímu splitu na akciích SMITH MICRO SOFTWARE INC, ticker SMSI v poměru 1:4. Zároveň došlo ke změně ISINu z US8321541083 na US8321542073.

ADR E-HOUSE CHINA

Vážený kliente,

Dne 17.8.2016 došlo k Mergeru společnosti ADR E-House China, ISIN US26852W1036. Akcie byly vybrány z portfolia a akcionářům byla vyplacena kompenzace ve výši 6,80 USD/ks.

ALPHA NATURAL RESOURCES INC

Vážený kliente, 

Dne 15. 8. 2016 došlo k likvidaci společnosti ALPHA NATURAL RESOURCES INC, ISIN US02076X1028. Cenné papíry byly bez náhrady vybrány z portfolia.

VELOCITYSHARES 2X VIX SH-TRM

Vážený kliente,

Dne 8. 8. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích VELOCITYSHARES 2X VIX SH-TRM v poměru 1 : 25; zároveň došlo ke změně ISINu z US22539T4233 na US22539T2740.

IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN

Vážený kliente,

Dne 8. 8. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích IPATH S&P 500 VIX S/T FU ETN v poměru 1 : 4; zároveň došlo ke změně ISINu z US06742E7114 na US06740Q2527

SWARZĘDZ FURNITURE

Vážený kliente,

Dne 26. 7. 2016 došlo k likvidaci společnosti SWARZĘDZ FURNITURE, ISIN PLSWRZD00017. Likvidace proběhla bez finančního plnění.

GOLDEN OCEAN GROUP LTD

Vážený kliente,

Dne 29. 7. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích GOLDEN OCEAN GROUP LTD v poměru 1 : 5; zároveň došlo ke změně ISINu z BMG396371061 na BMG396372051.

ING GROEP

Vážený kliente,

Dne 26.7. 2016 došlo na akciích ING Groep ke změně ISINu z NL0000303600 na NL0011821202.

PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR

Vážený kliente, 

Dne 22. 7. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR v poměru 1 : 5; zároveň došlo ke změně ISINu z US74347W3126 na US74347W2540

DELCATH SYSTEMS INC

Vážený kliente, 

Dne 20. 7. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích DELCATH SYSTEMS INC v poměru 1 : 16; zároveň došlo ke změně ISINu z US24661P4019 na US24661P5008.

CENVEO INC

Vážený kliente, 

Dne 13. 7. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích CENVEO INC v poměru 1 : 8 ; zároveň došlo ke změně ISINu z US15670S1050 na US15670S4021.

OREXIGEN THERAPEUTICS INC

Vážený kliente, 

Dne 11. 7. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích OREXIGEN THERAPEUTICS INC v poměru 1 :10 ; zároveň došlo ke změně ISINu z US6861641040 na US6861643020.

LIBERTY GLOBAL PLC-A

Vážený kliente, 

Dne 1.7.2016 došlo k spin-off na cenném papíru LIBERTY GLOBAL PLC-A, ISIN GB00B8W67662. Nový cenný papír je  LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - A, ISIN GB00BTC0M714, ticker LILA. Změna proběhla v poměru 1 : 8,01482.

AYTU BIOSCIENCE INC

Vážený kliente, 

Dne 5. 7. 2016 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru AYTU BIOSCIENCE INC, ISIN US0547541062. Nový cenný papír je AYTU BIOSCIENCE INC, ISIN US0547542052 , změna proběhla v poměru 1:12

HERTZ GLOBAL HOLDINGS

Vážený kliente, 

Dne 30. 6. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích Hertz Global Holdings v poměru 1 :15 ; zároveň došlo ke změně ISINu z US42805T1051 na US42704L1044 a tickeru z HTZ na HRI.

OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I

Vážený kliente, 

Dne 24. 6. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích OCULUS INNOVATIVE SCIENCES I v poměru 1 : 5 ; zároveň došlo ke změně ISINu z US67575P2074 na US67575P3064.

PROSHARES SHORT S&P500

Vážený kliente, 

Dne 23. 6. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích PROSHARES SHORT S&P500 v poměru 1 : 2 ; zároveň došlo ke změně ISINu z US74347R5037 na US74347B4251.

ISHARES EURO AGGREGATE BND

Vážený kliente,

Dne 17.6.2016 proběhla na akciích ISHARES EURO AGGREGATE BND mandatorní výměna ISINu DE000A0RM447 za ISIN IE0B3DKXQ41 v poměru 1:1.

BRAVATEK SOLUTIONS INC

Vážený kliente,

Dne 17. 6. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích BRAVATEK SOLUTIONS INC v poměru 0,0004 : 1; zároveň došlo ke změně ISINu z US10568D1046 na US10568D2036.

CANNAVEST CORP

Vážený kliente,

Dne 8. 6. 2016 proběhla změna názvu a isinu na cenném papíru CANNAVEST CORP; isin US1376531018. Nový název je CV SCIENCES INC a isin US1266541028. 

RESOLUTE ENERGY CORP

Vážený kliente, 

Dne 7. 6. 2016 proběhl reverzní stock split na akciích RESOLUTE ENERGY CORP v poměru 1:5; zároveň došlo ke změně ISINu z US76116A1088 na US76116A3068.

CALIFORNIA RESOURCES CORP

Vážený kliente, 

Dne 31.5.2016 proběhl reverzní stock split na akciích CALIFORNIA RESOURCES CORP v poměru 1:10; zároveň došlo ke změně ISINu z US13057Q1076 na US13057Q2066.

VICAL INC

Vážený kliente,

Dne 26.5.2016 proběhl reverzní stock split na akciích VICAL INC v poměru 1:10; zároveň došlo ke změně ISINu z US9256021042 na US9256022032.

CHINA RECYCLING ENERGY CORP

Vážený kliente, 

Dne 25.5.2016 proběhl reverzní stock split na akciích CHINA RECYCLING ENERGY CORP v poměru 1:10; zároveň došlo ke změně ISINu z US1689131019 na US1689132009.

KOMERCNI BANKA AS GDR

Vážený kliente,

dne 25. 5. 2016 proběhl stock split  na akciích KOMERCNI BANKA AS GDR (isin US5004594090); klientům byly připsány nové akcie v poměru 5:1

KB ADR 144A

Vážený kliente,

dne 25. 5. 2016 proběhl stock split  na akciích KB ADR 144A (isin US5004591021); klientům byly připsány nové akcie v poměru 5:1.

RESOURCE CAPITAL CORP

Dne 1.9.2015 proběhl reverse stock split na akciích RESOURCE CAPITAL CORP (ISIN: US76120W3025, ticker: RSO) v poměru 1 nová akcie za 4 stávající. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US76120W7083.

UBS AG

Dne 1.9. proběhla změna ISINu na akciích UBS AG z CH0024899483 na CH0244767585.

TIME WARNER CABLE

Vážený kliente,

Dne 20.5.2016 proběhl merger na akciích TIME WARNER CABLE; klientům byla vyplacena částka ve výši 100 USD na akcii.

Nový cenný papír je CHARTER COMMUNICATIONS INC-A (isin US16119P1084)

PETROQUEST ENERGY INC

Vážený kliente,

Dne 19.5.2016 proběhl reverzní stock split na akciích PETROQUEST ENERGY INC v poměru 1:4; zároveň došlo ke změně ISINu z US7167481081 na US7167483061.

DIREXION DLY JR GOLD BEAR 3X

Vážený kliente,

Dne 18.5.2016 proběhl reverzní stock split na akciích DIREXION DLY JR GOLD BEAR 3X v poměru 1:10; zároveň došlo ke změně ISINu z US25490K5478 na US25490K2244.

DIREXION DAILY GOLD MINERS

Vážený kliente,

Dne 18.5.2016 proběhl reverzní stock split na akciích DIREXION DAILY GOLD MINERS  v poměru 1:10; zároveň došlo ke změně ISINu z US25459W2355 na US25490K2327.

ETFS DAILY LVRG WHEAT

Vážený kliente,

Dne 16.5.2016 proběhl reverzní stock split na akciích ETFS DAILY LVRG WHEAT v poměru 1:112; zároveň došlo ke změně ISINu z JE00B2NFTX18 na JE00BDD9QC84.

ETFS DAILY LVRG NATURAL GAS

Vážený kliente,

Dne 16.5.2016 proběhl reverzní stock split na akciích ETFS DAILY LVRG NATURAL GAS v poměru 1:15 995; zároveň došlo ke změně ISINu z JE00B2NFTQ41 na JE00BDD9Q956.

WINDTREE THERAPEUTICS INC

Vážený kliente,

Dne 19. 4. 2016 došlo ke změně názvu cenného papíru z DISCOVERY LABORATORIES INC ( isin US2546685023) na WINDTREE THERAPEUTICS INC (isin US97382D1054).

FREESEAS INC

Vážený kliente,

Dne 14. 4. 2016 proběhl reverzní split na akciích FREESEAS INC. Poměr reverzního splitu 1 for 200, původní ISIN MHY264962199, nový ISIN MHY264962272.

GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC

Vážený kliente, 

Dne 4.4. 2016 došlo k likvidaci cenného papíru GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC, ISIN US36191U1060. Likvidace proběhla bez finančního plnění.

DIREXION RUSSIA BULL 3X

Vážený kliente,

Dne 24.3.2016 proběhl reverzní split 1:4 na akciích DIREXION RUSSIA BULL 3X, původní ISIN US25459Y1405, nový ISIN US25490K2731.

PRANA BIOTECHNOLOGY LTD-ADR

Vážený kliente,

Dne 24.3.2016 proběhl reverzní stock split na akciích Prana Biotechnology Ltd-ADR v poměru 1:6, došlo ke změně ISINu z US7397271054 na US7397272045.

URANIUM RESOURCES INC

Vážený kliente,

Dne 7. 3. 2016 proběhl reverzní split na akciích URANIUM RESOURCES INC. Poměr reverzního splitu 1 for 12, původní, ISIN US9169016063, nový ISIN US9169017053.

ABN AMRO BK NV

Vážený kliente,

Dne 7.3.2016 došlo ke splacení certifikátu ABN AMRO BK NV, ISIN NL0000161495; klientům byla vyplacena částka 7,553184 EUR za kus.

DEXIA SA

Vážený kliente,

Dne 4.3.2016 proběhl reverzní stock split na akciích Dexia SA v poměru 1:1000. Došlo i ke změně ISINu, původní ISIN BE0003796134, nový ISIN BE0974290224.

NEWLEAD HOLDINGS LTD

Vážený kliente,

Dne 3. 3. 2016 proběhl reverzní split na akciích NEWLEAD HOLDINGS LTD. Poměr reverzního splitu je 0,0033:1, původní, ISIN BMG646262060, nový ISIN BMG646263050.

KEURIG GREEN MOUNTAIN

Vážený kliente,

Dne 3. 3. 2016 proběhlo delistování cenného papíru KEURIG GREEN MOUNTAIN INC, ISIN US49271M1009. Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 92 USD za akcii

MOBILE BROADCASTING HOLDING

Vážený kliente,

Dne 3. 3. 2016 proběhla změna ISINu a tickeru na cenném papíru MOBILE BROADCASTING HOLDING. Nový název je MEDICALLY MINDED INC, ISIN US5846401066, ticker MMHC. Změna proběhla v poměru 1:1.

URALKALI-GDR 144A

Vážený kliente,

Dne 26.2..2016 proběhlo delistování cenného papíru URALKALI-GDR 144A, ISIN US91688E1073. Klientům byla vyplacena kompenzace ve výši 10.20795 USD za akcii.

NETFLIX

Vážený kliente,

Dne 9.2.2016 proběhla mandatorní výměna ISINu US64110LAK26 za ISIN US64110LAL09 v poměru 1:1. Jedná se o dluhopis Netflix 15-2025.

HYDRAULIC MACHINE-GDR REG S

Vážený kliente,

Dne 8.2.2016 proběhl reverzní stock split v poměru 1:5 na akciích HYDRAULIC MACHINE-GDR REG S, původní ISIN US40425X2099, nový ISIN US40425X4079.

BROADCOM CORPORATION

Vážený kliente,

Dne 2.2.2016 proběhlo sloučení společnosti Avago Technologies se společností Broadcom Corporation. Došlo ke změně názvu akcií z Avago Technologies na Broadcom Corporation. Původní ISIN SG9999006241, nový ISIN SG9999014823.

MELROSE INSTUSTRIES PLC SHARES

Vážený kliente, 

Dne 28.1.2016 proběhl reverzní split na akcich Melrose Instustries PLC shares, ISIN GB00BYRJP46. Poměr reverzního splitu je 7:48, původní ISIN GB00BYRJP462, nový ISIN GB00BZ1G4322.

DISCOVERY LABORATORIES INC.

Vážený kliente,

Dne 22. 1. 2016 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru DISCOVERY LABORATORIES INC. (ticker DSCO). Zároveň proběhla změna ISINu. Nový  ISIN je US2546685023. Změna proběhla v poměru 1:14.

FREESEAS INC

Vážený kliente,

Dne 14. 1. 2016 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru FREESEAS INC, ISIN MHY264961936. Nový cenný papír je FREESEAS INC, ISIN MHY264962199 , změna proběhla v poměru 1:60

MECHEL-SPONSORED ADR

Vážený kliente,

dne 11. 1. 2016 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru MECHEL-SPONSORED ADR, ISIN US5838401033. Nový cenný papír je MECHEL-SPONSORED ADR, ISIN US5838406081, změna proběhla v poměru 1:2

AMPIO PHARMACEUTICALS

Vážený kliente,

dne 5.1. 2016 došlo k spin-off na cenném papíru AMPIO PHARMACEUTICALS INC, ISIN US03209T1097. Nový cenný papír je  AYTU BIOSCIENCE INC, ISIN US0547541062, ticker AYTU. Změna proběhla v poměru 0,2037:1.

ENTEROMEDICS INC

Vážený kliente,

Dne 6. 1. 2016 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru ENTEROMEDICS INC, ISIN US29365M2089. Nový cenný papír je ENTEROMEDICS INC, ISIN US29365M3079 , změna proběhla v poměru 1:15

WATCHSTONE

Vážený kliente,

Dne 21.12.2015 došlo k reverznímu splitu 1:10 na akciích Watchstone. Původní ISIN GB00BMTS9H89, nový ISIN GB00BYNBFN51. Klientům byla vyplacena kompenzace 0,9 GBP na původní akcii valutou 31.12.2015.

GREENHAVEN CONTINUOUS CMDTY.

Vážený kliente,

Dne 4.1. 2016 proběhla změna názvu a ISINu na cenném papíru GREENHAVEN CONTINUOUS CMDTY. Nový název je WISDOMTREE CONTINUOUS COMMOD, ISIN US97718W1080, ticker GCC. Změna proběhla v poměru 1:1.

HALCON RESOURCES Corp.

Vážený kliente,

Dne 24. 12. 2015 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru HALCON RESOURCES Corp. (ticker HK). Zároveň proběhla změna ISINu. Nový  ISIN je US40537Q5062. Změna proběhla v poměru 1:5.

YINGLI GREEN ENERGY Ltd.

Vážený kliente,

Dne 24. 12. 2015 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru YINGLI GREEN ENERGY Ltd. (ticker YGE). Zároveň proběhla změna ISINu. Nový  ISIN je US98584B2025. Změna proběhla v poměru 1:10.

TEMPLETON RUSSIA & EAST EUROPE

Vážený kliente,

Dne 22. 12. 2015 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru EMPIRE RESORTS Inc. (ticker NYNY). Zároveň proběhla změna ISINu. Nový  ISIN je US2920523055. Změna proběhla v poměru 1:5.

EMPIRE RESORTS Inc.

Vážený kliente,

Dne 22. 12. 2015 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru EMPIRE RESORTS Inc. (ticker NYNY). Zároveň proběhla změna ISINu. Nový  ISIN je US2920523055. Změna proběhla v poměru 1:5.

LONMIN

Vážený kliente,

Dne 18.12.2015 došlo k reverznímu splitu na akciích Lonmin, ISIN GB0031192486 v poměru 1:100, nový ISIN GB00BYSRJ698.

FORTEBANK GDR

Vážený kliente,

Den 18.12.2015 došlo k mandatorní výměně Fortebank GDR, ISIN US34955X3098 za akcie Fortebank za ISIN US34955X5077 v poměru 1:32,467532.

WATCHSTONE GROUP PLC

Vážený kliente, 

Dne 17.12.2015 došlo ke změně názvu akcie Quindell, nový název je Watchstone Group plc. ISIN GB00BMTS9H89 zůstává beze změny.

PARI PASS

Vážený kliente, 

dne 16.12.2015 došlo k pari passu mandatorní výměně ISINu XS1319594864 za ISIN XS1279550260 v poměru 1:1.

GRANITE BROADCASTING CORP

Vážený kliente, 

dne 24. 11. 2015 proběhla likvidace společnosti GRANITE BROADCASTING CORP (ISIN: US3872418054) a k tomuto datu byly akcie vybrány z portfolia. Kompenzace ve výši 1,88 USD za akcii byla vyplacena 11.12.2015.

BRAVATEK SOLUTIONS INC

Vážený kliente, 

dne 3. 12. 2015 došlo ke změně názvu a ke splitu na cenném papíru v poměru 1:10 původní ECRYPT TECHNOLOGIES INC ( isin US2792381095), nový BRAVATEK SOLUTIONS INC (isin US10568D1046) 

FUELCELL ENERGY INC

Vážený kliente, 

dne 3. 12. 2015 došlo ke splitu na cenném papíru v poměru 1:12 původní FUELCELL ENERGY INC (isin  US2792381095), nový FUELCELL ENERGY INC (isin US35952H5028)

EUROBANK ERGAS

Vážený kliente,

Dne 2.12.2015 došlo k reverznímu splitu 1:100 na akciích Eurobank Ergas, původní ISIN GRS323003004, nový ISIN GRS323003012.

PIRAEUS BANK

Vážený kliente,

Dne 2.12.2015 došlo k reverznímu splitu 1:100 na akciích Piraeus Bank, původní ISIN GRS014003008, nový ISIN GRS014003016.

BOFI HOLDING INC

Vážený kliente,

dne 18. 11. 2015 došlo splitu na cenném papíru BOFI HOLDING INC (ISIN US05566U1088) v poměru 4:1.

OMINTO INC.

Vážený kliente,

Dne 9. 11. 2015 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru OMINTO INC. Zároveň proběhla změna ISINu a tickeru. Nový  ISIN je US68217C2089, nový ticker OMNTD. Změna proběhla v poměru 1:50.

CAPSTONE TURBINE

Vážený kliente,

Dne 9.11.2015 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru CAPSTONE TURBINE CORP. Zároveň proběhla změna ISINu. Nový  ISIN je US14067D4097. Změna proběhla v poměru 1:20.

BIOHEART INC.

Vážený kliente,

dne 9. 11. 2015 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru Bioheart Inc. Zároveň proběhla změna ISINu a tickeru. Nový  ISIN je US90350U1007, nový ticker BHRTD. Změna proběhla v poměru 1:1000.

HERCULES OFFSHORE INC.

Vážený kliente,

dne 9. 11. 2015 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru HERCULES OFFSHORE INC. Zároveň proběhla změna ISINu a tickeru. Nový  ISIN je US4270933074, nový ticker HERO. Změna proběhla v poměru 0,0037:1.

ADR ANGLO AMERICAN

Vážený kliente,

Dne 1.11.2015 došlo ke změně ISINu na papíru ADR ANGLO AMERICAN z US03485P2011 na US03485P3001.

Hewlett Packard

Vážený kliente,

Dne 6. 11. 2015 došlo ke spin-off  na cenném papíru Hewlett Packard. Klientům byl v poměru 1:1 připsán nový papír Hewlett Packard Enterpris, ISIN US42824C1099.

NORTH SPRINGS RESOURCES CORP.

Vážený kliente,

dne 9. 11. 2015 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru North Springs Resources Corp. Zároveň proběhla změna ISINu. Nový  ISIN je US6625463087. Změna proběhla v poměru 1:8000.

RYANAIR

Vážený kliente,

dne 2. 11. 2015 došlo ke splitu na cenném papíru Ryanair. Nový ISIN je US7835132033, ticker RYAAY.  Změna proběhla v poměru 0,96:1.

IHOOKUP SOCIAL INC.

Vážený kliente,

dne 27. 10. 2015 proběhla změna názvu, ISINu a tickeru na cenném papíru IHOOKUP SOCIAL Inc.. Nový název je FRIENDABLE INC, ISIN US3584521005, ticker FDBL. Změna proběhla v poměru 1:1.

DIV HEDGE P DYN

Vážený kliente,

dne 20. 10. 2015 proběhla likvidace společnosti DIV HEDGE P DYN (ISIN: AT0000631635) a k tomuto datu byly akcie vybrány z portfolia. Kompenzace ve výši 2,1889 EUR za akcii byla vyplacena 16.10.2015.

SKECHERS USA INC-CL A

Vážený kliente,

dne 16. 10. 2015 proběhl stock split na akciích SKECHERS USA INC-CL A (ISIN: US8305661055, ticker: SKX) v poměru 2 nové akcie za 1 stávající. Parametry CP se nemění.

CP ANAVEX LIFE CORP.

Vážený kliente,

dne 8.10.2015 došlo k mandatorní výměně CP ANAVEX LIFE CORP. (ISIN: US0327971026, ticker AVXL) v poměru 1:1. Název zůstal zachován, nový ticker je AVXLD a nový ISIN je US0327973006.

GOOGLE INC

Vážený kliente, 

dne 5.10.2014 došlo ke změně jména a ISINu u akcií GOOGLE INC CL A (ISIN: US38259P5089, Ticker GOOGL) na ALPHABET INC-CL A (ISIN: US02079K3059). Ticker se nemění.

dne 5.10.2014 došlo ke změně jména a ISINu u akcií GOOGLE INC CL C (ISIN: US38259P7069, Ticker GOOG) na ALPHABET INC-CL C (ISIN: US02079K1079). Ticker se nemění.

BLACKSTONE GROUP

Vážený kliente,

dne 1.10.2015 došlo k spin-off na akciích BLACKSTONE GROUP (ISIN: US09253U1088, ticker BX). Každý majitel akcií BX obdržel za 40 držených akcií 1 kus CP PJT PARTNERS INC - A  (ISIN: US69343T1079, ticker PJT).

DIREXION DAILY FINL BEAR 3X

Vážený kliente,

dne 1.10.2015 proběhl reverse stock split na akciích DIREXION DAILY FINL BEAR 3X (ISIN: US25459Y4474, ticker: FAZ) v poměru 1 nová akcie za 4 stávající. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US25490K5395

DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X

Vážený kliente,

dne 1.10.2015 proběhl reverse stock split na akciích DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X (ISIN: US25459Y4888, ticker: TZA) v poměru 1 nová akcie za 4 stávající. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US25490K5213

DIRXN DAILY JR BULL GOLD 3X

Vážený kliente,

dne 1.10.2015 proběhl reverse stock split na akciích DIRXN DAILY JR BULL GOLD 3X (ISIN: US25459Y1579, ticker: JNUG) v poměru 1 nová akcie za 5 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US25490K5544

DIREXION DAILY GOLD MINERS I

Vážený kliente,

dne 1.10.2015 proběhl reverse stock split na akciích DIREXION DAILY GOLD MINERS I (ISIN: US25459Y3898, ticker: NUGT) v poměru 1 nová akcie za 10 stávajících. Ticker CP se nemění, nový název je Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF a ISIN US25490K5700

PEABODY ENERGY CORP

Vážený kliente,

dne 1.10.2015 proběhl reverse stock split na akciích PEABODY ENERGY CORP (ISIN: US7045491047, ticker: BTU) v poměru 1 nová akcie za 15 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US7045492037

AASTROM BIOSCIENCES INC.

Vážený kliente,

dne 15.10.2013 došlo k reverznímu splitu na akciích AASTROM BIOSCIENCES INC. v poměru 20:1. Zároveň došlo ke změně ISINu z US00253U3059 na US00253U4040 a tickeru z ASTMD na ASTM.

ABSOLUTE RETURN NOTE

Vážený kliente,

dne 31.1.2014 došlo u certifikátu ABSOLUTE RETURN NOTE, ISIN XS0399162584 ke splacení jistiny ve výši 95%, cenné papíry byly vybrány z portfolia.

ALCARD CHEMICALS GRP

Vážený kliente,

dne 10.4.2014 došlo k delistování CP ALCARD CHEMICALS GRP, ISIN US0137751014, ticker ALCX. Důvodem je bankrot společnosti.

ALLIED IRISH BANK

Vážený kliente,

dne 15.8.2014 došlo k delistu akcií ALLIED IRISH BANK (ISIN: US0192288084, ticker AIBYY). Důvodem je ukončení ADR programu. Akcionáři obdrželi hotovost 1,22 USD za akcii.

AMR CORPORATION

Vážený kliente,

dne 12.12.2013 došlo k reverznímu splitu na akciích AMR CORPORATION v poměru 1:0,0665. Zároveň došlo ke změně ISINu z US0017651060 na US02376R1023 a tickeru z AAMRQ na AAL.

APHTON CORP

Vážený kliente,

dne 10.4.2014 došlo k delistování CP APHTON CORP, ISIN US03759P1012, ticker APHTQ. Důvodem je bankrot společnosti.

APPLE

Vážený kliente,

dne 9.6.2014 proběhl stock split na akciích APPLE (ISIN: US0378331005, ticker AAPL) v poměru 7:1. Název, ISIN ani ticker se nemění.

ARCAM AKTIEBOLAG

Vážený kliente,

dne 24.1.2014 došlo k splitu na akciích Arcam Aktiebolag v poměru 4:1. Zároveň došlo ke změně ISINu z SE0001104209 na SE0005676160, ticker zůstal nezměněn.

AUXILIUM PHARMACEUTICALS Inc.

Vážený kliente,

Dne 2.2.2015 proběhl merger společnosti AUXILIUM PHARMACEUTICALS Inc. (ISIN US05334D1072, ticker AUXL) se společností Endo Pharmaceuticals Holdings Inc (ISIN US29264F2056, ticker ENDP). Akcie AUXILIUM PHARMACEUTICALS byly vybrány z portfolia, za každou 1 akcii byla připsána cash 16,625 USD. Akcie ENDP byly připsány v poměru 0,244 ENDP za 1 ks AUXL.

BANCO SANTANDER BRASIL ADR

Vážený kliente,

dne 3.2.2014 došlo ke vrácení kapitálu u akcií Banco Santander Brasil ADR, ISIN: US05967A1079, ticker BSBD. Akcie byly odepsány a klienti obdrželi hotovost 0,659842 USD za jednu akcii.

BIOTON

Vážený kliente,

dne 13.1.2014 došlo ke splitu na akciích BIOTON, ISIN PLBIOTN00029 v poměru 1 nová akcie za 100 původních akcií. ISIN zůstal beze změny.

CELSION CORPORATION

Vážený kliente,

dne 29.10.2013 došlo k reverznímu splitu na akciích Celsion Corporation v poměru 9:2. Zároveň došlo ke změně ISINu z US15117N3052 na US15117N4043, ticker zůstal nezměněn.

CELL THERAPEUTICS

Vážený kliente,

dne 2.6.2014 došlo ke změně jména a ISINu CELL THERAPEUTICS (ISIN: US1509348835) na CTI BioPHARMA, ISIN: US12648L1061. Ticker zůstal nezměněn.

CEMIG SA - SPONS ADR

Vážený kliente,

dne 13.1.2014 došlo ke splitu CP CEMIG SA - SPONS ADR, ISIN: US2044096012, ticker CIG v poměru 0,764729:1. ISIN i Ticker zůstává beze změny.

CETV

Dobrý den,

Dne 3.6.2014 došlo k předčasnému splacení jistiny a výplatě kupónu dluhopisu CETV 11,625 09/16, ISIN: XS0452168536. Jistina byla splacena ve výši 1058,1301 EUR za jeden dluhopis o nominální hodnotě 1000 EUR, kupón činil 24,541666 EUR (při sazbě 11,625%).

COMMTOUCH SOFTWARE LTD.

Vážený kliente,

dne 3.3.2014 došlo ke změně jména u CP COMMTOUCH SOFTWARE LTD. na CYREN LTD. ISIN IL0010832371 a ticker CYRN se nemění.

CP GENCO SHIPPING & TRADING LTD.

Vážený kliente,

dne 11.7.2014 došlo k delistu CP GENCO SHIPPING & TRADING LTD, ISIN: MHY2685T1073, ticker GNKOQ. Důvodem je bankrot společnosti. Akcionáři obdrželi za 8,7% delistovaných akcií 7 letý warrant (GENCO SHPNG EQY WNT EXP 31 DEC 2021, ISIN: MHY2685T1230, ticker GNKSF).

CP HORIYOSHI WORLDWIDE Inc.

Vážený kliente,

dne 2.3.2015 došlo k mandatorní výměně CP HORIYOSHI WORLDWIDE Inc. (ISIN: US44040E3071, ticker HHWW) za CP HW HOLDINGS INC (ISIN: US40441G1076, ticker zůstává HHWW) v poměru 1:1.

CP ROSSETI JSC-GDR REGSADR

Dne 18.9.2015 došlo k mandatorní výměně CP ROSSETI JSC-GDR REGSADR (ISIN: US47973C2061, ticker RSTI) v poměru 1:1. Název a ticker CP zůstal zachován, nový ISIN je US69343X2071.

CP MODUSLINK GLOBAL SOLUTIONS

Vážený kliente,

dne 14.1.2015 došlo ke změně ISINu na CP MODUSLINK GLOBAL SOLUTIONS. Starý ISIN: US60786L1070, nový ISIN: US60786L2060. Název CP ani ticker se nemění.

CP NUVILEX

Vážený kliente,

dne 12.1.2015 došlo k mandatorní výměně CP NUVILEX (ISIN: US67090R1005, ticker NVLX) za CP PHARMACYTE BIOTECH INC (ISIN: US71715X1046, ticker PMCB) v poměru 1:1.

DEAN FOODS CO.

Vážený kliente,

oznamujeme změnu ISINu u CP Dean Foods Co. Původní ISIN: US2423701042, nový ISIN: US2423702032. Název a ticker jsou beze změny.

DELCATH SYSTEM INC.

DELCATH SYSTEM INC.

dne 9.4.2014 došlo k reverznímu splitu na akciích DELCATH SYSTEM Inc. v poměru 1:16. Zároveň došlo ke změně ISINu z US24661P1049 na US24661P4019. Ticker DCTH i název CP zůstal nezměněn.

DELL INC.

Vážený kliente,

dne 30.10.2013 došlo k převzetí společnosti DELL Inc. společností MSD Capital LP.
Akcie DELL Inc. (DELL, ISIN: US24702R1014) byly zrušeny a akcionáři obdrželi hotovost 13,75 USD za akcii.

ELAN

Vážený kliente,

dne 19.12.2013 došlo k převzetí společnosti Elan Corp Plc. společností PERRIGO COMPANY PLC.

Akcie ELAN (ELN, ISIN: US2841312083) byly zrušeny a akcionáři obdrželi akcie PERRIGO (PRGO, ISIN: IE00BGH1M568) v poměru 1 ks ELAN : 0,0764 ks PERRIGO

ENGILITY HOLDINGS Inc.

Vážený kliente,

dne 4.3.2015 došlo k mandatorní výměně CP ENGILITY HOLDINGS Inc (ISIN: US29285W1045, ticker EGL) v poměru 1:1. Název a ticker CP zůstal zachován, ISIN se změnil na US29286C1071.

EVOLUTION FUELS INC.

Vážený kliente,

dne 23.6.2014 došlo ke změně jména, ISINu a Tickeru u CP Evolution Fuels Inc. (ISIN: US30049F3047, Ticker EVFN) na SC Holdings Corporation (ISIN: US78409C1062, Ticker SCNG).

EXCEL MARITIME CARRIERS LTD.

Vážený kliente,

dne 23.4.2014 došlo k delistování bezcenných akcií Excel Maritime Carriers Ltd, ISIN LR0008764684. Akcie bylyo depsány jako bezcenné na základě informací od US depozitáře.

FLYI INC.

Vážený kliente,

dne 23.4.2014 došlo k delistu bezcenných akcií FLYI Inc., ISIN: US34407T1043, ticker FLYIQ. Důvodem je bankrot společnosti.

FOCUS ENHANCEMENTS

Vážený kliente,

dne 30.7.2015 došlo k delistu akcií FOCUS ENHANCEMENTS (ISIN: US3441591084, ticker FCSEQ). Důvodem je bankrot společnosti.

FREESEAS INC.

Vážený kliente,

dne 2.12.2013 došlo k reverznímu splitu na akciích FREESEAS INC v poměru 5:1. Zároveň došlo ke změně ISINu z MHY264962017 na MHY264963007, ticker zůstal nezměněn.

FUSION-IO

Vážený kliente,

dne 15.8.2014 došlo k delistu akcií FUSION-IO (ISIN: US36112J1079, ticker FIO). Důvodem je převzetí společnosti FUSION-IO společností SANDISK. Akcionáři obdrželi hotovost 11,25 USD za akcii.

GDR Alliance Bank JSC

Vážený kliente,

dne 3.3.2015 došlo k mandatorní výměně CP GDR Alliance Bank JSC, ISIN US0185315092 za ISIN US34955X1019 v poměru 1:1. dne 3.3.2015 došlo k mandatorní výměně CP GDR Alliance Bank JSC, ISIN US0185316082 za ISIN US34955X3098 v poměru 1:1.

GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTER INC.

Vážený kliente,

dne 11.3.2014 došlo ke změně jména a ISINu u CP Green Mountain Coffee Roasters Inc, ISIN: US3931221069 na Keurig Green Mountain Inc., ISIN: US49271M1009. Ticker GMCR se nemění.

HVIVO PLC

Vážený kliente,

Dne 14.4.2015 došlo ke změně názvu společnosti Retroscreen Virology na HVIVO PLC, ISIN GB00B6ZM0X53 zůstává beze změny.

INTELLICHECK MOBILISA, INC.

Vážený kliente,

dne 13.8.2014 došlo k reverse stock splitu na akciích INTELLICHECK MOBILISA, INC. (ISIN: US45817G1022, ticker IDN). Za 8 stávajících akcii obdrželi akcionáři 1 novou. Název CP a ticker zůstávají, nový ISIN je: US45817G2012.

IPATH S&P 500 VIXANGUARD S&P 500

Vážený kliente,

dne 8.11.2013 došlo k reverznímu splitu na akciích IPATH S&P 500 VIXANGUARD S&P 500, ticker VXX v poměru 4:1. Zároveň došlo ke změně ISINu z US06740C1889 na US06742E7114, ticker zůstal nezměněn.

JAGUAR MINING INC.

Vážený kliente,

dne 30.4.2014 došlo k reverznímu splitu na akciích Jaguar Mining Inc. v poměru 1:0,0116. Zároveň došlo ke změně ISINu z CA47009M1032 na CA47009M4002 a tickeru z JAGGF na JAGGD.

JOMED NV

Vážený kliente,

dne 20.3.2014 došlo k delistování cp JOMED NV, ISIN NL0000233617. Důvodem je bankrot společnosti.

KAT EXPLORATION INC.

Vážený kliente,

dne 12.12.2013 došlo k reverznímu splitu na akciích KAT Exploration Inc. v poměru 1:0,001. Zároveň došlo ke změně ISINu z US48238M1045 na US48238M2035. Ticker KATX zůstal nezměněn.

KIMBER RESOURCES

Vážený kliente,

dne 16.1.2014 došlo k delistu Kimber Resources, ISIN: CA49435N1015, ticker KBXRF. Důvodem je odkup společnosti. Akcie byly zrušeny a akcionáři obdrželi hotovost 0,145 CAD (0,13675 USD) za akcii.

LIBERTY GLOBAL PLC C

Vážený kliente,

dne 10.3.2014 došlo ke splitu na akciích Liberty Global PLC C, ISIN GB00B8W67B19 v poměru 2:1. Nemění se ticker ani ISIN.

LIBERTY GLOBAL PLC

Vážený kliente,

dne 10.3.2014 proběhl Spin Off akciích Liberty Global PLC, ISIN GB00B8W67662. Došlo k odštěpení akcií Liberty Global PLC C, ISIN GB00B8W67B19 v poměru 1:1. Rozhodným dnem pro tuto korporátní akci byl 14. únor 2014.

LIVEDEAL INC.

Vážený kliente,

dne 12.2.2014 došlo k splitu na akciích LIVEDEAL Inc., ISIN: US5381441063, ticker LIVE v poměru 3:1. Zároveň došlo ke změně ISINu na US5381443044, ticker zůstal nezměněn.

LONE PINA RESOURCES INC.

Vážený kliente,

dne 7.2.2014 došlo k delistu CP Lone Pine Resources Inc., ISIN: US54222A1060, ticker LPRIQ. Důvodem je bankrot společnosti.

LSI CORP

Vážený kliente,

dne 6.5.2014 došlo k převzetí společnosti LSI Corp společností Avago Technologies Ltd. Akcie LSI Corp., (ISIN: US5021611026) byly zrušeny a akcionáři obdrželi hotovost 11,15 USD za akcii.

MAMMOTH ENERGY

Vážený kliente,

dne 25.9.2013 došlo k reverznímu splitu na akciích MAMMOTH ENERGY v poměru 1:0,0005.

Zároveň došlo ke změně ISINu z US56154R2058 na US56154R3049.

Ticker MMTE zůstal zachován.

MEDIVATION INC.

Dne 16.9.2015 proběhl stock split na akciích Medivation Inc. (ISIN: US58501N1019, ticker:MDVN) v poměru 1 nová akcie za 1 stávající. Parametry CP se nemění.

MERCK

Vážený kliente,

dne 30.6.2014 proběhl stock split na akciích MERCK (ISIN: DE0006599905, ticker MERCK KGAA) v poměru 1:1. Název, ISIN ani ticker se nemění.

MONSTER ARTS Inc.

Dobrý den,

dne 4.2.2015 došlo k reverse stock splitu na akciích MONSTER ARTS Inc. (ISIN: US61173R1032, ticker: APPZ) v poměru 1 nová akcie za 200 stávajících akcií. Název nového CP zůstává MONSTER ARTS, Inc., ISIN se změnil na US61173R2022 a ticker je APPZD.

NEXCEN BRANDS

Vážený kliente,

dne 17.12.2013 došlo k delistu CP NEXCEN BRANDS, ISIN: US6533511068, ticker NEXC. Důvodem je bankrot společnosti.

NEXUS ENERGY SERVICES INC.

Vážený kliente,

dne 19.3.2014 došlo k zahájení procesu dematerializace:
Nexus Energy Services Inc., ISIN: US65340N1019, ticker: NESI

NORTHUMBERLAND RESOURCES, INC.

Dobrý den,

dne 26.6.2014 došlo ke změně jména, ISINu a Tickeru u akcií NORTHUMBERLAND RESOURCES, INC. (ISIN: US6671331022, TICKER: NHUR) na Supernova Energy Inc (ISIN: US86845R1086, TICKER: NHURD).

Dne 27.6.2014 byl proveden reverzní stock split v poměru 2:1.

NPS Pharmaceuticals Inc.

Vážený kliente,

dne 4.3.2015 došlo k mandatorní výměně CP ENGILITY HOLDINGS Inc (ISIN: US29285W1045, ticker EGL) v poměru 1:1. Název a ticker CP zůstal zachován, ISIN se změnil na US29286C1071.

NUVILEX INC.

Vážený kliente,

dne 19.3.2014 došlo k zahájení procesu dematerializace u následujících CP:
NUVILEX Inc., ISIN: US67090R9933, ticker: NVLXZZ

ONYX PHARMACEUTICALS

Vážený kliente,

dne 2.10.2013 došlo k převzetí společnosti ONYX PHARMACEUTICALS Inc. společností AMGEN Inc.
Akcie ONYX PHARMACEUTICALS Inc. (ONXX, ISIN: US6833991093) byly zrušeny a akcionáři obdrželi hotovost 125,- USD za akcii.

ORCHARD SUPPLY HARDWARE STORES

Vážený kliente,

dne 30.9.2013 došlo k následujícím změnám:

na akcii ORCHARD SUPPLY HARDWARE STORES (OSHUS) se změnil ISIN z US6856915037 na US6881972011, název se mění na OSH 1 LIQUIDATING CORPORATION, ticker se mění z OSHUS na OSH,

na akcii ORCHARD SUPPLY HARDWARE STORES (OSHWQ) se změnil ISIN z US6856914048 na US6881971021, název se mění na OSH 1 LIQUIDATING CORPORATION, ticker zůstává nezměněn.

OSH 1 LIQUIDATING CORPORATION

Vážený kliente,

dne 16.5.2014 došlo k delistu CP OSH 1 LIQUIDATING CORPORATION, ISIN: US6881971021, ticker OSHWQ. Důvodem je bankrot společnosti,

dne 19.5.2014 došlo k delistu CP OSH 1 LIQUIDATING CORPORATION, ISIN: US6881972011, ticker OSH. Důvodem je bankrot společnosti.

PARVEST

Vážený kliente,

chceme Vás informovat o změnách ve fondech Parvest v souvislosti s další verzí prospektu (květen 2014), která bude platit od 2. května 2014.

PATRIOT COAL CORP.

Vážený kliente,

dne 29.1.2014 došlo k delistu CP PATRIOT COAL Corp., ISIN: US70336T1043, ticker PCXCQ. Důvodem je bankrot společnosti.

PENTAIR LTD.

Vážený kliente,

dne 3.6.2014 došlo ke změně ISINu u akcií Pentair Ltd. (ISIN: CH0193880173, Ticker PNR). Nový ISIN je: IE00BLS09M33, ostatní údaje se nezměnily.

PMI GROUP INC.

Vážený kliente,

dne 28.10.2013 došlo k delistu CP PMI GROUP Inc., ISIN: US69344M1018, ticker PPMIQ.
Důvodem je bankrot společnosti.

PROMITHIAN GLOBAL VENTURES, INC.

Vážený kliente,

dne 11.3.2014 došlo ke změně ISINu a tickeru u CP Promithian Global Ventures, Inc., ISIN: US74345K1043, ticker PGVI. Nový ISIN: US74345K2033, nový ticker: PGVID.

PROSHARES TRUST IV.

Vážený kliente,

dne 24.1.2014 došlo k reverznímu splitu na akciích Proshares Trust IV.v poměru 1:4. Zároveň došlo ke změně ISINu z US74347X2374 na US74348A4269, ticker QID zůstal nezměněn.

PROSHARES ULTRA SILVER

Vážený kliente,

dne 24.1.2014 došlo k reverznímu splitu na akciích Proshares Ultra Silver v poměru 1:4. Zároveň došlo ke změně ISINu z US74347W8414 na US74347W3530, ticker zůstal nezměněn.

PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR

Vážený kliente,

dne 24.1.2014 došlo k reverznímu splitu na akciích Proshares Ultra VIX ST FUTUR v poměru 1:4. Zároveň došlo ke změně ISINu z US74347W3795 na US74347W3464, ticker zůstal nezměněn.

PROSHARES ULTRAPRO SHORT

Vážený kliente,

dne 24.1.2014 došlo k reverznímu splitu na akciích Proshares UltraPro Short S&P 500 v poměru 1:4. Zároveň došlo ke změně ISINu z US74348A6322 na US74348A4426, ticker SPXU zůstal nezměněn.

PROSHARES ULTRASHORT FTSE

Vážený kliente,

dne 24.1.2014 došlo k reverznímu splitu na akciích Proshares ULTRASHORT FTSE v poměru 1:4. Zároveň došlo ke změně ISINu z US74347X5674 na US74348A3501, ticker FXP zůstal nezměněn.

QUINDELL

Dobrý den,

dne 20.6.2014 došlo ke splitu na akciích QUINDELL v poměru 1 nová akcie za 15 původních. Zároveň dochází ke změně ISINu z GB00B0R5TG60 na ISIN GB00BMTS9H89.

ROCK CREEK PHARMACEUTICALS, INC.

Vážený kliente,

dne 14.4.2015 došlo k reverse stock splitu na akciích ROCK CREEK PHARMACEUTICALS, INC. (ISIN: US7720811055, ticker: RCPI) v poměru 1 nová akcie za 25 stávajících. Nový ISIN je US7720812046, název ani ticker CP se nemění.

SEARS HOLDINGS CORP

Vážený kliente,

dne 7.4.2014 proběhl Spin Off na akciích Sears Holdings Corp, ISIN US8123501061, ticker SHLD. Došlo k odštěpení akcií Lands End Inc, ISIN US51509F1057, ticker LE v poměru 0,300795 ks nové akcie LE za 1 ks stávající akcie SHLD .

SIRIUS XM RADIO INC.

Vážený kliente,

dne 18.11.2013 došlo ke změně jména CP SIRIUS XM RADIO INC na SIRIUS XM HLDGS INC.
ISIN se změnil z US82967N1081 na US82968B1035, ticker zůstal nezměněn.

SPECTRUM GROUP INTERNATIONAL

Vážený kliente,

dne 17.3.2014 došlo ke splitu v poměru 1:4 z CP Spectrum Group International (ticker SPGZ). Odštěpená společnost se nazývá A-MARK PRECIOUS METALS, INC, ISIN US00181T1079, ticker AMRK.

SPECTRUM GROUP INC.

Vážený kliente,

dne 14.5.2014 došlo ke změně ISINu a tickeru u CP SPECTRUM GROUP INC, ISIN: US84763M1027, ticker SPGZ. Nový ISIN: US84763M2017, nový ticker: SPGZD, název CP zůstal nezměněn.

SPDR S&P BIOTECH ET

Dne 11.9.2015 proběhl stock split na akciích SPDR S&P BIOTECH ET (ISIN: US78464A8707, ticker: XBI) v poměru 2 nové akcie za 1 stávající. Parametry CP se nemění.

STAR SCIENTIFIC INC.

Vážený kliente,

dne 4.6.2014 došlo ke změně jména, ISINu a Tickeru u CP Star Scientific Inc (ISIN: US85517P1012, Ticker STSI) na ROCK CREEK PHARMACEUTICALS, INC. (ISIN: US7720811055, Ticker RCPI).

TERRESTAR CORP

Vážený kliente,

dne 26.12.2013 došlo k delistu CP TerreStar Corp, ISIN: US8814511080, ticker TSTRQ. Důvodem je bankrot společnosti.

TGK10-FORTUM OPEN JOINT STOCK COMPANY

Vážený kliente,

dne 26.2.2014 došlo k ukončení GDR programu na akciích TGK10-Fortum Open Joint Stock Company, ISIN US34959H2013. Akcie byly delistovány a klientům byla vyplacena kompenzační náhrada ve výši 2,7312 USD za akcii.

TRANSATLANTIC PETROLEUM LTD.

Vážený kliente,

dne 7.3.2014 došlo k reverznímu splitu na akciích TRANSATLANTIC PETROLEUM Ltd. v poměru 1:10. Zároveň došlo ke změně ISINu z BMG899821059 na BMG899821133. Ticker TAT zůstal nezměněn.

TRI-TECH HOLDINGS INC.

Vážený kliente,

Dne 16.4.2014 došlo u cenného papíru TRI-TECH Holdings Inc., ISIN KYG9103F1063 ke změně tickeru z původního TRIT US na nový TRITF US – ISIN zůstává beze změny.

VANGUARD S&P 500

Vážený kliente,

dne 23.10.2013 došlo k reverznímu splitu na akciích VANGUARD S&P 500 v poměru 2:1. Zároveň došlo ke změně ISINu z US9229084135 na US9229083632, ticker zůstal nezměněn.

VIROPHARMA INC.

Vážený kliente,

dne 30.1.2014 došlo k převzetí společnosti Viropharma Inc. společností Shire, Plc.
Akcie Viropharma Inc., (ISIN: US9282411084) byly zrušeny a akcionáři obdrželi hotovost 50,- USD za akcii.

VODAFONE

Vážený kliente,

dne 24.2.2014 došlo k reverznímu splitu na akciích VODAFONE v poměru 6:11.
Zároveň došlo ke změně ISINu z US92857W2098 na US92857W3088 a z GB00B16GWD56 na GB00BH4HKS39 ticker VOD zůstal nezměněn.

Klientům, kteří měli v portfoliu akcie Vodafone, ISIN GB00B16GWD56 byly připsány akcie Verizon, ISIN US92343V1044 v poměru 0,026:1.
Klientům, kteří měli v portfoliu akcie Vodafone, ISIN US92857W2098 byly připsány akcie Verizon, ISIN US92343V1044 v poměru 0,26:1

WONDER AUTO TECHNOLOGY INC.

Vážený kliente,

dne 2.1.2014 došlo k delistu CP Wonder Auto Technology Inc, ISIN: US9781661064, ticker WATG. Důvodem je bankrot společnosti. Akcie byly zrušeny a akcionáři obdrželi hotovost 1,05 USD za akcii.

ZALICUS

Vážený kliente,

dne 16.7.2014 proběhl reverse stock split na akciích ZALICUS (ISIN: US98887C2044, ticker ZLCS). Za 10 stávajících akcií obdrželi akcionáři 1 novou - Epirus Biopharmaceuticals Inc, ISIN: US29428P1075, ticker: EPRS

ZALICUS INC.

Vážený kliente,

dne 2.10.2013 došlo k reverznímu splitu na akciích ZALICUS INC v poměru 6:1. Zároveň došlo ke změně ISINu z US98887C1053 na US98887C2044. Ticker ZLCS zůstal zachován.

TIME WARNER INC

Vážený kliente,

dne 9.6.2014 proběhl spin-off u akcií Time Warner Inc (ISIN: US8873173038, ticker TWX). Majitelé CP Time Warner Inc obdrželi za kažých 8 ks Time Warner Inc. jeden ks nového CP - TIME (ISIN: US8872281048, ticker TIME).

YONGIE INTERNATIONAL

Vážený kliente,

dne 18.7.2014 došlo k převzetí společnosti YONGIE INTERNATIONAL (ISIN: US98607B1061, Ticker YONG). Akcie YONG byly zrušeny a akcionáři obdrželi hotovost 7,10 USD za akcii.

INTERACTIVE BRAND

Vážený kliente,
dne 31.3.2015 došlo k delistu akcií INTERACTIVE BRAND (ISIN: US4584041002, ticker IBDI). Důvodem je bankrot společnosti.

WPCS International Inc.

Vážený kliente,

dne 20.4.2015 došlo k reverse stock splitu na akciích WPCS International Inc. (ISIN: US92931L3024, ticker: WPCS) v poměru 1 nová akcie za 22 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US92931L4014.

ASTRAZENECA PLC

Vážený kliente, dne 27.7.2015 došlo ke stock splitu na akciích ASTRAZENECA PLC (ISIN: US0463531089, ticker AZN) v poměru 2 nové akcie za 1 stávající. Parametry CP se nemění

NII HOLDINGS INC

Vážný kliente,

dne 26.5.2015 došlo k delistu cenného papíru NII HOLDINGS INC, ISIN US62913F2011, ticker NIHDQ.

 

AXION POWER INTERNATIONAL

Dne 14.7.2015 došlo reverse stock splitu na akciích AXION POWER INTERNATIONAL (ISIN: US05460X2080, ticker: AXPW) v poměru 1 nová akcie za 35 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US05460X3070

KROEGER Co.

Dne 14.7.2015 došlo ke stock splitu na akciích KROEGER Co. (ISIN: US5010441013, ticker KR) v poměru 2 nové akcie za 1 stávající. Parametry CP se nemění

NETFLIX Inc.

Dne 15.7.2015 dochází ke stock splitu na akciích NETFLIX Inc. (ISIN: US64110L1061, ticker NFLX) v poměru 7 nových akcií za 1 stávající. Parametry CP se nemění.

PORTUGAL TELECOM ADR

Dne 2.7.2015 došlo k mandatorní výměně CP PORTUGAL TELECOM ADR (ISIN: US7372731023, ticker PTGCY) v poměru 1:1. Název nového CP je PHAROL SGPS SA-SP ADR, nový ISIN: US7171431015. Ticker CP zůstal zachován.

AOL Inc.

Dne 30.6.2015 proběhl merger společnosti AOL Inc.  (ISIN: US00184X1054, ticker AOL) se společností Verizon Communications.  Akcie AOL Inc. byly delistovány a za každou 1 akcii byla připsána cash 50,- USD

ARMOUR RESIDENTIAL

Dne 3.8.2015 proběhl reverse stock split na akciích ARMOUR RESIDENTIAL (ISIN: US0423151010, ticker: ARR) v poměru 1 nová akcie za 8 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US0423155078.

KAT GOLD HOLDINGS CORP

Dne 30.3.2015 došlo k reverse stock splitu na akciích KAT GOLD HOLDINGS CORP (ISIN: US48583T1007, ticker: BVIG) v poměru 1 nová akcie za 2000 stávajících. Nový CP se jmenuje REMSLEEP HOLDINGS INC (ISIN: US75990A1016, ticker BVIGD).

SANWIL

Dne 25.3.2015 došlo k reverse stock splitu na akciích SANWIL (ISIN: PLSANWL00012, ticker: SNW) v poměru 1 nová akcie za 6 stávajících. Název, ISIN ani ticker CP se nemění.

PARAMOUNT GOLD

Dne 23.4.2014 došlo k spin-off na akciích PARAMOUNT GOLD  (ISIN: US69924P1021, ticker PZG). Každý majitel akcií PZG obdržel za 20 držených akcií 1 kus CP PARAMOUNT GOLD NEVADA (ISIN: US69924M1099, ticker PZG).

ENTROPIC COMMUNICATIONS

Dne 1.5.2015 proběhl merger společnosti ENTROPIC COMMUNICATIONS  (ISIN: US29384R1059, ticker ENTR) se společností MaxLinear, Inc. (ISIN: US57776J1007, ticker MXL).  Akcie ENTROPIC byly delistovány a za každou 1 akcii byla připsána cash 1,20 USD a 0,22 ks CP MaxLinear. 

Gravity Co. Ltd.

Dne 11.5.2015 došlo k reverse stock splitu na akciích Gravity Co. Ltd. (ISIN: US38911N1072, ticker: GRVY) v poměru 1 nová akcie za 8 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US38911N2062.

Free Seas

Dne 11.5.2015 došlo k reverse stock splitu na akciích Free Seas, Inc. (ISIN: MHY264963007, ticker: FREE) v poměru 2 nové akcie za 15 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je MHY264964096.

Ultra DJ-AIG Crude Oil UCO

Dne 20.5.2015 došlo následujícím korporátním akcím:Reverse stock splitu na akciích Proshares Ultra DJ-AIG Crude Oil UCO (ISIN: US74347W6509, ticker: UCO) v poměru 1 nová akcie za 5 stávajících. Nový CP: PROSHARES ULTRA BLOOMBERG, ISIN: US74347W3209, ticker se nemění;

reverse stock splitu na akciích ProShares Ultra DJ-UBS Natural Gas (ISIN: US74347W1229, ticker: BOIL) v poměru 1 nová akcie za 4 stávající. Nový CP: PROSHARES ULTRA BLOOMBERG NA, ISIN: US74347W2961, ticker se nemění

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Dne 20.5.2015 došlo následujícím korporátním akcím: reverse stock splitu na akciích ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (ISIN: US74347W3464, ticker: UVXY) v poměru 1 nová akcie za 5 stávajících. Nový CP: PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR, ISIN: US74347W3126, ticker se nemění

DIREXION FINANCIAL BULL 3X

Dne 20.5.2015 došlo následujícím korporátním akcím:stock splitu na akciích DIREXION FINANCIAL BULL 3X (ISIN: US25459Y6941, ticker: FAS) v poměru 4 nové akcie místo 1 stávající. Parametry CP se nemění

Direxion Healthcare Bull 3x

Dne 20.5.2015 došlo následujícím korporátním akcím: stock splitu na akciích Direxion Healthcare Bull 3x (ISIN: US25459Y8764, ticker: CURE) v poměru 4 nové akcie místo 1 stávající. Parametry CP se nemění;

Lexicon Pharmaceuticals Inc

Dne 21.5.2015 došlo reverse stock splitu na akciích Lexicon Pharmaceuticals Inc (ISIN: US5288721047, ticker: LXRX) v poměru 1 nová akcie za 7 stávajících. Název a ticker nového CP se nemění, nový ISIN je US5288723027

EMERALD OIL INC

Dne 21.5.2015 došlo reverse stock splitu na akciích EMERALD OIL INC (ISIN: US29101U2096, ticker: EOX) v poměru 1 nová akcie za 20 stávajících. Název a ticker nového CP se nemění, nový ISIN je US29101U4076

VELOCITYSHARES

Dne 23.6.2015 došlo reverse stock splitu na akciích VELOCITYSHARES 2X VIX SH-TRM (ISIN: US22539T6139, ticker: TVIX) v poměru 1 nová akcie za 10 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US22539T4233

ARCH COAL INC

Dne 4.8.2015 proběhl reverse stock split na akciích ARCH COAL INC (ISIN: US0393801008, ticker: ACI) v poměru 1 nová akcie za 10 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US0393803087

TEKMIRA PHARMACEUTICALS

Dne 4.8.2015 došlo ke změně parametrů CP TEKMIRA PHARMACEUTICALS (ISIN: CA87911B2093, ticker: TKMR). Nový CP se jmenuje ARBUTUS BIOPHARMA CORP (ISIN: CA03879J1003, ticker ABUS). Důvodem sloučení společnosti TEKMIRA a OnCore BioPharma.

Viavi Solutions Inc

Dne 5.8.2015 došlo k odštěpení části společnosti Viavi Solutions Inc (ISIN: US9255501051, ticker VIAV). Nově vzniklá společnost se jmenuje Lumentum Holdings Inc. (ISIN: US55024U1097, ticker LITE). Každý držitel akcií VIAV obdržel akce LITE v poměru za 5,- ks VIAV 1,- ks LITE.

RENTECH, Inc.

Vážený kliente, dne 20.8.2015 proběhl reverse stock split na akciích RENTECH, Inc. (ISIN: US7601121020, ticker: RTK) v poměru 1 nová akcie za 10 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US7601122010.

GDF SUEZ

Dne 20.8.2015 proběhla změna názvu akcií GDF SUEZ na ENGIE. ISIN FR0010208488 zůstává beze změny.

NORANDA ALUMINUM HOLDING COR

Dne 26.8.2015 proběhl reverse stock split na akciích NORANDA ALUMINUM HOLDING COR (ISIN: US65542W1071, ticker: NOR) v poměru 1 nová akcie za 7 stávajících. Název a ticker CP se nemění, nový ISIN je US65542W2061.