Navigace

Zprávy o korporátních akcích

SICAV NN (L) International: Informace o konání řádné valné hromady

Vážený kliente,

NN Investment Partners B.V., Czech Branch reprezentující společnost NN Investment Partners B.V., globálního distributora investiční společnosti otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) NN (L) International, na území České republiky, tímto zveřejňuje oznámení akcionářům o konání řádné valné hromady investiční společnosti dne 21. října 2021. K oznámení v českém a anglickém jazyce rovněž přikládáme vzorovou plnou moc pro hlasování na valné hromadě.

NN (L) International AGM 20211021 Proxy PDF
NN (L) International AGM 20211021 Convening notice CZ PDF
NN (L) International AGM 20211021 Convening notice EN PDF

Amundi S.F. – Fúze fondů European Research s Amundi Funds European Equity ESG Improvers

Vážený kliente,

společnost Amundi S.F.  si Vám dovolujeme oznámit, že k rozhodnému dni 19. listopadu 2021 dojde ke fúzi fondů Amundi S.F. European Research do Amundi Funds European Equity ESG Improvers. Pokud s fúzi souhlasíte, nemusíte podnikat žádné kroky. Své akcie ale můžete odprodat nebo investice přesouvat ve výši příslušné čisté hodnoty aktiv na akcii bez jakéhokoli poplatku za odkup či přestup (pokud je to relevantní), a to od data tohoto oznámení až do 10. listopadu 2021 do 14:00 (lucemburského času) pro příslušnou čistou hodnotu aktiv na akcii. Příslušné změny jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Oznámení akcionářům Amundi S.F. PDF

Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds - Oznámení pro podílníky

Vážený kliente,

společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Vám dovolujeme oznámit, že k rozhodnému dni 2. listopadu 2021 dojde ke změně statutu fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds. Příslušné změny jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

Raiffeisen-EmergingMarkets-LocalBonds - Oznámení pro podílníky PDF

Informace k Valné hromadě společnosti - Best Hotel Properties a. s

 

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia PDF
Materiál na rokovanie Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Best Hotel Properties a.s. PDF

BNP Paribas Funds: UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE AKCIÍ PODFONDU „GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES“

Vážený kliente,

Společnost BNP Paribas Funds Vás tímto informuje, že k rozhodnému dni 15.10.2021 dojde ke sloučení fondu BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities s fondem BNP Paribas Funds  Europe Real Estate Securities. Poslední příkazy k úpisu, převodu a zpětného odkupu ve slučujícím se podfondu budou přijímány 8. 10. 2021. Pokud s tímto sloučením souhlasíte, nemusíte provádět žádnou akci. V případě, že s tímto sloučením nesouhlasíte, máte možnost požádat o zpětný odkup svých akcií bez poplatku do 8. 10. 2021. Více informaci naleznete ZDE: https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/283322a2-bbaa-4fd5-93c6-88e0f71a638a/512

Raiffeisen KAG - sloučení fondů Raiffeisen-Global-Aktien

Vážený kliente,

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Vás tímto informuje o plánovaném sloučení investičního fondu Raiffeisen-Global-Aktien s fondem Raiffeisen- Nachhaltigkeit-Aktien, které proběhne ke dni 15. prosince 2021. Více informaci naleznete v přiložených dokumentech. Pokud se změnou souhlasíte, nemusíte podnikat žádné kroky. V případě, že v této souvislosti máte zájem o odkup prosím kontaktujte svého bankéře.

Informace pro podílníky investičního fondu Raiffeisen-Global-Aktien PDF

Raiffeisen KAG – změna statutu fondu Raiffeisen-US-Aktien

Vážený kliente,

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Vás tímto informuje, že k rozhodnému dni 15.10.2021 dojde ke změně statutu fondu Raiffeisen-US-Aktien. Více informaci naleznete v přiloženém dokumentu.

Raiffeisen KAG – změna statutu fondu Raiffeisen-US-Aktien PDF

Raiffeisen KAG - sloučení fondů Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien

Vážený kliente,

Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. Vás tímto informuje o plánovaném sloučení investičního fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien s fondem Raiffeisen-Nachhaltigkeit- EmergingMarkets-Aktien, které proběhne ke dni 2. prosince 2021. Více informaci naleznete v přiložených dokumentech. Pokud se změnou souhlasíte, nemusíte podnikat žádné kroky. V případě, že v této souvislosti máte zájem o odkup prosím kontaktujte svého bankéře do 28.11.2021.

Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien (R) PDF
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) PDF
Informace pro podílníky investičního fondu Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien PDF
Informace pro podílníky investičního fondu Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien PDF

Franklin Templeton Investment Funds – změny názvů fondů

Vážený kliente,

společnost Franklin Templeton Vás tímto informuje, že dne 13.9.2021 dojde k změnám názvů fondů u Lucemburského podfondu Franklin Templeton Investment Funds – Franklin World Perspectives Fund, který bude přejmenován na Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Global Growth Fund. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Franklin Templeton Investment Funds – změny názvů fondů PDF

FIDELITY INTERNATIONAL - důležité upozornění

Vážený kliente,

společnost Fidelity Funds oznamuje podílníkům následující změny. U vybraných fondů společnosti dojde v druhé polovině roku 2021 k změněně investičního cíle, strategie nebo k sloučení s jiným fondem společnosti. Více informaci včetně seznamu fondů, kterých se změna dotýká, a datumu kdy změna proběhne, naleznete v přiložených dokumentech níže. Pokud se změnou souhlasíte, nemusíte podnikat žádné kroky. V případě, že v této souvislosti máte zájem o odkup nebo přestup do jiného fondu skupiny Fidelity Funds, prosím kontaktujte svého bankéře.

Repurposed Funds and Investment Objective Change Funds Appendix PDF
Mergers Funds (FIDELITY FUNDS) Receiving fund shareholders PDF
Repurposed Funds and Investment Objective Change Funds PDF
Mergers Funds (FAST) Absorbing fund shareholders PDF
Mergers Funds (FAST) Receiving fund shareholders PDF
Mergers Funds (FIDELITY FUNDS) Absorbing fund shareholders PDF
ISIN's for 30th July CA XLSX

HERTZ GLB

Vážený kliente,

dne 7. 7. 2021 proběhla restrukturalizace na papíru HERTZ GLB, ISIN US42806J1060. Klientům byly původní papíry vybrány z portfolia, byla jim připsána cash kompenzace ve výši 1,53 USD za akcii a CP ISIN US42806J7000 v poměru 0,0904493/1 a CP ISIN US42806J7000 v poměru 0,6452782/1.

FALCON CAPITAL ACQUIS-CW27

Vážený kliente,

dne 7. 7. 2021 proběhla na cenném papíru FALCON CAPITAL ACQUIS-CW27 mandatorní výměna v poměru 1:1. Původní ISIN US30606L1162, nový ISIN US81948W1128.

APEX TECHNOLOGY ACQUI-CL A

Vážený kliente,

dne 2. 7. 2021 proběhla na cenném papíru APEX TECHNOLOGY ACQUI-CL A mandatorní výměna v poměru 1:1. Původní papír APEX TECHNOLOGY ACQUI-CL A ISIN US03768F1021, nový papír AVEPOINT INC ISIN US0536041041.

FALCON CAPITAL ACQUISITIO-A

Vážený kliente,

dne 2. 7. 2021 proběhla na cenném papíru FALCON CAPITAL ACQUISITIO-A mandatorní výměna v poměru 1:1. Původní papír FALCON CAPITAL ACQUISITIO-A ISIN US30606L1089, nový papír FALCON CAPITAL ACQUISITIO-A ISIN US30606L1089.

HOLICITY INC

Vážený kliente,

dne 2. 7. 2021 proběhla na cenném papíru HOLICITY INC mandatorní výměna v poměru 1:1. Původní papír HOLICITY INC ISIN US4350631028, nový papír ASTRA SPACE INC ISIN US04634X1037.

Allianz Global Investors - likvidace

Vážený kliente,

společnost Allianz Global Investors oznamuje podílníkům, že provedla revizi podílových fondů. U fondů, uvedených v příloze, došlo k poklesu aktiv pod správou pod akceptovatelnou hranici na které fond dokáže zainvestované prostředky zpravovat efektivně. Z toho důvodu u těchto vybraných fondu společnost rozhodla o jejich likvidaci. Zainvestované prostředky budou po datu likvidace fondu vyplaceny na účty klientů. Více informaci naleznete v příloze níže.

Closure of Share Classes PDF

TRADE DESK INC/THE - CLASS A

Vážený kliente,

dne 18. 6. 2021 proběhl na akciích TRADE DESK INC/THE - CLASS A, ISIN US88339J1051 Stock Split v poměru 10 nových akcií za 1 původní. Nedochází ke změně cenného papíru.

GRUBHUB INC

Vážený kliente,

dne 15. 6. 2021 proběhl na cenném papíru GRUBHUB INC, ISIN US4001101025 merger v poměru 1:3,355. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry JUST EAT TAKEAWAY-SPONS ADR, ISIN US48214T3059.

HIGHCAPE CAPITAL ACQUI - CW27

Vážený kliente,

dne 14. 6. 2021 proběhla na papírech Warrant HIGHCAPE CAPITAL ACQUI -CW27 mandatorní výměna v poměru 1:1. Původní ISIN byl US42984L1136, nový ISIN US74765K1135.

THUNGELA RESOURCES LTD

Vážený kliente,

dne 8. 6. 2021 proběhl SpinOff (odštěpení) cenného papíru THUNGELA RESOURCES LTD, ISIN ZAE000296554 od cp ANGLO AMERICAN PLC, ISIN GB00B1XZS820 v poměru 1:10. Rozhodný den pro odštěpení byl 4. 6. 2021.

Tatry mountain resorts svolává řádnou valnou hromadu společnosti

Vážený kliente,

společnost Tatry mountain resorts, a.s. oznamuje, že svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat 1. 7. 2021 v 11 hodin v hotelu Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš.

Oznámení o svolání řádné valné hromady PDF

SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHI V-A

Vážený kliente,

dne 1. 6. 2021 došlo na cenném papíru SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHI V-A, ISIN KYG8252P1054 k mergeru v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry SOFI TECHNOLOGIES INC, ISIN US83406F1021.

PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE

Vážený kliente,

dne 25. 5. 2021 proběhl na cenném papíru PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE, ISIN US74347W6681 v poměru 1:4. Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSHARES ULTRASHORT BLOOMBE, ISIN US74347Y8628.

PROSHARES ULTRA VIX ST FUTURE

Vážený kliente,

dne 25. 5. 2021 proběhl na cenném papíru PROSHARES ULTRA VIX ST FUTURE, ISIN US74347W1484 v poměru 1:10. Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSHARES ULTRA VIX ST FUTUR, ISIN US74347Y8396.

PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT

Vážený kliente,

dne 25. 5. 2021 proběhl na cenném papíru PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT, ISIN US74347W1716 v poměru 1:4. Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSHARES VIX SHORT-TERM FUT, ISIN US74347Y8545.

PROSHARES ULTRASHORT SILVER

Vážený kliente,

dne 25. 5. 2021 proběhl na cenném papíru PROSHARES ULTRASHORT SILVER, ISIN US74347W1146 v poměru 1:4. Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSHARES ULTRASHORT SILVER, ISIN US74347Y8479.

AMARILLO BIOSCIENCES INC

Vážený kliente,

dne 25. 5. 2021 proběhla mandatorní výměna v poměru 1:1 na cenném papíru AMARILLO BIOSCIENCES INC. Klientům byly původní cenné papíry US02301P2056 AMARILLO BIOSCIENCES INC vybrány z portfolia a vloženy nové papíry US00902F1057 AINOS INC.

ISHARES GOLD TRUST

Vážený kliente,

dne 21. 5. 2021 proběhl reverzní split na cenném papíru ISHARES GOLD TRUST, ISIN US4642851053 v poměru 1:2. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry ISHARES GOLD TRUST, ISIN US4642852044.

ONCONOVA THERAPEUTICS INC

Vážený kliente,

dne 20. 5. 2021 proběhl reverzní split na cenném papíru ONCONOVA THERAPEUTICS INC, ISIN US68232V4059 v poměru 1:15. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry ONCONOVA THERAPEUTICS INC, ISIN US68232V8019.

ASSERTIO HOLDINGS INC

Vážený kliente,

dne 17.5.2021 proběhl reverzní split na cenném papíru ASSERTIO HOLDINGS INC, ISIN US04546C1062 v poměru 1:4. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry ASSERTIO HOLDINGS INC2, ISIN US04546C2052.

STAR PEAK ENERGY TRANSIT-A

Vážený kliente,

dne 29. 4. 2021 proběhl merger na cenném papíru STAR PEAK ENERGY TRANSIT-A, ISIN US8551851046. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry STEM INC, ISIN US85859N1028 v poměru 1:1.

BNP Paribas Funds: Upozornění pro držitele akcií o sloučení „Sustainable Euro Corporate Bond“

Vážený kliente,

společnost BNP upozorňuje držitele akcií o sloučení platném od 23. dubna 2021. Představenstvo společnosti BNP Paribas Funds rozhodlo, že slučující se belgický podfond bude zrušen bez likvidace s převedením veškerých aktiv a pasiv do přijímajícího podfondu. Výměnou za to budou držitelům akcií slučujícího se podfondu vydány nové akcie přijímajícího podfondu. Více informaci o sloučení naleznete na https://docfinder.bnpparibas-am.com.

V souvislosti s proběhlým sloučením dochází i k splitu podílů u fondu, ISIN LU0265288877, čili bude vyměněn 1 ks stávajících podílových listů za 5 nových s příslušnou úpravou NAV. Kurz výměny bude ve všech případech 5 nových listů ku 1 stávajícímu. Více detailů ke korporátní akci najdete v přiloženém materiálu.

Upozornění pro držitele akcií o sloučení „Sustainable Euro Corporate Bond“ PDF

APHRIA INC

Vážený kliente,

dne 3. 5. 2021 proběhl na cenném papíru APHRIA INC, ISIN CA03765K1049 merger v poměru za 1 ks původního cenného papíru 0,8381 ks nového cenného papíru. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry TILRAY INC-CLASS 2 COMMON, ISIN US88688T1007.

IPATH SERIES B S&P 500 VIX

Vážený kliente,

dne 22. 4. 2021 proběhl reverzní split v poměru 1:4 na cenném papíru IPATH SERIES B S&P 500 VIX, ISIN US06746P6218. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry IPATH SERIES B S&P 500 VIX, ISIN US06747R4772.

MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

Vážený kliente,

dne 21. 4. 2021 došlo na cenném papíru MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD, ISIN BMG5876H1051 ke změně názvu. Původní cenné papíry byly klientům vybrán z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry MARVELL TECHNOLOGY INC, ISIN US5738741041 v poměru 1:1.

NEW PROVIDENCE ACQUISIT-CL A

Vážený kliente,

dne 7. 4. 2021 proběhl merger na cenném papíru NEW PROVIDENCE ACQUISIT-CL A, ISIN US64822P1066 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vložené cenné papíry AST SPACEMOBILE INC, ISIN US00217D1000.

CIIG MERGER CORP-CL A

Vážený kliente,

dne 25. 3. 2021 proběhl merger na cenném papíru CIIG MERGER CORP-CL A, ISIN US12559C1036 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vložené cenné papíry ARRIVAL GROUP, ISIN LU2314763264.

SINA CORP

Vážený kliente,

dne 24. 3. 2021 došlo k cash mergeru na cenném papíru SINA CORP, ISIN KYG814771047. Klientům byly cenné papíry vybrány z portfolia a byla jim vyplacena cash ve výši 43,30 USD na akcii.

ZAGG INC

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 došlo na cenném papíru ZAGG INC, ISIN US98884U1088 ke mergeru v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry EVERCEL INC, ISIN US2997591001. Zároveň jim byla vyplacena cash ve výši 4,20 USD za akcii.

APACHE CORP

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 došlo ke změně názvu na cenném papíru APACHE CORP, ISIN US0374111054 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry APA CORP, ISIN US03743Q1085.

DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 došlo na cenném papíru DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X, ISIN US25460E1257 k reverznímu splitu v poměr 1:8. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DLY SM CAP BEAR 3X, ISIN US25460E2321.

DIREXION DAILY FIN BEAR 3X

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 došlo na cenném papíru DIREXION DAILY FIN BEAR 3X, ISIN US25460E1331 k reverznímu splitu v poměr 1:8. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DAILY FIN BEAR 3X, ISIN US25460E2404.

MARATHON PATENT GROUP INC

Vážený kliente,

dne 26. 2. 2021 došlo ke změně názvu na cenném papíru MARATHON PATENT GROUP INC, ISIN US56585W4015 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC, ISIN US5657881067.

TP ICAP PLC

Vážený kliente,

dne 1. 3. 2021 proběhla na akciích TP ICAP PLC mandatorní výměna v poměru 1:1. Původní ISIN GB00B1H0DZ51, nový ISIN JE00BMDZN391.

Oznámení pro akcionáře Fondu Amundi Funds

Vážený kliente,

představenstvo společnosti Amundi Funds by vás rádo informovalo o následujících změnách:

  1. Změna názvu fondu – nově se fond bude jmenovat Argo Bond.
  2. Úpravy investiční politiky a investičních zásad. Detaily v oznámení investorům.

Datum účinnosti změny je 22. března 2021. V případě, že s plánovanými úpravami souhlasíte, nemusíte činit žádné kroky. V případě nesouhlasu, můžete podfondu zdarma provést zpětný odkup či přestup do jakéhokoli otevřeného podílového Amundi fondu. Poslední možnost zadat pokyn k odkupu či přestupu v případě podfondu Euro Alpha Bond: 17. března 2021. Detailní informace naleznete v přiloženém oznámení.

Oznámení pro akcionáře Fondu Amundi Funds (19. února 2021) PDF

CONVERSION LABS INC

Vážený kliente,

dne 19. 2. 2021 došlo ke změně názvu cenného papíru CONVERSION LABS INC, ISIN US21255M2089 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry LIFEMD INC, ISIN US53216B1044.

TESCO PLC

Vážený kliente,

dne 16. 2. 2021 proběhl na akciích TESCO PLC reverzní split v poměru 15 akcií za 19 původních. Zároveň došlo ke změně ISINu z GB0008847096 na ISIN GB00BLGZ9862.

VYNE THERAPEUTICS INC

Vážený kliente,

dne 12. 2. 2021 došlo na cenném papíru VYNE THERAPEUTICS INC, ISIN US92941V1008 k reverznímu splitu v poměru 1:4. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry VYNE THERAPEUTICS INC, ISIN US92941V2097.

LONGVIEW ACQUISITION CORP-A

Vážený kliente,

dne 16. 2. 2021 proběhl merger na cenném papíru LONGVIEW ACQUISITION CORP-A, ISIN US5431951012 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry BUTTERFLY NETWORK INCP, ISIN US1241551027.

EXANTAS CAPITAL CORP

Vážený kliente,

dne 16. 2. 2021 došlo na cenném papíru EXANTAS CAPITAL CORP, ISIN US30068N1054 k reverznímu splitu v poměru 1:3. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry ACRES COMMERCIAL REALTY CORP, ISIN US00489Q1022.

BlackRock Global Funds

Vážený kliente,

vedení společnosti oznamuje změny v oblasti investičního cíle a politiky ve vybraných podfondech. Změny budou provedené 2. března 2021.

Detaily k provedeným změnám PDF

BNP PARIBAS PLAN

Vážený kliente,

dne 18. 2. 2021 v 10:00 hodin se bude konat na adrese BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, Luxembourg 10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg valná hromada společnosti.

Program PDF

YRC WORLDWIDE INC

Vážený kliente,

dne 5. 2. 2021 došlo na cenném papíru YRC WORLDWIDE INC, ISIN US9842496070 ke změně názvu. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry YELLOW CORP, ISIN US9855101062.

CC NEUBERGER PRINCIPAL HDS-A

Vážený kliente,

dne 5. 2. 2021 došlo na cenném papíru CC NEUBERGER PRINCIPAL HDS-A, ISIN KYG1992Y1145 k mergeru v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry E2OPEN PARENT HOLDING INC, ISIN US29788T1034.

Warrant - CC NEUBERGER PRINCIPAL CW25

Vážený kliente,

dne 5. 2. 2021 došlo na cenném papíru Warrant - CC NEUBERGER PRINCIPAL CW25, ISIN KYG1992Y1228 k mergeru v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Warrant CC NEUBERGER PRINCIPAL CW25, ISIN US29788T1117.

BNP Paribas Funds

Vážený kliente,

společnost BNP Paribas Funds oznamuje, že představenstvo společnosti rozhodlo o zrušení podfondu Pacific Real Estate Securities a to k pátku 26. února 2021. S cílem zachovat vaše zájmy a zajistit rovné zacházení se všemi akcionáři, jsou upisování a konverze s okamžitou platností uzavřeny. Likvidační hodnota bude vypočítána a ověřena auditorem v pondělí 1. března 2021. Držitelé akcií budou vyplaceni ve středu 3. března 2021. Více informací na bnpparibas-am.com.

Povinná nabídka na převzetí akcií všech menšinových akcionářů VÚB, a.s.

Vážený kliente,

dne 18. prosince 2020 vznikla VÚB, a.s. povinnost vyhlásit povinnou nabídku na převzetí. Nabídkou na převzetí se společnost ISPHI zavazuje odkoupit akcie všech menšinových akcionářů VÚB, a.s. za cenu stanovenou v nabídce na převzetí a schválenou Národnou bankou Slovenska. Akcionáři VÚB, a.s. mohou tuto nabídku přijmout prostřednictvím VÚB, a.s. nebo jiného obchodníka s cennými papíry.

Oznámení o povinné nabídce na převzetí akcií všech menšinových akcionářů VÚB PDF
Informace k povinné nabídce na převzetí akcií všech menšinových akcionářů VÚB PDF
Schválení návrhu povinné nabídky na převzetí akcií všech menšinových akcionářů VÚB PDF

PROSHARES ULTSHRT FINANCIALS

Vážený kliente,

dne 20 . 1. 2021 proběhl na cenném papíru PROSHARES ULTSHRT FINANCIALS, ISIN US74347B7486 reverzní split v poměru 1:2. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSHARES ULTSHRT FINANCIALS, ISIN US74347G7135.

SL GREEN REALTY CORP

Vážený kliente,

dne 20 . 1. 2021 proběhl na cenném papíru SL GREEN REALTY CORP, ISIN US78440X1019 reverzní split v poměru 1:1,02918. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry SL GREEN REALTY CORP, ISIN US78440X8048.

PROSHARES ULTRASHORT R2000

Vážený kliente,

dne 20 . 1. 2021 proběhl na cenném papíru PROSHARES ULTRASHORT R2000, ISIN US74348A3196 reverzní split v poměru 1:4. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSHARES ULTRASHORT R2000, ISIN US74347G6897.

Proshares UltraPro Short S&P 500

Vážený kliente,

dne 20 . 1. 2021 proběhl na cenném papíru Proshares UltraPro Short S&P 500, ISIN US74347B2685 reverzní split v poměru 1:5. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry PROSH ULTRAPRO SHORT S&P 500, ISIN US74347B1109.

Franklin Global Small-Mid Cap Fund

Vážený kliente,

Společnost Franklin Templeton oznamuje, že fond Franklin Global Small-Mid Cap Fund se uzavřel s účinností k 11.01.2021. Podíly fondu ve vlastnictví investorů, kteří před ukončením obchodního dne k 04.01.2021 nepožádali o jejich odkup nebo o přestup, budou povinně odkoupené a výtěžek z prodeje bude klientům vyplacen co nejdříve.

Oznámení PDF

Peugeot a Stellantis NV

Vážený kliente,

dne 20. 1. 2021 proběhla akvizice společnosti Peugeot ISIN FR0000121501 společností Stellantis NV ISIN NL00150001Q9. Došlo k výměně původního ISINu FR0000121501 za ISIN NL00150001Q9 v poměru 1,742 ks akcií Stellantis za 1 akcii Peugeot.

SICAV NN (L) Patrimonial: oznámení pro akcionáře o konání řádné valné hromady

Vážený kliente,

společnost NN Investment Partners C.R., a.s. jako kontaktní místo pro investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) NN (L) Patrimonial Vám tímto zasílá oznámení akcionářům o konání řádné valné hromady investiční společnosti dne 28. ledna 2021. Níže naleznete program valné hromady v českém i anglickém jazyku.

Výroční valná hromada akcionářů PDF
Annual General Meeting of Shareholders PDF
Formulář PDF

FIDELITY FUNDS

Vážený kliente,

společnost Fidelity Funds oznamuje podílníkům změny na vybraných fondech. Změny se týkají názvu, investičního cíle, rizikového profilu fondu nebo dalších charakteristik uvedených v příloze I. Detail změn u vybraných fondů najdete v přiložených dokumentech.

Podrobnosti o změnách u Fidelity Funds týkající se oznámení pro akcionáře vydané dne 16. listopadu 2020 PDF
Oznámení akcionářům PDF

SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA-A

Vážený kliente,

dne 11. 1. 2021 proběhla mandatorní výměna v poměru 1:1 na papíru SOCIAL CAPITAL HEDOSOPHIA-A. Zároveň došlo ke změně ISINu z KYG8251K1076 na ISIN US18914F1030; název cp je CLOVER HEALTH INVESTMENTS CORP ORD.

Fúze fondu Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value

Vážený kliente,

představenstvo Amundi Funds si Vás dovoluje informovat o fúzi Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap Value s podfondem Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers. Hlavním cílem fúze je zefektivnění investičního procesu a využití úspor z rozsahu s ohledem na podobnosti investičních strategií Slučovaného podfondu a Cílového podfondu. Datum fúze je 19. února 2021 o půlnoci (lucemburský čas). Poslední možnost zadat pokyn k odkupu či přestupu v případě slučovaného podfondu: 8. února 2021.

V případě, že plánovanou fúzí podfondů akceptujete, nemusíte činit žádné kroky. V případě nesouhlasu, můžete ze slučovaného podfondu zdarma provést zpětný odkup či přestup do jakéhokoli otevřeného podílového Amundi fondu. Detailní informace jsou k dispozici na webových stránkách Amundi v sekci právní informace / oznámení investorům.

NATIONAL OILWELL VARCO INC

Vážený kliente,

dne 31. 12. 2020 došlo na cenném papíru NATIONAL OILWELL VARCO INC; ISIN US6370711011 ke změně názvu. Nový cenný papír je NOV INC; ISIN US62955J1034.

PIVOTAL INVEST

Vážený kliente,

dne 28. 12. 2020 došlo k mandatorní výměně na cenném papíru ISIN US72582K1007 PIVOTAL INVEST v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry ISIN US9837FR1002 SHS XL FLEET CORP ORD REG.

GCI LIBERTY INC - CLASS A

Vážený kliente,

dne 21. 12. 2020 došlo na cenném papíru GCI LIBERTY INC - CLASS A, ISIN US36164V3050 k stock mergeru v poměru 1 ks původních cenných papírů za 0,58 ks nového cenného papíru.
Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry LIBERTY BROADBAND CORP, ISIN US5303071071.

NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS

Vážený kliente,

dne 21. 12. 2020 proběhl na akciích NORWEGIAN AIR SHUTTLE AS, ISIN NO0010196140 reverzní split v poměru 1:100, bez změny ISINu.

Amundi Funds

Vážený kliente,

chtěli bychom Vás tímto informovat o technické přestávce na konci roku, která se bude týkat českých fondů obhospodařovaných společností Amundi Czech Republic, investiční společnost. Technická přestávka související s koncem účetního roku 2020 bude činit 5 pracovních dnů.

Poslední obchodní den bude úterý 29. 12. 2020. První obchodní den v novém roce nastane ve čtvrtek dne 7. 1. 2021.

Více informací naleznete v novinkách na www.amundi.cz.

 

FTIF-Franklin Global Convertible Securities Fund-A(acc)USD

Vážený kliente,

investiční společnost Franklin Templeton oznámila, že od 9. 12. 2020 již není možné nakupovat nové podílové listy ve fondu FTIF-Franklin Global Convertible Securities Fund-A(acc)USD a do fondu není možné přestoupit.

NABRIVA THERAPEUTICS PLC

Vážený kliente,

dne 2. 12. 2020 došlo na cenném papíru NABRIVA THERAPEUTICS PLC, ISIN IE00BYQMW233 k stock splitu v poměru 1:10.

Název ani ISIN cenného papíru se neměnil.

UNILEVER N V - NY SHARES

Vážený kliente,

dne 30.11.2020 došlo k merger na cenném papíru UNILEVER N V  -NY SHARES;  ISIN US9047847093 v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry UNILEVER PLC-SPONSORED ADR; ISIN US9047677045.

Unilever

Vážený kliente,

dne 2.12.2020 proběhl merger na akciích Unilever. Došlo k výměně v poměru  1:1, původní ISIN NL0000388619, nový ISIN GB00B10RZP78.

VÚB BANKA

Mimořádná valná hromada akcionářů VÚB, a.s., 2020

Představenstvo akciové společnosti Všeobecná úvěrová banka, as, se sídlem Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo: 341 / B (dále také jako "Společnost "," VÚB banka "," VÚB, as "), svolává v souladu s ustanovením § 184 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "ObchZ") a článku 7 bod 7.2 platných Stanov VÚB, as, mimořádnou valnou hromadu (dále také jako "MVZ"), které se bude konat v Kongresové sále v sídle VÚB, as, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, dne 18. prosince 2020 v 10:00. s programem ve smyslu pozvánky na MVZ, zasílané všem akcionářům VÚB, a.s.

Rozhodujícím dnem je 10.12.2020.

Více informací: ZDE

NN Investment Partners C.R – náhradní valná hromada

Vážený kliente,

společnost NN Investment Partners C.R., a.s. oznamuje akcionářům, že se bude konat (náhradní) mimořádná valná hromada investiční společnosti dne 8. prosince 2020.

Plná moc vystavená pro předchozí mimořádnou valnou hromadu zůstává v platnosti, ledaže neplatnost plné moci byla komunikována společností NN Investment Partners B.V.

Více informací naleznete v příloze:

Oznámení akcionářům (174 KB) (PDF)

Plná moc (132 KB) (PDF)

Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Vážený kliente,

v příloze naleznete pozvánku na valnou hromadu společnosti Fond Českého Bydlení SICAV, a.s., IČO: 068 72 778, konanou dne 14. 12. 2020 od 13:00 hodin na adrese Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8.

Pozvánku, plnou moc a stanovy naleznete v příloze:

Pozvánka na valnou hromadu_FČB (243 KB) (PDF)

Plná moc - účast na valné hromadě (169 KB) (PDF)

Stanovy_FČB_FIN (429 KB) (PDF)

FORTRESS VALUE ACQ-CLASS A

Vážený kliente,

dne 18.11.2020 proběhl merger v poměru 1:1 na cenné papíru FORTRESS VALUE ACQ-CLASS A;  ISIN US34962V1061.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry MP MATERIALS CORP; ISIN US5533681012.

REXAHN PHARMACEUTICALS INC

Vážený kliente,

dne 6.11.2020 došlo na cenném papíru REXAHN PHARMACEUTICALS INC;  ISIN US7616403090 k následující korporátní akci

Reverzní split v poměru 1:4: Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Ocuphire Pharma Inc; ISIN US67577R1023

Připsání práv v poměru 1:4: Klientům byly připsány práva Práva - REXAHN PHARMACEUTI, ISIN US761CVR0344

Generali Investments CEE

Vážený kliente,

investiční společnost Generali Investments CEE oznamuje investorům, že kde dni 16.12.2020 dochází ke soluční fondu Generali Fond ropy a energetiky EUR (slučovaný pod-fond Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc)  do fondu Generali Fond komoditní EUR (nástupnický pod-fond Commodity Fund, Generali Invest CEE plc). Posledním dnem, kdy budou přijímány pokyny k vydání nebo odkoupení investičních akcií slučovaného pod-fondu, bude 8. prosinec 2020 – upozorňujeme, že takové žádosti musí být doručeny naší Společnosti do 7. prosince 2020, aby bylo možné zajistit jejich realizaci.

Z technických důvodů souvisejících se sloučením dojde k přerušení obchodování u nástupnického pod-fondu v období 16.-18. prosince 2020 a prvním obchodním dnem bude 21. prosinec 2020.

Zároveň došlo ke schválení záměru přejmenování nástupnického pod-fondu z Commodity Fund, Generali Invest CEE plc (Generali Fond komoditní EUR/CZK) na Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc, taktéž ke dni 16. prosince 2020.

Více informaci naleznete v příloze níže:

Oznámení investorům - irské fondy v ČR (644 KB) (PDF)

LIVONGO HEALTH INC

Vážený kliente,

dne 4. 11. 2020 došla na cenném papíru LIVONGO HEALTH INC;  ISIN US5391831030  ke korporátní akci stock merger v poměru 1ks původního cp ku 0,592 ks nového cenného papíru TELADOC INC; ISIN US87918A1051.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia.

Zároveň na tomto cenném papíru došlo k finančnímu vyrovnání ve výši 4,24 USD za kus.

SICAV NN (L) International

Vážený kliente,

společnost NN Investment Partners C.R., a.s. jako kontaktní místo pro investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) NN (L) International tímto oznamuje akcionářům změny provedené ve statutu společnosti, v českém a anglickém jazyce. Změna statutu bude zohledněna v nové verzi statutu, která bude vydána a datována k 1. prosinci 2020.
Více informaci naleznete ZDE:

NN_L_International_NtS_CZE_Czech Republic (198 KB) (PDF)

NN_L_International_NtS_ENG (199 KB) (PDF)

HUDSON CAPITAL INC

Vážený kliente,

dne 28. 10. 2020 proběhl na cenném papíru HUDSON CAPITAL INC; ISIN US98584B2025 reverzní split v poměru 1 ks nového cenného papíru ku 5 kusům původního cenného papíru.

Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry HUDSON CAPITAL INC; ISIN VGG4645C2085

SICAV NN (L)

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na konání mimořádné valné hromady dne 11. listopadu 2020 společnosti NN Investment Partners C.R., a.s..

Více informací:

NN (L)_EGM_Convening Notice_CZ (174 KB) (PDF)

NN (L)_EGM_Convening Notice_ENG (172 KB) (PDF)

NN (L)_EGM_Proxy (132 KB) (PDF)

BNP Paribas Flexi I

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na konání valné hromady dne 26. října 2020 společnosti BNP Paribas Flexi I. Vzhledem k aktuální situací kolem pandemie COVID 19, bude hlasovaní umožněno na základě plné moci, kterou naleznete v příloze.

BNP Paribas Flexi I (91 KB) (PDF)

G-Loot Global Esports I

Vážený kliente,

dne 15.10.2020 došlo k výměně v poměru 1:1 (pari passu) na akciích G-Loot Global Esports I.; došlo ke změně ISINu z SE0014965620 na ISIN SE0008128896.

CAPE LAMBERT RESOURCES LTD

Vážený kliente,

dne 14.10.2020 proběhla mandatorní výměna v poměru 1:1 akcií CAPE LAMBERT RESOURCES LTD, ISIN AU000000CFE0 za akcie CYCLONE METALS LTD, ISIN AU0000109910.

PDL BIOPHARMA INC / LENSAR INC / CETV / WESTELL TECHNOLOGIES INC-A

Vážený kliente,

dne 6.10.2020 proběhl spin-off z cenného papíru PDL BIOPHARMA INC v poměru 0,075879.

Klientům byly do portfolia vloženy v daném poměru cenné papíry LENSAR INC, ISIN US52634L1089.

 

Dne 13.10.2020 došlo na cenném papíru CETV, ISIN BMG200452024 k finančnímu vyrovnání ve výši 4,58 USD za akcii.

Klientům byly zároveň z portfolia vybrány cenné papíry.

 

Dne 13.10.2020 došlo na cenném papíru WESTELL TECHNOLOGIES INC-A, ISIN US9575413037 finančnímu vyrovnání ve výši 1,48 USD za akcii.

Klientům byly zároveň z portfolia vybrány cenné papíry.

SAGA PLC

Vážený kliente,

dne 13.10.2020 proběhl reverzní split na akciích SAGA PLC, ISIN GB00BLT1Y088 v poměru 1 nová akcie za 15 původních.
Zároveň došlo ke změně ISINu z GB00BLT1Y088 na GB00BMX64W89.

BNP Paribas Plan Easy Future 2023 & 2026

Vážený kliente,

fondy BNP Paribas Plan Easy Future 2023 a Easy Future 2026 již nemají po zbývající dobu splatnosti dostatek potenciálu k růstu. Představenstvo investiční společnosti BNP Paribas proto rozhodlo o předčasné likvidaci těchto podfondů v pátek 11. prosince 2020 (datum čisté hodnoty aktiv), jak je povoleno prospektem společnosti (příloha 4 knihy I). Úpisy a konverze do těchto podfondů jsou povoleny jen současným držitelům akcií a jsou uzavřené novým investorům. Poslední příkazy k úpisu, konverzi a zpětnému odkupu akcií budou přijímány do pátku 4. prosince 2020. Držitelé akcií budou vyplaceni ve čtvrtek 17. prosince 2020. Více infomaci naleznete ZDE:

BPPLAN_Liquidation 2020 (151 KB) (PDF)

Pro investice do obného fondu životního cyklu, můžete využiť fondy z naši nabídky. Pro konrétní nabídku se prosím obrate na na svého poradce.

Franklin World Perspectives Fund

Vážený kliente,

rádi bychom vás informovali, že představenstvo společnosti Franklin Templeton Investment Fund se rozhodlo změnit investiční politiku Franklin World Perspectives Fund v návaznosti na změnu struktury správy investic Fondu. Pokud jste se změnou spokojeni, nemusíte dělat nic. Máte také možnost převést své podíly do jiných fondů společnosti, které máme v distribuci. Můžete také požádat o vyplacení své investice. Tyto žádosti o změnu nebo vyplacení budou provedeny bezplatně, pokud budou přijaty nejpozději 1.11.2020.

Více informací:

Změna investiční správy a investiční politiky Franklin World Perspectives Fund (114 KB) (PDF)

NN Investment Partners C.R.

Vážený kliente,

společnost NN Investment Partners C.R., a.s. jako kontaktní místo pro investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) NN (L) Patrimonial  Vám tímto oznamuje změny provedené ve statutu/prospektu společnosti v českém a anglickém jazyce. Změna statutu bude zohledněna v nové verzi statutu, která bude vydána a datována k 15. říjnu 2020.

Více informací:

NN_L_Patrimonial_NtS_CZE_Czech Republic (227 KB) (PDF)

NN_L_Patrimonial_NtS_ENG (239 KB) (PDF)

SICAV NN (L)

Vážený kliente,

dovolujeme si Vás upozornit na konání řádné valné hromady dne 15. října 2020 společnosti NN Investment Partners C.R., a.s..

Více informací:

Oznámení akcionářům CZ (171 KB) (PDF) .
Convening notice ENG (171 KB) (PDF)

VIVINT SOLAR INC

Vážený kliente,

dne 9.10.2020 proběhla mandatorní korporátní akce merger v poměru 0,55:1 na cenném papíru VIVINT SOLAR INC, ISIN US92854Q1067.

Byly odepsány papíry VIVINT SOLAR INC, ISIN US92854Q1067 a připsány papíry SUNRUN INC, ISIN US86771W1053.

BEST

Vážený kliente,

dne 2.10.2020 proběhla na cenném papíru BEST 1.75 10/01/24, ISIN US08653CAA45 mandatorní výměna v poměru 1:1 za cenný papír BEST 1.75 10/01/24, ISIN US08653CAB28.

WESTELL TECHNOLOGIES INC-A

Vážený kliente,

dne 2. 10. 2020 došlo ke změně isinu u cenného papíru WESTELL TECHNOLOGIES INC-A; ISIN US9575412047.

Nový cenný papír WESTELL TECHNOLOGIES INC-A; ISIN US9575413037.

WTORTOISE ACQUISITION CORP-A

Vážený kliente,

dne 2. 10. 2020 došlo ke změně názvu cenného papíru  WTORTOISE ACQUISITION CORP-A; ISIN US89154L1008.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry WHYLIION HOLDINGS CORP; ISIN US4491091074 v poměru 1:1.

LCI

Vážený kliente,

dne 2.10.2020 proběhla na cenném papíru LCI 4.5 10/01/26, ISIN US51602UAB44 mandatorní výměna v poměru 1:1 za cenný papír LCI 4.5 10/01/26, ISIN US51602UAC27.

CAIRO MEZZ PLC

Vážený kliente,

dne 29.9.2020 došlo k odštěpení papíru CAIRO MEZZ PLC, ISIN CY0109232112 v poměru 1:12 od papíru EUROBANK HOLDINGS, ISIN GRS323003012 (rozhodný den 25.9.2020).

Amundi - CPR

Vážený kliente,

chtěli bychom Vás informovat o plánovaném sloučení vybraných podfondů Amundi. Důvodem sloučení je administrativní přesun těchto podfondů v rámci registrů Amundi. Nedochází tedy k zásadní změně investiční strategie fondů (kromě fondu Global Agriculture, který se slučuje do jiného fondu) – mění se pouze název fondu, ISIN, snižuje se výkonnostní odměna správce a ve vybraných případech dochází k drobným úpravám investičních limitů. Sloučení nabude účinnosti 16. října 2020.

Investoři, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou bezplatně požádat o odprodej svých podílů. Poslední termín, kdy je třeba doručit pokyn k odkupu do sídla společnosti (ACRAM) je 7. 10. 2020 (v případě přestupu, resp. výměny, je potřeba doručit pokyn do konce září 2020). Detailní informace, včetně odkazů na oznámení k jednotlivým fondům naleznete v novinkách na webu amundi.cz a v sekci právní informace/oznámení investorům 2020 na webu www.amundi.cz.

UBS ETF MSCI EMU

Vážený kliente,

dne 21.9.2020 proběhl na papíru UBS ETF MSCI EMU H. CHF merger z ISINu LU0950669175 do ISINu LU1169819635 v poměru 2,0110027:1.

Původní papíry byly klientům vybrány z portfolia a nové (s názvem UBS ETF MSCI EMU CHF-H ACC) vloženy.

 

NORTHERN OIL AND GAS INC

Vážený kliente,

dne 18.9.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru NORTHERN OIL AND GAS INC; ISIN US6655311099 v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry NORTHERN OIL AND GAS INC; ISIN US6655313079.

Amundi Funds

Vážený kliente,

chtěli bychom Vás tímto informovat o plánovaném sloučení vybraných podfondů Amundi. Důvodem sloučení je administrativní přesun těchto podfondů v rámci registrů Amundi. Nedochází tedy k zásadní změně investiční strategie fondů (kromě fondu Global Agriculture, který se slučuje do jiného fondu v jiné měně) – mění se pouze název fondu, ISIN, snižuje se výkonnostní odměna správce a ve vybraných případech dochází k drobným úpravám investičních limitů.

Sloučení fondů nemá vliv na daňový časový test, který zůstává nepřerušen.

Přehled slučovaných fondů:

 

Sloučení nabude účinnosti 16. října 2020. Investoři, kteří s touto změnou nesouhlasí, mohou bezplatně požádat o odprodej svých podílů. Poslední termín, kdy je třeba doručit pokyn k odkupu nebo přestupu do sídla společnosti (ACRAM) je 7. 10. 2020.

Detailní informace k jednotlivým fondům naleznete v přiložených dokumentech.

Menlo Therapeutics

Vážený kliente,

dne 4.9.2020 proběhla výměna v poměru 1:1 na CP Menlo Therapeutics. Nový CP se jmenuje Vyne Therapeutics, nový ticker je VYNE, nový ISIN US92941V1008.

NN (L)

Vážený kliente,

představenstvo společnosti NN (L) rozhodlo o následujících změnách a upřesněních k prospektu společnosti platných k datu 14. září 2020.

Oznámení pro akcionáře (259 KB) (PDF)

HAMMERSON PLC

Vážený kliente,

dne 2.9.2020 proběhl reverzní split v poměru 1 nová akcie za 5 původních na cenném papíru HAMMERSON PLC, ISIN GB0004065016.

Zároveň došlo ke změně ISINu na GB00BK7YQK64.

MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES

Vážený kliente,

dne 31.8.2020 proběhlo odštěpení (spin-off) papíru MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES, ISIN SGXZ25336314 od akcií SUNPOWER CORP, ISIN US8676524064 v poměru 0,125:1.

APPLE & TESLA

Vážený kliente,

dne 31.8.2020 proběhl na akciích APPLE INC, ISIN US0378331005 split v poměru 4:1. ISIN US0378331005 ani ticker AAPL se nemění.

A

Dne 31.8.2020 proběhl na akciích TESLA MOTORS INC, ISIN US88160R1014 split v poměru 5:1. ISIN US88160R1014 ani ticker TSLA se nemění.

JAGUAR MINING

Vážený kliente,

dne 28.8.2020 došlo k reverznímu splitu v poměru 1 nový papír za 10 původních. Zároveň došlo ke změně ISINu z CA47009M4002 na CA47009M8896.

DRXN DAILY S&P BIOTECH BEAR

Vážený kliente,

dne 27. 8. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru DRXN DAILY S&P BIOTECH BEAR, ISIN US25460E5399 v poměru 1:20.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DRXN DAILY S&P BIOTECH BEAR 3X, ISIN US25460G7161.

A

Dne 27. 8. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru DIREXION DAILY SEMICON 3X, ISIN US25460E8369 v poměru 1:20.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DAILY SEMI BEAR 3X, ISIN US25460G6908.

XSUNX INC

Vážený kliente,

dne 27.8.2020 proběhl reverzní split v poměru 0,001:1 na akciích XSUNX INC, ISIN US98385L1026.  

Zároveň došlo ke změně názvu a ISINu na NOVACCESS GLOBAL INC, ISIN US67001N1072.

ORGANOVO HOLDINGS INC

Vážený kliente,

dne 18. 8. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru ORGANOVO HOLDINGS INC, ISIN US68620A1043 v poměru 1:20.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry ORGANOVO HOLDINGS INC, ISIN US68620A2033.

PROSHARES

Vážený kliente,

dne 17. 8. 2020 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, ISIN US74347G4082 v poměru 1:5 .

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PROSHARES ULTRAPRO SHORT QQQ, ISIN US74347G8612.

A

dne 17. 8. 2020 došlo k reverznímu splitu na cenném papíru PROSHARES ULTSHRT CONS GOODS, ISIN US74347R1150 v poměru 1:2.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PROSHARES ULTSHRT CONS GOODS, ISIN US74347G8208.

NEW AGE BEVERAGES CORP

Vážený kliente,

dne 7. 8. 2020 došlo na cenném papíru NEW AGE BEVERAGES CORP, ISIN US64157V1089 ke změně názvu.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry NEWAGE INC, ISIN US6501941032 v poměru 1:1.

A

Dne 7. 8. 2020 došlo na cenném papíru CALLON PETROLEUM CO, ISIN US13123X1028 k reverznímu splitu v poměru 1:10.

BNP PARIBAS L1 BOND EURO PREMIUM

Vážený kliente,

dne 4. 8. 2020 bylo oznámeno sloučení fondu BNP Paribas L1 Bond Euro Premium do přijímacího fondu BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond. Sloučení je účinné od 11.9.2020. Více informací naleznete v zde:

Upozornění pro držitele akcií fondů (290 KB) (PDF)

HOUSTON AMERICAN ENERGY

Vážený kliente,

dne 31. 7. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP, ISIN US44183U1007 v poměru za 25 ks původního cenného papíru 2 ks nového cenného papíru.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry HOUSTON AMERICAN ENERGZ CORP, ISIN US44183U2096.

NATWEST GROUP

Vážený kliente,

dne 30.7.2020 došlo k přejmenování akcií ROYAL BANK OF SCOT-SPON ADR na NATWEST GROUP ADR. 

A

Zároveň došlo ke změně ISINu a tickeru.
Původní papír: ROYAL BANK OF SCOT-SPON ADR, ISIN US7800976893, ticker RBS.
Nový papír: NATWEST GROUP PLC - SPON ADR, ISIN US6390571080, ticker NWG.

FTIF- Franklin Select U.S. Equity Fund s FTIF – Franklin U.S. Opportunities Fund

Vážený kliente,

dne 27. 7. 2020 bylo oznámeno sloučení fondů FTIF- Franklin Select U.S. Equity Fund s FTIF – Franklin U.S. Opportunities Fund.

V této souvislosti dochází u vybraných existujících fondů ke změnám, které najdete zde: 

FTIF- Franklin Select U.S. Equity Fund s FTIF – Franklin U.S. Opportunities Fund (1926 KB) (PDF)

BANK OF SCOTLAND GROUP

Vážený kliente,

dne 23.7.2020 došlo k přejmenování akcií ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP na NATWEST GROUP PLC. ISIN GB00B7T77214 se nemění.

A

Dne 23.7.2020 došlo k přejmenování akcií ROYAL BANK OF SCOT-SPON ADR na NATWEST GROUP ADR. ISIN US7800976893 se nemění.

INTERBIT LTD

Vážený kliente,

dne 7.7.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru INTERBIT LTD, ISIN CA45845F1009 v poměru 1:2.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry NORTH PEAK RESOURCES LTD, ISIN CA6614441096.

FIDELITY FUNDS

Vážený kliente,

dne 7. 7. 2020 byly oznámeny změny ve fondech Fidelity international.

V této souvislosti dochází u vybraných fondů ke změnám, jejichž bližší popis najdete zde:  FIDELITY FUNDS (55 KB) (PDF)

ARADIGM CORP

Vážený kliente,

dne 1. 7. 2020 došlo k mandatorní výměně cenných papírů ARADIGM CORP, ISIN US0385054004 v poměru 1:1.
Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry ARADIGM CORP / Escrow, ISIN US038ESC0267.

A

Dne 1. 7. 2020 došlo na cenném papíru MATCH GROUP INC, ISIN US57665R1068 ke korporátní akci stock merger v poměru za 1ks původního cp  1,0337 ks nového cp.
Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry MATCH GROUP INC, ISIN US57667L1070.

INVESCO MORTGAGE CAPITAL

Vážený kliente,

dne 30.6.2020 proběhla korporátní akce na cenném papíru INVESCO MORTGAGE CAPITAL, ISIN US46131B1008.

Klientům byla vyplacena dividenda ve výši 0,05 USD na akcii.
Zároveň byla vyplacena dividenda ve výši 0,45 USD na akcii, která byla použita na nákup nových kusů.
Klientům byly připsány nové kusy za cenu 4,5435 USD.

PROGENICS PHARMACEUTICALS

Vážený kliente,

dne 22. 6. 2020 proběhla korporátní akce na cenné papíru PROGENICS PHARMACEUTICALS, ISIN US7431871067.

Klientům byly tyto cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány práva Práva - LANTHEUS HOLDINGS INC, ISIN P053378 v poměru 1:1. Zároveň jim byly připsány cenné papíry LANTHEUS HOLDINGS INC, ISIN US5165441032 v poměru 1:0,31.

FS KKR CAPITAL GORP

Vážený kliente,

dne 15. 6. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:4 na cenném papíru FS KKR CAPITAL GORP, ISIN US3026351078. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry FS KKR CAPITAL CORP, ISIN US3026352068.

GROUPON INC

Vážený kliente, 

dne 10. 6. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru GROUPON INC, ISIN US3994731079 v poměru 1:20.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry GROUPON INC, ISIN US3994732069.

AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP

Vážený kliente, 

dne 29.5.2020 proběhla změna názvu na cenném papíru AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP, ISIN US02874P1030. Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byl jim připsán cenný papír SMITH & WESSON BRANDS INC, ISIN US8317541063 v poměru 1:1.

A

Dne 29.5.2020 proběhl reverzní split v poměru 1:10 na cenném papíru DROPCAR INC, ISIN US26210U2033. Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byl jim připsán cenný papír AYRO INC, ISIN US0547481087.

CONATUS PHARMACEUTICALS INC

Vážený kliente, 

dne 27. 5. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru CONATUS PHARMACEUTICALS INC, ISIN US20600T1088 v poměru 1:10. Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry HISTOGEN INC, ISIN US43358Y1038.

VALLOUREC SA

Vážený kliente, 

dne 26.5.2020 proběhl reverzní split v poměru 40 nových papírů za 1 původní na akciích VALLOUREC SA, ISIN FR0000120354. Zároveň došlo ke změně ISINu na FR0013506730.

PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR

Vážený kliente,

dne 21.4.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR, ISIN US74347W2474 v poměru 1:25.

Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PROSHARES ULTRA BLOOMBERG CR, ISIN US74347Y8883

ASSERTIO THERAPEUTICS INC

Vážený kliente, 

dne 20. 5. 2020 proběhla změna názvu na cenném papíru ASSERTIO THERAPEUTICS INC, ISIN US04545L1070 v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry ASSERTIO HOLDINGS INC, ISIN US04546C1062.

ALERIAN MLP ETF

Vážený kliente, 

dne 15. 5. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:5 na cenném papíru ALERIAN MLP ETF, ISIN US00162Q8666.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry ALERIAN MLP ETF, ISIN US00162Q4525.

CHINA INTERNET NATIONWIDE FI

Vážený kliente,

dne 8. 5. 2020 došlo ke změně názvu na cenném papíru CHINA INTERNET NATIONWIDE FI, ISIN VGG2120A1012. Klientům byly cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry HUDSON CAPITAL INC, ISIN VGG4645C1095 v poměru 1:1.

a

dne 8. 5. 2020 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:12 na cenném papíru AURORA CANNABIS INC, ISIN CA05156X1087. Klientům byly cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenní papíry AURORA CANNABIS INC, ISIN CA05156X8843.

INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS

Vážený kliente, 

dne 5. 5. 2020 proběhla změna názvu na cenném papíru INNOVATE BIOPHARMACEUTICALS, ISIN US45782F1057 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry 9 METERS BIOPHARMA INC, ISIN US6544051096.

WINDTREE THERAPEUTICS INC

Vážený kliente,

dne 30. 4. 2020 došlo na cenném papíru WINDTREE THERAPEUTICS INC, ISIN US97382D2045 k reverznímu splitu v poměru 1:3. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry WINDTREE THERAPEUTICS INC, ISIN US97382D3035.

UNITED STATES OIL FUND LP

Vážený kliente, 

dne 28. 4. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru UNITED STATES OIL FUND LP, ISIN US91232N1081 v poměru 1:8.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry UNITED STATES OIL FUND LP, ISIN US91232N207.

GLOBAL X MLP & ENERGY INFRAS

Vážený kliente, 

dne 27. 4. 2020 proběhl reverzní split na cenném papíru GLOBAL X MLP & ENERGY INFRAS, ISIN US37950E2265 v poměru 1:3.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry GLOBAL X MLP ENERGY INFRAStRUCTURE, ISIN US37954Y2937.

DIREXION DLY JR GOLD BULL 3X ISIN

Vážený kliente, 

dne 27.4.2020 proběhl reverzní  stock split v poměru 1:10 u cenného papíru DIREXION DLY JR GOLD BULL 3X ISIN US25460E1661 ticker JNUG. Nový cenný papír má ISIN US25460G8318, ticker se nemění.

DIREXION DAILY

Vážený kliente, 

dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:10 na cenném papíru Direxion Daily Regional Bank, ISIN US25459Y1322.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DRX DLY REG BANK BULL 3X, ISIN US25460G8649.

 

Dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:25 na cenném papíru DIREXION DAILY GOLD MINERS I, ISIN US25490K1337.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Direxion Daily Gold Miners Bear 2x Shares, ISIN US25460G8805.

 

Dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:5 na cenném papíru Direxion Daily Gold Miners Bull 3X ETF, ISIN US25460E8443.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares, ISIN US25460G7815.

 

Dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:35 na cenném papíru DIREXION DAILY BRAZIL BULL 3, ISIN US25490K3150.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry Direxion Daily MSCI Brazil Bull 2x Shares, ISIN US25460G7088.

 

Dne 22. 4. 2020 proběhl reverzní split v poměru 1:10 na cenném papíru DIREXION DAILY TECH BEAR 3X, ISIN US25460E5621.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry cp Direxion Daily Tech Bear 3x,  ISIN US25460G8722.

L&G DAX DAILY 2X SHORT

Vážený kliente, 

dne 20.4.2020 proběhla mandatorní výměna cenných papírů L&G DAX DAILY 2X SHORT, ISIN DE000A0X9AA8 za L&G DAX Daily 2X Short, ISIN IE00B4QNHZ41 v poměru 1:1.

Dne 20.4.2020 proběhla mandatorní výměna cenných papírů ETFX DAX 2X LONG FUND, ISIN DE000A0X8994 za ETFX DAX 2X LONG FUND, ISIN IE00B4QNHH68 v poměru 1:1.

BNP Paribas Funds - Reverzní split na 8 CZK třídách fondů BNPP AM

Vážený kliente, 

Dne 7.7.2020 proběhne na vybraných 8 CZK třídách fondů tzv. reverzní split, čili bude vyměněno 100 ks stávajících podílových listů za jeden nový s příslušnou úpravou NAV. Kurz výměny bude ve všech případech 1 nový list ku 100 stávajícím. K této korporátní akci přistoupili fondy BNP Paribas Funds na základě doporučení auditorů, protože stávající NAV některých fondů se pohybuje v řádu od 30 korun. Více detailů ke korporátní akci najdete v přiloženém anglickém materiálu a jeho českém překladu zde.

ARCONIC INC

Vážený kliente, 

dne 1.4.2020 proběhl spin-off na cenném papíru ARCONIC INC, ISIN US03965L10081 v poměru 1:4. Klientům byly připsány cenné papíry HOWMET AEROSPACE INC-WI, ISIN US4432011082.

A

Dne 1.4.2020 proběhl stock merger v poměru 1: 0.10256 na cenném papíru SPRINT CORP , ISIN US85207U1051. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry T-MOBILE US INC, ISIN US8725901040.

APTEVO THERAPEUTICS INC

Vážený kliente, 

dne 26. 3. 2020 proběhl reverzní split na APTEVO THERAPEUTICS INC,  ISIN US03835L1089 v poměru 1:14. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry APTEVO THERAPEUTICS INC, ISIN US03835L2079.

Dne 26. 3. 2020 proběhl reverzní split na DIREXION DLY MEXICO BULL 3X,  ISIN US25460E7528 v poměru 1:12. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DLY MEXICO BULL 3X, ISIN US25460E2818.

Dne 27 3. 2020 proběhl reverzní split na SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR, ISIN US78464A7303 v poměru 1:4. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR, ISIN US78468R5569.

DIREXION DAILY ENERGY BUL 3X

Vážený kliente, 

dne 23.3.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru DIREXION DAILY ENERGY BUL 3X, ISIN US25459W8881 v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DAILY ENERGY BUL 3X , ISIN US25460G6098.

A

dne 23.3.2020 proběhl reverzní split na cenném papíru DIREXION DIREXION DLY NAT GAS BULL 3X , ISIN US25460E1588 v poměru 1:100.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry DIREXION DLY NAT GAS BULL 3X, ISIN US25460E2990.

SHERIX INC

Vážený kliente, 

dne 16.3.2020 proběhla změna názvu na cenném papíru SHERIX INC, ISIN US84842R5028 v poměru 1:1. Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim vloženy cenné papíry AIKIDO PHARMA INC, ISIN US0088751062.

SIBANYE GOLD LTD

Vážený kliente, 

dne 21.2.2020 proběhla mandatorní výměna cenného papíru SIBANYE GOLD LTD (ISIN ZAE000173951) za cenný papír SIBANYE STILLWATER LTD (ISIN ZAE000259701) v poměru 1:1.

AVEO PHARMACEUTICALS INC

Vážený kliente, 

dne 19.2.2020 proběhl na cenném papíru AVEO PHARMACEUTICALS INC, ISIN US0535881090 reverzní split v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry AVEO PHARMACEUTICALS INC, ISIN US0535883070.

OPTION CARE HEALTH INC

Vážený kliente, 

dne 4.2.2020 proběhl reverzní split v poměru 1:4 na akciích OPTION CARE HEALTH INC, ISIN US68404L1026. Zároveň došlo ke změně ISINu na US68404L2016.

INTREXON CORP

Vážený kliente, 

dne 3. 2. 2020 proběhla na cenném papíru  INTREXON CORP, ISIN US46122T1025 změna názvu v poměru 1:1.

Původní cenné papíry byly klientům vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PRECIGEN INC, ISIN US74017N1054.

STONEMOR PARTNERS LP

Vážený kliente, 

dne 2. 1. 2020 proběhl na cenném papíru STONEMOR PARTNERS LP, ISIN US86183Q1004 stock merger v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry STONEMOR INC, ISIN US86184W1062.

 

PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC

Vážený kliente,

dne 19.12.2019 proběhl reverzní split na cenném papíru PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC, ISIN US74365A1016 v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC, ISIN US74365A3095.

BNP Paribas Plan Easy Future

Vážený kliente,

dne 13. 12. 2019 byla oznámena likvidace 5 ze 7 fondů BNP Paribas Plan Easy Future .

V této souvislosti dochází u vybraných existujících fondů ke změnám, jejichž popis najdete zde: BNP Paribas Plan

CONSTELLIUM NV- CLASS A

Vážený kliente, 

dne 12. 12. 2019 proběhla změna názvu na cenném papíru CONSTELLIUM NV- CLASS A, ISIN NL0010489522 v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry CONSTELLIUM SE, ISIN FR0013467479.

TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A

Vážený kliente, 

dne 22.11.2019 proběhl na cenném papíru TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A, ISIN US1101221083 reverzní split v poměru 1:8.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry TEEKAY TANKERS LTD-CLASS A, ISIN MHY8565N3002.

CELGENE CORP

Vážený kliente, 

dne 21.11.2019 proběhla na cenném papíru CELGENE CORP, ISIN US1510201049 korporátní akce, kdy klientům byly tyto cenné papíry vybrány z portfolia.

Byly jim připsány cenné papíry BRISTOL-MYERS SQUIBB CO, ISIN US1101221083 a práva k těmto cenným papírům BRISTOL MYERS – oboje v poměru 1:1.

Zároveň jim byla připsána i částka ve výši 50 USD za 1 ks.

ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWISS GOLD SHARES ETF

Vážený kliente, 

dne 6. 11. 2019 proběhl na cenném papíru ABERDEEN STANDARD PHYSICAL SWISS GOLD SHARES ETF, ISIN US00326A1043 stock split v poměru 10:1, klienti tedy mají nyní v portfoliu desetinásobné množství cenných papírů. Nedošlo ke změně názvu ani ISINu.

NN investment partners

Vážený kliente,

dne 28.10.2019 byly oznámeny změny ve fondech NN investment partners.

V této souvislosti dochází u vybraných fondů ke změnám, jejichž bližší popis najdete zde: NN investment partners

SPHERIX INC

Vážený kliente, 

dne 30.10.2019 došlo ke korporátní akci spin-off z cenného papíru SPHERIX INC, ISIN US84842R5028 v poměru 1:29.

Nový cenný papír HOTH THERAPEUTICS INC, ISIN US44148G1058 byl klientům vložen do portfolia.

NANOMETRICS INC

Vážený kliente, 

dne 25.10.2019 došlo ze změně názvu na cenném papíru Nanometrics Inc, ISIN US6300771051.

Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byl jim připsán nový cenný papír ONTO INNOVATION INC, ISIN US6833441057 v poměru 1:1.

CAPSTONE TURBINE CORP

Vážený kliente, 

dne 21.10.2019 proběhl reverzní split na cenném papíru CAPSTONE TURBINE CORP, ISIN US14067D4097 v poměru 1:10.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru CAPSTONE TURBINE CORP, ISIN US14067D5086.

NN (L) INTERNATIONAL

Vážený kliente,

dne 17. 10. 2019 v 15:20 hodin se bude konat na adrese 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství výroční valná hromada akcionářů společnosti NN (L) International.

Oznam o konání výroční valné hromady akcionářů společnosti NN (L) International (178 KB) (PDF)

Prohlášení o udělení prokury k výroční valné hromadě společnosti NN (L) International (184 KB) (PDF)

J&T ENERGY FINANCING EUR IX

Vážený kliente,

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. (BCPB)oznamuje začátek obchodování emise dluhopisů na regulovaném volném trhu emitenta J&T ENERGY FINANCING EUR IX, a. s.

Názov emisie: JTEF IX 5,20/2026
Druh: dlhopis (skratka CP: 2JEG001E) 
Objem emisie: 50 000 000,- EUR (z toho je zatiaľ vydaných 7 000 000,- EUR)
Dátum začatia obchodovania na BCPB: 1. 10. 2019
Více informací o dluhopisu: JTEF IX 5,20/2026

YIELD SHARES HIGH INCOME ETF

Vážený kliente, 

dne 4. 10. 2019 došlo na cenném papíru YIELD SHARES HIGH INCOME ETF, ISIN US3015053016 ke korporátní akci stock merger v poměru 1:1.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány cenné papíry AMPLIFY HIGH INCOME ETF, ISIN US0321088470.

A

Dne 4. 10. 2019 došlo na cenném papíru NUANCE COMMUNICATIONS INC, ISIN US67020Y1001 k spinn off.

Klienti obdrželi za 8 kusů původního cenného papíru 1 kus cenného papíru CERENCE INC, ISIN US1567271093.

FINISAR CORPORATION

Vážený kliente, 

dne 1. 10. 2019 proběhla korporátní akce na cenném papíru Finisar Corporation, ISIN US31787A5074.

Klienti dostali vyplacenou částku ve výši 15,60 USD za 1 akcii a zároveň jim byly připsány cenné papíry II-VI INC, ISIN US9021041085 v poměru 0,2218 ks nového cenného papíru za 1 ks původního cenného papíru.

ESIN FINANCE

ESIN Finance s.r.o., Tatranská 611/149, 059 52 Veľká Lomnica, IČO: 50 204 645, zapsaná v OR OS Prešov, odd. Sro, vložka číslo: 32627/P, v souladu se zákonem č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papírů ve znění nejnovějších předpisů oznamuje, že půlroční finanční zpráva za první půlrok 2019 je jako regulovaná informace zveřejněná na internetové stránce www.esinfinance.sk.

JOJ MEDIA HOUSE

Emitent JOJ Media House, a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 45 920 206, v soulade s ustanoveními Zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papírů v znění nejnovějších předpisů oznamuje, že zveřejňuje regulované informace, jejichž předmětem je Půlroční finanční správa k 30. 6. 2019. Uvedená zpráva bude zveřejněná na internetové stránce emitenta www.jojmediahouse.sk dne 30. 9. 2019.

BEST HOTEL PROPERTIES

Emitent Best Hotel Properties a.s., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO: 35 740 701, zápis: Obchodní registr Okresního soudu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 1650/B, oznamuje, že regulované informace v podobě Půlroční finanční zprávy emitenta za první půlrok 2019 budou k dispozici na stránce www.besthotelproperties.sk nejdříve dne 30. 9. 2019.

NANOVIRICIDES INC

Vážený kliente, 

dne 23. 9. 2019 proběhl na cenném papíru NANOVIRICIDES INC, ISIN US6300872032 reverzní split v poměru 1:20.

Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byly jim připsány nové kusy cenného papíru NANOVIRICIDES INC, ISIN US6300873022.

FF - Euro Balanced

Vážený kliente,

dne 6.9.2019 bylo oznámeno přejmenování fondu Fidelity Funds – Euro Balanced Fund na Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund s účinností od 15.října 2019.

V této souvislosti dojde i ke změně investičního cíle fondu. Bližší informace najdete zde: FF - Euro Balanced 

FTIF- Templeton Thailand Fund s FTIF - Templeton Asian Growth Fund

Vážený kliente,

dne 12.9.2019 bylo oznámeno sloučení fondů FTIF- Templeton Thailand Fund s FTIF- Templeton Asian Growth Fund.

V této souvislosti dochází u vybraných existujících fondů ke změnám, které najdete zde: FTIF- Templeton Thailand Fund s FTIF- Templeton Asian Growth Fund 

OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A

Vážený kliente, 

dne 11.9.2019 došlo ze změně názvu na cenném papíru OCH-ZIFF CAPITAL MANAGEMEN-A, ISIN US67551U2042.

Klientům byl původní cenný papír vybrán z portfolia a byl jim připsán nový cenný papír SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT, ISIN US8112461079 v poměru 1:1.

HEMISPHERX BIOPHARMA INC

Vážený kliente, 

Dne 4. 9. 2019 došlo na cenném papíru HEMISPHERX BIOPHARMA INC, ISIN US42366C5094 ke změně názvu.

Klientům byly připsány cenné papíry AIM IMMUNOTECH INC, ISIN US00901B1052 v poměru 1:1.

A

Dne 4. 9. 2019 došlo k reverznímu splitu v poměru 1:7 na cenném papíru VICAL INC, ISIN US9256022032.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry BRICKELL BIOTECH INC, ISIN US10802T1051.

FRIENDABLE INC

Vážený kliente, 

dne 29.8. proběhl na cenném papíru FRIENDABLE INC reverzní split v poměru 0,0000555:1. Zároveň došlo ke změně ISINu z US3584521005 na ISIN US3584522094.

BIOSCRIP INC

Dobrý den,

dne 9.8.2019 proběhla mandatorní výměna v poměru 1:1 na papíru BIOSCRIP INC, ISIN US09069N1081. Nový papír se jmenuje OPTION CARE HEALTH INC, ISIN US68404L1026.

AMPLIFY ENERGY CORP

Vážený kliente, 

dne 7.8.2019 došlo ke mergeru na cenném papíru  AMPLIFY ENERGY CORP, ISIN  US0321131023 v poměru 1:0,933.

Klientům byl připsán nový cenný papír AMPLIFY ENERGY CORP, ISIN   US03212B1035.

PP3ALC BNP OPEN-END

Vážený kliente, 

dne 6.8.2019 došlo k delistu cenného papíru PP3ALC BNP OPEN-END, ISIN DE000PP3ALC0. Papíry byly klientům vybrány z portfolia.

Plus Therapeutics

Vážený kliente,

dne 5.8.2019 došlo ke mergeru na cenném papíru  Plus Therapeutics, ISIN  US72941H1032, ticker PSTV v poměru 1:50.

Klientům byl připsán nový cenný papír PLUS THERAPEUTICS INC, ISIN   US72941H4002, ticker PSTV.

XEROX CORP INC

Vážený kliente, 

dne 31.7.2019 došlo ke změně názvu na cenném papíru  XEROX CORP INC, ISIN  US9841216081 v poměru 1:1.

Klientům byl připsán nový cenný papír XEROX HOLDINGS CORP, ISIN   US98421M1062.

LONMIN PLC.

Vážený kliente, 

dne 30.7.2019 proběhla mandatorní výměna v poměru 1:1 na akciích LONMIN PLC. Původní papír LONMIN PLC, ISIN GB00BYSRJ698, nový papír SIBANYE GOLD LTD, ISIN ZAE000173951.

CYTORI THERAPEUTICS

Vážený kliente, 

dne 29.7.2019 došlo ke změně názvu na cenném papíru  CYTORI THERAPEUTICS  INC, ISIN  US23283K4022 v poměru 1:1.

Klientům byl připsán nový cenný papír PLUS THERAPEUTICS INC, ISIN   US72941H1032.

Dále došlo na cenném papíru LIBERTY EXPEDIA HOLD-AEXPEDIA INC, ISIN  US53046P1093 k mergeru v poměru 1:0,36.

Klientům byl připsán nový cenný papír EXPEDIA INC, ISIN US30212P3038.

Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds)

Vážený kliente, 

Dovolujeme si Vás informovat o sloučení rodiny fondů Amundi Funds a Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds) do jedné, které je plánováno na červen 2019.

Tímto krokem bude dokončena klíčová etapa nákupu skupiny Pioneer Investments z roku 2017. Náklady a výdaje spojené s fúzí nese společnost Amundi Luxembourg S.A.

Sloučení fondů proběhne ve čtyřech etapách. V období před každou etapou (víkendem v červnu) dojde k pozastavení obchodování s podílovými listy dotčených podfondů na tři pracovní dny.

Bližší informace najdete zde: Amundi Funds II (dříve Pioneer Funds)

LENDINGCLUB CORP

Vážený kliente, 

Dne 5.7.2019 proběhl reverzní split v poměru 1:5 na cenném papíru  LENDINGCLUB CORP, ISIN  US52603A1097.

Klientům byly původní cenné papíry vybrány z portfolia a byly jim připsány nové cenné papíry  LENDINGCLUB CORP, ISIN   US52603A2087.

Spotrebiteľský úver