Navigace

Aktuálně platné sazebníky poplatků

Zařazení fondů do kategorií pro Sazebník poplatků PDF
Seznam fondů s výstupním poplatkem účinný od 2. 11. 2020 PDF
Ceník investičních služeb účinný od 1.12.2020 PDF
Sazebník poplatků a odměn Fyzické osoby nepodnikatelé – platnost od 15.1.2021 PDF
Sazebník poplatků a odměn Právnické osoby / Fyzické osoby podnikatelé – platnost od 15.1.2021 PDF