Aktuálně platné sazebníky poplatků | J&T Banka
Navigace

Aktuálně platné sazebníky poplatků

Rozdělení fondů do poplatkových kategorii PDF
Seznam fondů s výstupním poplatkem účinný od 2. 11. 2020 PDF
Sazebník poplatků a odměn Fyzické osoby nepodnikatelé – platnost od 16.8.2021 PDF
Sazebník poplatků a odměn Právnické osoby / Fyzické osoby podnikatelé – platnost od 1.7.2021 PDF
Sazebník poplatků a odměn Evidence investičních nástrojů v rámci Obchodního účtu – platnost od 1.7.2021 PDF
Ceník investičních služeb – platnost od 25. 4. 2022 PDF