ČEZ ztrácel třetí den v řadě

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.
Investoři čekali na inflační data ze zámoří, která nakonec vyšla v souladu s očekáváním. Přetrvává tak riziko spíše o něco delšího období vyšších sazeb, ale další vodítka se dozvíme již ve středu na měnově-politickém zasedání Fedu a ve čtvrtek pak ECB. Na domácí scéně celkem výrazně ztrácel ČEZ (-1,12 %), na který dopadají klesající ceny elektrické energie a emisních povolenek. Zobchodované objemy nebyly závratné, ale o něco lepší než průměr za poslední dny. Finanční instituce se vyvíjely smíšeně, na Komerční bance (-0,84 %) opět za mírně lepších objemů.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.