Podřízený vklad: I vklady dokážou nabídnout pravidelnou rentu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Vyšší úrok, garantovaný výnos a pravidelně vyplácená renta. To jsou hlavní výhody nového podřízeného vkladu, který nabízí J&T Banka.

Již v relativně krátké době budeme zřejmě svědky stagnace a poté i poklesu inflace. S tím bude spojen opětovný pokles úrokových sazeb. Komu se podaří zafixovat současné vysoké úrokové sazby, může se několik příštích let těšit na zajímavé výnosy.

Pevný výnos po celou dobu nabízejí nejenom oblíbené termínované vklady, ale také tzv. podřízený vklad, který J&T Banka nově zařadila do svého portfolia produktů. Podřízené vklady vydávají banky v Evropě za účelem posílení svého kapitálu. Z tohoto důvodu není vklad pojištěn Fondem pojištění vkladů a nelze jej předčasně ukončit.

J&T Banka poskytuje u svého podřízeného vkladu fixní úrok 7,5 % p. a. po dobu pěti let. Úrok je připisován měsíčně na běžný účet (nikoli tedy k jistině), a tak investor může počítat s pravidelnou rentou. Minimální vklad pro fyzické osoby je 500 tisíc korun, pro podnikatele a právnické osoby činí minimální investovaná částka 5 milionů Kč.

Při tomto minimálním vkladu získá investor – fyzická osoba za celou dobu trvání investice hrubý výnos před zdaněním 187 500 korun, právnická osoba si na účet v součtu připíše částku o řád vyšší, tedy 1 875 000 korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.