Energo-Pro navyšuje úspěšnou emisi dluhopisů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceEnergo-Pro navyšuje úspěšnou emisi dluhopisů

Zelená energie je ve světě aktuálně velkým trendem, který je doprovázen i zvýšeným zájmem o investice do udržitelných zdrojů energie. Skupina Energo-Pro se právě v tomto oboru pohybuje – zaměřuje se zejména na výrobu energie z vodních elektráren a distribuci elektrické energie. Energo-Pro Green Finance, která je součástí holdingové společnosti DK Holding Investments, zastřešující aktivity skupiny Energo-Pro, se rozhodla navýšit objem své emise z října 2020, dluhopisů EN-PRO GF 6,50/23, o dalších 530 mil. Kč. Pokyny k nákupu dluhopisu přijímá J&T Banka do 6. května.

Skupina Energo-Pro je mezinárodní zavedený poskytovatel zelené energie s významnou pozicí výroby energie z vodních elektráren v Bulharsku, Turecku a Gruzii. Aktuálně provozuje celkem 38 vodních elektráren, dvě velká díla v Turecku byla podle plánu spuštěna na konci roku 2020. Skupina se zabývá i výrobou vodních turbín a konstrukční a projekční činností.

Vloni na podzim společnost vydala tříleté dluhopisy s pololetně vypláceným výnosem ve výši 6,50 % p. a., nominální hodnota jednoho dluhopisu činila 10 000 Kč. Prostředky získané z této podzimní emise v celkovém objemu 530 mil. Kč byly mimo jiné použity i na financování výše zmíněných projektů.

Nyní se emitent rozhodl emisi navýšit o dalších 530 mil. Kč. Dluhopisy již s tenorem 2,5 roku jsou investorům od 23. dubna nabízeny za cenu 101,7 %, tedy s výnosem do splatnosti 5,75 % p. a. Obchodování s již emitovanými dluhopisy EN-PRO GF 6,50/23 za aktuálních tržních podmínek pokračuje.

Pokyny k nákupu dluhopisu v rámci navýšení objemu emise, ke kterému má dojít k 7. květnu, s limitní cenou 101,7 % a příslušným alikvótním úrokovým výnosem, přijímá J&T Banka od 23. dubna do 6. května 2021 12:00 hodin. Dojde-li k umístění celého objemu emise, může banka přestat přijímat objednávky dříve.

Detailní informace o emisi, ale i o projektech Skupiny, jsou v Prospektu dluhopisu, infolistu a prezentaci společnosti, to vše na webové stránce Banky věnované EN.-PRO GR 6,50/23, kde jsou zmíněné dokumenty zveřejněny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.