Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceKarlovy Vary jako inspirace pro současné umění
#Radosti#Umění

Karlovy Vary ožijí uměním. J&T Banka spouští nový projekt podporující současné umělce a v rámci Magnus Art Residency bude nabízet mladým tvůrcům možnost strávit měsíc v paláci Sparkasse v kouzelném západočeském městě a tvořit společně s některým z dalších umělců.

„Protože u nás v J&T Bance vše začíná potkáním dvou stran, z nichž každá přináší něco nepostradatelného, vzniknou na stejném principu i karlovarské rezidence. Ke každé měsíční rezidenci budou osloveni dva výtvarníci, kteří spolu dosud nijak nespolupracovali, a budou vyzváni ke společné tvorbě. Věříme totiž, že vzájemný dialog je jedním z podceňovaných hnacích motorů nejen tvůrčí činnosti,“ vysvětluje Štěpánka Veselská z Art Servisu J&T Banky.

J&T Banka na projektu spojuje síly s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary ve snaze oživit karlovarský palác Sparkasse a vnést tak do města festivalovou slávu i v době mimo festival. Palác by se měl stát centrem kulturního života doplněný o kavárnu, vinárnu a další projekty.


Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění
Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění
Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění


Podzimní premiéra

Prvními dvěma umělci, kteří kývli na možnost zapojit se do unikátního projektu, jsou Dana Bartoníčková a Stanislav Zábrodský.

„V Karlových Varech jsem doposud nebyla na delší čas, a tak se těším, že poznám město mimo sezónu a z jiné perspektivy než jako návštěvník filmového festivalu. Můj partner sochař Martin Žák ve Varech prováděl několik měsíců restaurátorskou zakázku a strávil tam dost času, a tak jsem slyšela o velice krásných zákoutích a místech, které ve městě jsou, a hlavně o nádherné atmosféře, která zde panuje víceméně celoročně,“ prozrazuje Dana Bartoníčková.

„Nabídka na rezidenci ve Varech mě zastihla ve chvíli, kdy jsem začal revidovat, co se událo v mojí umělecké praxi za poslední rok od diplomové práce. Vcelku jsem si zvykl na nějaký typ setrvačnosti, ve kterém jsem poslední měsíce trochu lapený. Takže mám radost, že změním prostředí a budu mít prostor se soustředit na nadcházející projekt bez cvrkotu, kterým jsem obklopený v Praze,“ dodává Zábrodský.


Propojení světů

Umělci budou spolupracovat a vzniklé série děl pak podle Štěpánky Veselské budou výpovědí toho, jak umělce ovlivnilo nejen prostředí, ale i spolupráce s druhým výtvarníkem. Po každé rezidenci budou výsledná díla vystavena v nově vzniklé pop-up galerii v přízemí galerie Sparkasse, která bude otevřena veřejnosti.

„Ve svém ateliéru a zázemí jsem spokojená, ale těším se na nový prostor, kde budu moci zpracovávat inspirace z tak krásného města, jakým jsou Karlovy Vary a jejich okolí. A také se těším na spolupráci s jiným umělcem,“ říká Bartoníčková. Zábrodský přiznává, že v Karlových Varech dokonce nikdy v životě nebyl, a tak se na pobyt také těší.

Oba umělci zároveň dodávají, že tvorbu toho druhého začali sledovat až v poslední době a jsou zvědavi, jak se budou vzájemně ovlivňovat.

„Jsem zvědavý na sdílení obou našich světů, jak přistupujeme k práci, čím se zrovna zabýváme atd. Až pak z toho třeba vyplyne nějaká společná pointa. Ale všichni to podle mě známe – když člověk tráví s někým čas na jednom místě, v ateliéru, tak se určité ovlivnění projeví,“ dodává Zábrodský.


Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění
Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění
Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění
Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění


Rezidence jsou důležité

Pro umělce jsou obdobné rezidenční pobyty důležitou zkušeností. Jde o vytržení ze stereotypu, zažitého kontextu. O důležitosti například zahraniční stáže hovořil Daniel Pitín v J&T Banka Art Talks. Podle něj až vycestování do zahraničí pomůže umělci docenit jeho domácí kulturu a kontext.

To potvrzuje i Stanislav Zábrodský, který byl na studijním pobytu v Indonésii. „Byla to jedna z core zkušeností. Poprvé jsem byl obklopen něčím, co si pojmenovávám jako neodkouzlený svět. I po té době je pro mě těžké to shrnout, ta zkušenost byla velmi bohatá a žiju z ní dodnes. Vracel jsem se zamilovaný nejen do Indonésie a osvojil si mentální nastavení, které mi připomíná, že nás obklopuje něco mysteriózního a je možné to nahlédnout i s odstupem, ale musíte se snažit.“


Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění
Stanislav Zábrodský vytváří díla, která se nacházejí na rozhraní mezi objektem a instalací. Absolvent ateliéru Intermédií na Akademii výtvarných umění v Praze, jeho tvorba je silně ovlivněna pobytem v ateliéru Sochařství na Indonéském institutu umění v Yogyakartě. Ve své práci zaměřuje především na keramiku a její interpretaci času.
Karlovy Vary jako inspirace pro současné umění


Dana Bartoníčková své studium zakončila na Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru Sochařství Lukáše Rittsteina. V roce 2017 absolvovala studijní stáž na Cooper Union v New Yorku. Ve svém díle se vrací k námětům pravěkých komunit. Pracuje s různými materiály, zejména však textilem či voskem.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.