Prahu zelená vlna obešla

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.
Úterní optimismus na globálních akciových trzích Prahu zcela minul. Hlavní příčinou tak bylo doporučení České národní banky finančním institucím, aby v zájmu vylepšení své kapitálové síly odložily výplatu dividend. To pro domácí banky považované za dividendové tituly mělo jasný efekt: rakouská Erste Group (-8,3 % d/d), Moneta (-4,3 %) a Komerční banka (-3,9 %). Pomyslný „polibek smrti“ pak dostala mediální skupina CME (-21,6 %), u které o důvodu poklesu můžeme zatím jen spekulovat. Čest indexu PX (-3,0 %) zachránil ČEZ (+5,2 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.