Ospalý začátek nového měsíce

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.
Burzovní prázdniny v zámoří se podepsaly na pomalém startu nového týdne, resp. měsíce. Zobchodované objemy na domácí burze dosáhly sotva třetiny průměru posledních dní. Většina titulů oscilovala kolem závěrečných cen z předchozího týdne a ukončila den beze změny. Největší pohyb zaznamenaly akcie O2 CR (-0,95 %), Pegas (-0,88 %) a Stock (-0,89 %), na výkonnost celého indexu však měly díky nízké váze jen nepatrný vliv. ČEZ (-0,18 %), Moneta (-0,19 %), Komerční banka (+0,27 %), Erste Group (+0,02 %) a VIG (0,00 %) se navzájem vyrovnaly a index skončil silnější o +0,02%.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.