Rozpačitý start nového týdne

1-minutové čtení
J&T specialistaNový obchodní týden začal na domácí burze smíšeně. Nervozita z budoucího vývoje epidemie i dopadu preventivních opatření na kondici jednotlivých ekonomik stále trvá a jedním z nejnáchylnějších sektorů budou beze sporu finanční instituce. Do karet jim nehraje snižování sazeb, ani úvahy o plošných odkladech splátek úvěrů. V Praze tak logicky nejvíce padaly Erste Group (-7,06 %), Komerční banka (-3,67 %) a Moneta (-2,35 %). Naopak se dařilo Avastu (+3,51 %) a dalším defenzivním titulům jako Philip Morris (+0,62 %), Stock Spirits (+0,60 %) nebo O2 CR (+0,91 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.