I s málem lze investovat do umění

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.


I s málem lze investovat do umění

Hrozba dramatického nárůstu inflace spolu se zvýšenou volatilitou na tradičních akciových burzách nutí investory přemýšlet také o alternativních investicích. Mimo jiné i z důvodu dostatečné diverzifikace jejich portfolia. Teorie mluví přibližně o desetiprocentní alokaci volných prostředků do alternativních investičních aktiv, kdy nejčastěji jsou zmiňovány drahé kovy, aktuálně velmi mediálně probírané kryptoměny nebo třeba umělecké předměty.


Ne každý má ale dostatečné množství peněz, aby si mohl pořídit celou zlatou cihlu nebo originální dílo od Pabla Picassa či českého mistra kubismu Emila Filly. Zatímco v případě zlata může investor sáhnout po menších slitcích nebo mincích, v případě výtvarného umění je situace o něco složitější.

Naštěstí však existují společností jako Masterworks kumulující prostředky drobných investorů chtivých vlastnictví originálu hodného Louvru, které po pečlivém zhodnocení aktuální situace na trhu odborníky a dostupnosti děl pořídí umělecký předmět s nejvyšším investičním potencionálem. Drobný investor má pak možnost počkat několik let do následného prodeje, případně prodat svůj podíl na sekundárním trhu. Za poskytnutou odbornost a možnost i malé investice však musí počítat s ročním poplatkem za správu a také s určitým podílem z případného zisku pro správce. Nic neobvyklého ani ve světě kolektivního investování do finančních aktiv.

Pokud je naopak retailový investor fanoušek hudební scény, má možnost obdobným způsobem participovat na příjmech z licenčních poplatků od známých umělců. Stačí využít služeb specializovaných webových serverů jako SongVest.com nebo TheRoyalityExchange.com a v tamních aukcích zakoupit práva na dané platby, a to až do konce platnosti ochrany duševního vlastnictví, mnohdy desítky let po smrti umělce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.