J&T BOND slaví 10 let existence

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T BOND slaví 10 let existence

Během uplynulých deseti let své existence zhodnotil fond spravované prostředky o téměř 55 %, což představuje průměrný roční výnos 4,42 %. Tento výnos se podařilo doručit při relativně nízké kolísavosti. Pro srovnání – průměrná spotřebitelská inflace v České republice v daném období dosáhla 2 %.

Díky kombinaci slušné výkonnosti a nízké kolísavosti si J&T BOND postupně získal stabilní místo mezi největšími domácími fondy, které investují do podnikových dluhopisů. Čistá aktiva fondu aktuálně dosahují 5,8 mld. korun, z toho od začátku roku 2021 investoři do fondu vložili již více než jednu miliardu.

Fond investuje primárně do dluhopisů s vysokým výnosem, nicméně jeho strategie umožňuje flexibilně přizpůsobit umístění prostředků aktuálním podmínkám a vybírat investice s dobrým poměrem výnosu a rizika.

„Snažíme se volit optimální kombinaci dluhopisů z našeho regionu a dluhopisů vydaných v zahraničí. V případě rostoucích rizik můžeme upřednostnit dluhopisy konzervativnější a do portfolia případně také zařadit dluhopisy státní. Když se naopak ekonomice daří, zařazujeme částečně i konvertibilní bondy, které odrážejí vyšší výnos akciového trhu. Aktivně zajišťujeme měnové riziko a také riziko úrokové přizpůsobujeme ekonomickému cyklu,“ popisuje strategii Martin Kujal, portfolio manažer fondu.

Inflace jako výzva

Aktuálně rostoucí inflace a s tím spojené změny úrokových sazeb představují výzvu pro všechny investory do dluhopisů. Dobře zvládnuté období růstu sazeb je pro dluhopisové fondy odrazovým můstkem k nadstandardnímu zhodnocení v době, kdy se úroky a inflace stabilizují a začnou klesat. Dluhopisové fondy, jejichž investice se nyní přecenily směrem dolů, nabízejí totiž do budoucna automaticky vyšší výnosový potenciál. Navíc nové investice J&T BOND nyní pořizuje za aktuálních, atraktivnějších podmínek.

Výnosový potenciál fondu na jeho investičním horizontu tak nyní přesahuje průměrný historický anualizovaný výnos dosažený v uplynulém období,“ upozorňuje Martin Kujal.

cs-graf.png

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.