Navigace

Proč J&T BOND CZK?

J&T BOND CZK investuje především do podnikových dluhopisů a to s výrazným zastoupením investičních nápadů skupiny J&T. Určen je zejména těm investorům, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů.

 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Růst hodnoty fondu stojí na na střednědobých dluhopisech - investičních nápadech skupiny J&T, které jsou doplněné o efektivní mix dalších firemních a státních dluhopisů. Tím vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika.“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 22.10.2021

Struktura majetku

k datu 22.10.2021

Zastoupení v %
Dluhopisy domácí 22,69 %
Hotovost domácí 2,34 %
Pod.listy zahraniční 4,33 %
Dluhopisy zahraniční 66,64 %
Hotovost zahraniční 2,27 %
Ostatní 1,73 %
 Martin Kujal

Martin Kujal

portfolio manažer

„Majetek J&T fondů tvoří z nemalé části dluhopisy investičních nápadů skupiny J&T. V současné době jsou zde výrazně zastoupeny dluhopisy realitního holdingu CPI, držíme dluhopisy provozovatele lyžařských středisek TMR a dluhopisy energetického holdingu EPH. Mezi naše investice patří i bondy Sazky, která drží podíly v několika evropských loterijních společnostech.“

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 30.9.2021

ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - I (F) 3,14 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 2,54 %
Alpha Quest 5% 15/12/2025 2,45 %
EPH 4,50% 17/3/2025 2,41 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 2,29 %

Výkonnost fondu

k datu 22.10.2021

1 měsíc -0,80 %
3 měsíce -0,14 %
6 měsíců 0,81 %
1 rok 4,58 %
od zahájení činnosti (p.a.) 4,47 %
k min. IH (p.a.) 3,93 %

Informace o fondu

Charakteristika

Dluhopisový fond, který investuje především do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů finanční skupiny J&T. Růst hodnoty fondu stojí především na střednědobých dluhopisech, které jsou doplněny mixem korporátních a státních dluhopisů, čímž vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika. Fond je určen těm investorům, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně převyšující zhodnocení bankovních vkladů.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 3 roky
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 29.11.2011
Vlastní kapitál celkem 5 796 106 043,40 Kč
Aktuální hodnota PL 1,5416 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,13 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty dvakrát týdně
Poplatková kategorie II
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 3
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 3

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF

 Informační dokumenty 

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a.s. (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, než je měna u konkrétního investičního nástroje, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informační charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace tykající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji tykajících se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity CZK akcie 5 a více let 6 / 7
CZK 4.2035 6,74 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 5 / 7
CZK 0.5775 -5,01 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T BOND CZK dluhopisy, směnky - nápady J&T 3 roky 3 / 7
CZK 1.5416 4,47 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T MONEY CZK nástroje peněžního trhu a dluhopisy - nápady J&T 1 rok 2 / 7
CZK 1.4034 3,79 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5085 3,00 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2677 3,31 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3639 4,36 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3947 4,68 % p.a. 21.10.-22.10. 2021
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2205 7,90 % p.a. 15.10.2021
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.451 15,26 % p.a. 15.10.2021