Ospalý začátek nového měsíce

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.Začátek července byl z pohledu aktivity (nejen) na pražské burze pravým opakem páteční obchodní seance, kdy docházelo k převažování indexů MSCI. Naopak v pondělí měli naši nejbližší západní sousedé svátek, což se promítlo i na celkovém zobchodovaném objemu v Praze. Nicméně optimismus z postupného uvolňování ekonomik pokračuje, navzdory nepokojům v zámoří, které byly vyvolány policejním incidentem z minulého týdne. Premiantem dne byl Avast (+3,2 % d/d), který stále těží z pravděpodobného zařazení do nejužšího londýnského indexu FTSE100. Naopak jako velmi defenzivní titul se opět projevila Komerční banka (-0,2 %), která trpěla rotací peněz do cykličtějších finančních institucí, jako např. Erste Group (+1,2 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.