Podzimní umělecká sezóna zahájena

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Valérie Horváth vystudovala dějiny umění na FF UK a Arts Management na VŠE, část studia strávila ve francouzském Dijonu. Působila v soukromých galeriích, naposledy spolupracovala se dvěma významnými sklářskými značkami.


Podzimní umělecká sezóna zahájena
#Radosti#Umění

Po záplavě zářijových vernisáží a dalších kulturních událostí můžeme podzimní uměleckou sezónu považovat za zahájenou. Svůj podíl na tom měly i právě proběhlý druhý ročník Prague Art Weeku nebo festival ilustrace a komiksu LUSTR. Tento týden ale přinesl i další novinky. Další český zápis v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO nebo zajímavé informace o sbírce umění Romana Abramoviče.


Skončil druhý ročník Prague Art Weeku

V Praze tento týden proběhl druhý ročník obnoveného Prague Art Weeku. V praxi to znamená smršť vernisáží, ale i sérii diskuzí, výstavy přímo k příležitosti PAW nebo umělecké realizace ve veřejném prostoru. Festival nemá žádné úzké zaměření, jeho cílem je naopak seznámit veřejnost s uměleckou scénou v co nejširší možné škále. Po náročném týdnu můžeme považovat podzimní uměleckou sezónu za zahájenou. 


Desátý ročník festivalu LUSTR

Uměleckou sezónu nezahajoval zdaleka jen PAW. Kromě něj se v Praze od minulého týdne koná i jubilejní desátý ročník LUSTRu, festivalu ilustrace a komiksu. Letos poprvé ho najdete ve velkorysých prostorách hned tří hal Holešovické tržnice. LUSTR bývá každoročně skvělou příležitostí nejen pro ty, které zajímá dění na české i zahraniční ilustrátorské scéně, ale i pro ty, kdo si rádi zakoupí originální kousek za příznivou cenu.


Slavná Delacroixova malba v rukou restaurátorů 

V pařížském Louvru pokračují práce na restaurování významných obrazů z místních sbírek. Tentokrát se odborníci zaměří na jedno z nejvýznačnějších děl francouzských dějin umění, velkoformátovou malbu s názvem Svoboda vede lid na barikády Eugèna Delacroixe, která se stala jedním ze symbolů francouzské státnosti. Restaurátoři se mimo jiné zaměří na obnovení původní barevnosti, která v některých částech postupem času lehce zežloutla. 


Žatec v UNESCO 

Na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO se dostalo město Žatec a krajina žateckého chmele. Pro Česko se jedná už o sedmnáctý zápis, pro světové chmelařské oblasti ale úplně první. Zápis se skládá ze dvou částí, přičemž jednu tvoří krajina s chmelnicemi a vesnicemi Trnovany a Stekník, druhou pak historické centrum Žatce společně s průmyslovou čtvrtí z 19. století, plnou staveb spojených právě se zpracováváním a skladováním chmele.


Co skrývá umělecká sbírka Romana Abramoviče

O sbírce umění Romana Abramoviče toho bylo napsáno dost, zejména v souvislosti s protiruskými sankcemi, kterým se ruský oligarcha šikovně vyhnul. Dosud se ale moc nevědělo, jaká díla se v ní nacházejí. The Guardian na základě partnerství s OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) zveřejnil seznam konkrétních děl a podle všeho se jedná o opravdu citlivě tvořenou sbírku, pochopitelně zásadních uměleckých děl.

Jmenovitě by mezi nimi neměla chybět Malevičova suprematistická kompozice Bílé na bílé, která roky visela v MoMA, Benefits Supervisor Sleeping od Luciana Freuda vydražené za více než 33 milionů dolarů v Christie’s nebo triptych Francise Bacona, který se hned následující den vydražil za 86 milionů dolarů a stal se tehdy rekordem za dílo poválečného umění. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.