J&T Money úspěšně investuje už 10 let

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Money úspěšně investuje už 10 let

Fond J&T Money v září oslavil své desáté narozeniny. V polovině srpna se přitom dostal na absolutní historické cenové maximum a i výhled ve střednědobém horizontu je velmi pozitivní. Investoři se tak mohou těšit na výnos vyšší, než na jaký byli dlouhodobě zvyklí. „J&T Money po právu patří ke špičce na tuzemském trhu,“ říká jeho portfolio manažer Martin Kujal.


Jak byste obecně zhodnotil desetileté působení fondu J&T Money?

S ohledem na druh aktiv, která fond obhospodařovává, se nám povedlo doručit investorům slušný výnos, a to s poměrně malou kolísavostí. Sofistikovanější investoři, kteří sledují výnos na jednotku rizika, tento výsledek jistě oceňují. Neskromně mohu říci, že v tomto ohledu patří fond J&TMoney ke špičce na tuzemském trhu.

Kde vidíte historické milníky fondu?

Na jaře roku 2020 prošel fond zatěžkávací zkouškou kvůli dopadům koronaviru. Ukázalo se, že nepůjde o krátkodobou epidemii, která se rychle přežene, ale že se s jejími důsledky budeme potýkat dlouhodobě. Hrozilo, že některé firmy to neustojí a zkrachují.

Druhým náročným momentem bylo a stále je období vysoké inflace, jejíž výši si před rokem ještě nikdo nedokázal představit. V reakci na to se zvedly úrokové sazby na bezprecedentní hodnotu uplynulých třiceti let. Navíc tržní indexy z hlediska akcií a dluhopisů nyní zažívají výrazný propad. Zvláště u dluhopisů takový pokles trhy skoro nepamatují, a to se netýká jenom podnikových dluhopisů, ale i těch státních.

Kdy můžeme očekávat, že se situace změní?

Ještě donedávna všichni predikovali, že během jednoho roku se vývoj zlomí a pak dojde k návratu na původní hodnoty. Nyní už se vnímání mění a je daleko opatrnější, neboť situace je komplikovanější, než se původně zdálo.

Podíváme-li se blíže na inflaci, tak ta má dvě složky. Částečně je způsobena nákladově, to znamená, že zdražily vstupní náklady jako ropa a další suroviny, které byly přechodně či dlouhodobě hůře dostupné. Inflace má však také důvody na straně poptávky. Během období pandemie zjednodušeně řečeno národní banky distribuovaly do oběhu velké množství peněz, protože se státy zadlužily. Toto značné množství peněz v oběhu způsobovalo narůstající poptávku, v jejímž důsledku šly ceny zboží směrem nahoru.

Dá se očekávat, že dříve odezní inflace nabídková, neboť např. chybějící suroviny se dovezou ze zámoří a společnosti vytěží více kovů. Otázkou však je, jak dlouho bude trvat vyrovnat se s její poptávkovou stranou. Může to trvat dva i tři roky. Po tu dobu už sice nebude inflace dosahovat extrémních 17 procent, ale může se pohybovat klidně mezi pěti až deseti procenty. Cíl České národní banky však je mít inflaci kolem dvou procent. Vyšší hodnoty tedy nemohou bankovní radu uspokojit a bude muset s nimi bojovat.

J&T Money

Představuje ideální nastavení atraktivního výnosu a malé kolísavosti. V portfoliu fondu převažují podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Růst hodnoty fondu stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou. Díky tomu fond dosahuje zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic. Fond cílí na dosažení kapitálového výnosu, který bude překonávat výnos bankovních vkladů. Je opakovaným vítězem soutěže Investice roku.

Jak jste na toto nelehké období zareagovali v rámci fondu J&T Money?

Naše kroky bych rozdělil do tří fází. V té první, když dluhopisy padaly a zvedaly se úrokové sazby, jsme usilovali o to, abychom situaci ustáli a příliš netratili. Zároveň jsme se snažili, abychom se mohli, až přijdou lepší časy, odrazit z vyšší základny. To se nám, myslím, velmi dobře podařilo. Pokud bychom srovnali Money za posledních deset let s konkurenčními fondy, tak je vidět, že jsme sice často nedokázali růst výrazněji než ostatní, ale ve špatných časech jsme méně ztráceli a rychleji jsme začali z vyšší základny růst.

Ve druhé fázi můžeme po poklesech cen začít budovat silnější pozici ve státních dluhopisech, a to včetně těch dlouhodobějších. Tímto krokem si „zamkneme“ vyšší úrokové sazby na delší dobu. Tato příležitost se nabízí právě teď a my ji chceme využít.

Ve fázi tři očekávám, že se začne zlepšovat výhled na ekonomický růst. V této době bychom chtěli mít ve fondu dostatek likvidity, abychom využili levné příležitosti, které se objeví. Neradi bychom byli v situaci, že kolem sebe uvidíme perspektivní podnikové dluhopisy a nebudeme je mít za co koupit.

Zmínil jste, že potenciál vidíte v dluhopisech. V čem se skrývá?

Dluhopisy se rychle přizpůsobily dění na trhu. Jak vzrostly úrokové sazby, dluhopisy se přecenily a jejich ceny klesly. A tady platí nepřímá úměra – tím, že poklesla jejich cena, zvýšil se výnos, který dluhopis dodá do doby, než bude splacen. Tyto přeceněné dluhopisy již nyní odrážejí očekávání, že úrokové sazby budou ještě nějakou dobu zvýšené, a jsou připraveny to kompenzovat. Potenciál, který je ukrytý přímo v dluhopisech nebo v dluhopisových podílových fondech, je aktuálně daleko větší, než byl před rokem či dvěma lety.

Vývoj akcií je v poslední době jak na houpačce a i dříve oslavované sektory investory zklamaly. Lze i v tomto aktivu nyní najít příležitost?

Akcie jsou stále legitimní součástí portfolia, i když mohou v dalších měsících ještě kolísat. Já sám mám část rodinných úspor v akciích. Sice jsem váhu vloni lehce snížil, nikdy mě ale nenapadlo z tohoto aktiva úplně vystoupit, protože v dlouhodobém horizontu budou vynášet nejvíc.

Potenciál nyní mohou mít společnosti, jež se zaměřují na energetické úspory nebo souvisejí s přechodem na zelenou energii, investice do vodíkových technologií či firmy zpracovávající měď. Dobře se nyní daří firmám z obranného průmyslu. Investice do takových firem mohou být pro někoho z morálního hlediska nepřijatelné, ale je potřeba si uvědomit, že s holýma rukama se zlu postavit nemůžeme. Úspěch dalších firem stojí hlavně na jejich silné značce, třeba Coca-Cola vydělává, i když venku svítí sluníčko nebo prší.

Porozhlédnout se můžeme také po některých dalších regionech. Pokud nyní negativně nahlížíme na Evropu, protože máme obavy, jak zvládne zimu, mohou nám příležitost poskytnout například Spojené státy nebo Latinská Amerika.

Jak by nyní měli investoři přistupovat ke správě svého portfolia?

Určitě teď není vhodná doba z fondů vystupovat, protože by mohli propásnout tu vhodnou příležitost, kdy se potenciál odemkne. A to se týká nejen fondů, ale obecně všech tříd aktiv.  Důležité nyní je nejednat pod vlivem emocí a své portfolio spravovat aktivně. To můžete činit buď sami, nebo právě prostřednictvím některého fondu, který má svého portfolio manažera, jenž dění na trhu stále sleduje a pružně na něj reaguje. Tím se aktivně spravované fondy liší od ETF, což jsou indexované fondy. V těchto typech fondů si investor nemůže pohlídat, zda jsou indexy správně poskládány, nebo jestli jsou v portfoliu převáženy společnosti s potenciálem.

Co byste fondu J&T Money popřál do dalších deseti let?

Popřál bych mu spokojené klienty, které nebude jeho vývoj budit ze spaní. Takové, kteří budou věřit, že svým vstupem do fondu udělali dobré rozhodnutí.

Martin Kujal

Působí jako vedoucí investičního oddělení J&T Investiční společnosti a portfolio manažer se zaměřením na trhy státních i podnikových dluhopisů. Řídí konzervativní dluhopisový fond J&T Flexibilní dluhopisový a dále fondy se zaměřením na podnikové dluhopisy: J&T Bond, J&T Money a J&T Credit Opportunities.

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.