J&T MONEY | J&T Banka
Navigace

J&T MONEY

J&T MONEY

Proč J&T MONEY?


Atraktivní výnos a malá kolísavost
Jsme aranžérem většiny podnikových dluhopisů tohoto fondu. Jeho růst stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou. Díky tomu fond dosahuje zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic. Cílí na dosažení kapitálového výnosu, který překoná výnos bankovních vkladů, a celé jeho portfolio je navíc měnově zajištěno.

 Martin Kujal

Martin Kujal

Portfolio manažer

„Typickými investory vysokovýnosových (tzv. high yield) dluhopisů jsou soukromé osoby, které je často drží až do termínu splatnosti a tím zajišťují velmi atraktivní výnos fondu. Jeho majetek tvoří dluhopisy našich investičních nápadů. Zastoupen je tu např. energetický holding EPH, který provozuje energetickou infrastrukturu a výrobu elektrické energie, nebo provozovatel lyžařských středisek TMR“

Vývoj aktuální hodnoty (v CZK)

k datu 23.1.2023

Struktura majetku

k datu 23.1.2023

Zastoupení v %
Dluhopisy domácí 45,11 %
Hotovost domácí 0,38 %
Pod.listy zahraniční 1,96 %
Dluhopisy zahraniční 48,54 %
Hotovost zahraniční 0,87 %
Pohledávky 1,48 %
Ostatní 1,66 %

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou

k datu 31.12.2022

EPH 4,50% 17/3/2025 8,10 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 7,81 %
TMR 4,4% 10/10/2024 4,89 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 3,67 %
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 3,27 %

Výkonnost fondu

k datu 23.1.2023

1 měsíc 0,52 %
3 měsíce 3,23 %
6 měsíců 5,15 %
1 rok 3,23 %
od zahájení činnosti (p. a.) 3,77 %
k min. IH (p. a.) 3,23 %

Informace o fondu

Charakteristika

Představuje ideální nastavení atraktivního výnosu a malé kolísavosti. V portfoliu fondu převažují podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Růst hodnoty fondu stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou. Díky tomu fond dosahuje zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic. Fond cílí na dosažení kapitálového výnosu, který bude překonávat výnos bankovních vkladů. Portfolio fondu je měnově zajištěno.

Základní údaje

Min. investiční horizont (IH) 2 roky
Typ fondu speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
Správce fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu ATLANTIK finanční trhy, a. s.
Manažer fondu Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti 23.8.2012
Vlastní kapitál celkem 8 104 873 725,50 Kč
Aktuální hodnota PL 1,4678 Kč
Změna aktuální hodnoty PL -0,70 %
Min. vstupní investice 300 Kč
Poplatek za správu aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty denně
Poplatková kategorie I
Cílové trhy
Kategorie klienta Neprofesionální investor, Profesionální investor, Způsobilá protistrana
Znalosti a zkušenosti Základní investor, Informovaný investor, Zkušený investor
Investiční horizont v letech 2
Investiční cíl Ochrana i růst
Schopnost nést ztráty Ano
Tolerance rizika dle SRI/SRRI 2

 

Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu PDF
Statut PDF
Klíčové informace pro investory PDF

Informační dokumenty

Upozornění

Sdělení není návrhem J&T BANKY, a. s., (dále též „Banka“) k uzavření smlouvy. S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a není zaručena její návratnost. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Sdělení obsahuje informace o výkonnosti v minulosti, která není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Pro získání čistých hodnot výnosů musí investor zohlednit poplatky účtované Bankou dle platného ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Banka upozorňuje investory s jinou domácí měnou, že výnosnost může v důsledku kolísání devizových kurzů stoupat nebo klesat. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Banka touto cestou informuje potenciální investory, že tvůrcem některých investičních nástrojů může být dceřiná společnost Banky, a proto má Banka finanční prospěch z distribuce tohoto investičního nástroje. Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb Bankou jsou zveřejněny zde.

Ostatní fondy skupiny J&T, do kterých můžete investovat

Martin Kujal

portfolio manažer

„Nejvíce investorů využívá fondy J&T Money a J&T Bond. Jsou ideálním nastavením atraktivního výnosu a malé kolísavosti. Jsou v nich výrazně zastoupeny podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Investoři také využívají fondy určené pro pravidelné investování a tvorbu budoucích rezerv – J&T LIFE.“

Název Zaměření fondu Investiční horizont Tolerance rizika Měna Hodnota podílového listu Výnos od založení K datu Porovnání
J&T Opportunity akcie 5 a více let 4 / 7
CZK 4.2646 6,24 % p.a. 1.02.2023
J&T Komoditní fond komodity 5 a více let 4 / 7
CZK 0.6468 -3,55 % p.a. 1.02.2023
J&T BOND Globální 3 roky 2 / 7
CZK 1.5439 3,96 % p.a. 1.02.2023
J&T MONEY Střední Evropa 2 roky 2 / 7
CZK 1.469 3,77 % p.a. 1.02.2023
J&T FLEXIBILNÍ dluhopisy 2 roky 2 / 7
CZK 1.5083 2,77 % p.a. 1.02.2023
J&T Credit Opportunities Fund (třída B) především na dluhopisy neinvestičního stupně 3 roky 3 / 7
CZK 125.66 2,65 % p.a. 27.01.2023
J&T Money II Fund CZK (třída A) krátkodobé směnky a dluhopisy s vysokým výnosem 2 roky 2 / 7
CZK 141.8 3,80 % p.a. 25.1.2023
J&T LIFE 2025 fond životního cyklu 3 roky 3 / 7
CZK 1.2381 2,54 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2030 fond životního cyklu 5 a více let 3 / 7
CZK 1.307 3,12 % p.a. 1.02.2023
J&T LIFE 2035 fond životního cyklu 5 a více let 4 / 7
CZK 1.3262 3,26 % p.a. 1.02.2023
J&T RENTIER Fund A1 CZK dluhopisy/akcie 3 roky 5 / 7
CZK 1.2645 6,21 % p.a. 27.1.2023
J&T DIVIDEND Fund A1 CZK akcie 5 let 6 / 7
CZK 1.4199 9,42 % p.a. 27.1.2023