Praha dokázala udržet zelenou

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.Domácí burze se na začátku týdne celkem dařilo a zakončila seanci v zeleném teritoriu. Velikou zásluhu na pozitivním výsledku měl ČEZ (+1,66 %), který pokračuje ve vzestupném trendu poté, co by otázka financování dostavby jaderných bloků nemusela mít vliv na finanční pozici skupiny. Pomohly i akcie O2 CR (+1,35 %), které orazítkovaly nové lokální maximum. Philip Morris ČR (+2,33 %) postupně odmazává podividendový technický propad. Naopak proti působil Avast (-1,19 %), který ztrácí spolu s ostatním růstovými tituly.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.