Monetární expanze stále drží trhy na pozitivní vlně

1-minutové čtení
J&T specialistaGlobální akciové trhy zažily další optimistickou seanci, když investoři pravděpodobně pozitivně vyhodnocují zprávy o zpomalujícím růstu počtu nakažených obyvatel koronavirem, jakož i zlepšující se poměr vyléčených pacientů. Praha zůstala trochu pozadu především kvůli poklesu lokálních bank (Komerční banka -1,29 %, Moneta -0,64 %). Investoři pravděpodobně preferovali cykličtější tituly s mezinárodním přesahem. Růst z předchozího dne pak zcela odmazal Avast (-2,16 %). Naopak pozitivní nálada panovala u akcií rakouské Erste Group (+0,89 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.