J&T BANKA WEALTH REPORT: Průzkum česko-slovenských dolarových milionářů

5-minutové čtení

Vstupte do světa těch nejbohatších, těch nejnáročnějších, do světa českých a slovenských dolarových milionářů. Už po páté přináší J&T BANKA, privátní banka úspěšných, pohled na jejich investiční myšlení a chování. Seznamte se se závěry jedinečné studie Wealth Report a zjistěte spolu s námi, jak naši bohatí žijí, kde vidí největší hrozby současné společnosti a kam investují.

Kdo jsou dolaroví milionáři?

Čeští a slovenští dolaroví milionáři jsou vysokoškoláci (80 % v ČR, 89 % v SR) těsně po padesátce (průměrný věk respondentů v ČR je 52 let, v SR pak 50 let). V České republice platí, že svět dolarových milionářů je světem starších mužů, celá třetina českých milionářů je ve věku mezi 40–49 lety (30 %), silnější třetina pak ve věku mezi 50–59 lety (32 %). Naopak na Slovensku najdeme pětinu milionářů v rozmezí 30–39 let. Ženy jsou mezi milionáři ojedinělé. Nejčastěji jsou dolaroví milionáři majiteli firem (57 % v ČR, 58 % v SR), vedoucími pracovníky v roli zaměstnance (10 % v ČR, 9 % v SR) nebo osoby samostatně výdělečně činné (10 % v ČR, 3 % v SR).

Ve světě investic

Dolaroví milionáři jsou spíše „opatrnými“ investory, kteří si vybírají zejména bezpečné investice. K tomuto postoji je vede obzvláště životní fáze, ve které se nacházejí, a také obava z nestabilní politické a ekonomické situace, jako je například krize na Ukrajině. I přes určitý konzervatismus se z chování dolarových milionářů dá vyčíst narůstající investiční apetit, který je nabuzen hlavně konjunkturou v některých odvětvích. Jejich investiční portfolio, které si nejčastěji spravují sami (56 % v ČR, 48 % v SR), však stále dodržuje zažité pravidlo – mít v rizikovějších instrumentech jen 1/3 majetku. Pouze pro 8 % českých a 10 % slovenských dolarových milionářů je správa majetku jejich hlavní pracovní náplní. Třetina dolarových milionářů se správě svého majetku věnuje denně, nejtypičtěji se však majetku věnují nárazově (54 % v ČR, 46 % v SR).

Očekávání zhodnocení

Neustále snižování úrokových sazeb centrálními bankami nutí investory hledat zajímavější zhodnocení finančních prostředků v jiných než vkladových produktech. Ze společné perspektivy českých i slovenských dolarových milionářů vychází jako zajímavé investice do akcií zahraničních firem (25 % v ČR, 31 % v SR), nákup firem (26 % v ČR, 25 % v SR) a start-upy (23 % v ČR, 25 % v SR). V České republice si v porovnání se Slovenskem vedou výrazně lépe konzervativnější nástroje a uchovatelé hodnot, jako jsou zemědělská půda (34 % v ČR, 15 % v SR), stavební pozemky (26 % v ČR, 11 % v SR) či rezidenční nemovitosti (22 % v ČR, 8 % v SR), které mohou odrážet oživení českého trhu s nemovitostmi, jež jsou zejména v případě rezidenčních nemovitostí již delší dobu proklamovány. Investice do zemědělské půdy pak zažívají boom, o kterém svědčí i vznik hned několika půdních fondů, a stávají se trendovými. Půda je v České republice při porovnání se zbytkem světa stále velmi levná, očekávání korekce a vyrovnání ceny je pak tedy logické.
Znatelný meziroční pokles u českých dolarových milionářů zažily investice do nákupu firem (2015: 26 %, 2014: 41 %). Pokles si lze vykládat tak, že loňský boom a trendovost vyhnaly ceny firem na maxima a je tedy mnohem obtížnější hledat ty správné příležitosti. Naopak větší oblibě se u českých dolarových milionářů mohou těšit alternativní investice (2015: 17 %, 2014: 12 %) či obchody s měnami (2015: 12 %, 2014: 6 %).

Investiční portfolio

V investičním portfoliu dolarových milionářů najdeme zejména investice, od kterých očekávají nejzajímavější zhodnocení. Výjimkou jsou jen termínované vklady, které za atraktivní z hlediska výnosu považuje pouze 1 % českých dolarových milionářů a ve svém portfoliu je vlastní téměř polovina (45 % v ČR, 55 % v SR). Vysoko si stojí vlastnictví firmy nebo podílu v ní, dolaroví milionáři tedy častěji investují do svých vlastních firem než do ostatních investičních nástrojů. Největší rozdíly mezi Čechy a Slováky jsou zřejmé u akcií českých a slovenských firem, které se nacházejí spíše v portfoliu českých dolarových milionářů (35 % v ČR, 11 % v SR), tento stav je především odrazem nefunkčnosti bratislavské burzy. Naopak na Slovensku má 1/3 milionářů zainvestováno do zlata.
Zajímavý je fakt, že z hlediska rizika považují dolaroví milionáři zemědělskou půdu, stavební pozemky a rezidenční nemovitosti srovnatelné s termínovanými vklady.

Investiční prostředí doma a v EU

Narůstající investiční apetit dolarových milionářů svědčí o oživení a vzniku nových investičních příležitostí. Poprvé za poslední tři roky považují čeští i slovenští dolaroví milionáři současnou ekonomickou situaci více za příležitost než za hrozbu pro své investice.
Evropská unie je pro dolarové milionáře z pohledu investic místem, kde se přes problémy stále najdou atraktivní investiční příležitosti (42 % v ČR, 52 % v SR). Češi jsou ohledně investičních příležitostí v Unii mírně skeptičtější. Přibližně pětina dolarových milionářů očekává i přes zlepšení ekonomické situace velmi pomalý růst, což činí investice v Unii méně atraktivní v porovnání se světem, dokonce 4 % českých a 5 % slovenských milionářů označilo aktiva v EU za dravá a neatraktivní s ohledem na poměr mezi výnosy a riziky. 18 % českých a 11 % slovenských dolarových milionářů pak označilo investice v EU za neatraktivní kvůli pomalému ekonomickému růstu, přebujelosti regulací a byrokracie. Málokdo ale věří, že lze v EU očekávat všeobecný rychlý růst.

Podívejte se na výsledky letošního průzkumu v číslech