Met v rozšířené realitě a Benátky na seznamu ohrožených památek

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Valérie Horváth vystudovala dějiny umění na FF UK a Arts Management na VŠE, část studia strávila ve francouzském Dijonu. Působila v soukromých galeriích, naposledy spolupracovala se dvěma významnými sklářskými značkami.


Met v rozšířené realitě a Benátky na seznamu ohrožených památek
#Radosti#Umění

V dnešních novinkách se jako déjà vu vrací některá témata z uplynulých týdnů. Jedním z nich je rozepře mezi amsterdamským Hermitage muzeem a belgickým uměleckým magazínem HART, která se urovnala překvapivou cestou. Znovu uslyšíte i o Centre Pompidou a jeho zahraničních dobrodružstvích. Nově se nicméně podíváme do rozšířené reality, kterou teď mohou zdobit díla ze sbírek newyorského Metropolitan Museum of Art. Na závěr vás neochudím o výsledky J&T Banka Art Reportu, tentokrát o tom, jaké umění se bude v nejbližších pěti letech nejlépe zhodnocovat.

Díla ze sbírek Met v rozšířené realitě

Newyorské Metropolitan Museum of Art, známé jako Met, přišlo s dalším nápadem, jak své sbírky umění zatraktivnit nejmladší generaci. Před pár dny instituce spustila aplikaci Replica, která návštěvníkům umožňuje naskenovat si kterékoliv dílo do rozšířené reality v rámci hrací platformy Roblox. Trend přibližování umění a počítačových her se tak evidentně netýká jen NFT.


Benátky na seznamu ohrožených památek UNESCO 

Benátky se možná brzy ocitnou na trochu méně populárním seznamu UNESCO: tom, který sdružuje kulturně významná místa, kterým hrozí nenávratné poškození. Turisticky oblíbené město čelí kritickým scénářům hned na několika frontách, od klimatických změn přes urbanistický rozvoj až právě po bezohledný masový turismus. UNESCO přitom italskou vládu na rizika dlouhodobě upozorňuje, ta ale reaguje pomalu a nedostatečně. Členové Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu budou o návrhu zařadit Benátky na seznam ohrožených památek hlasovat v září, a to od roku 2021 už podruhé.


HART magazín nakonec změní jméno

Před pár týdny jsem psala o neshodách mezi amsterdamským Hermitage muzeem, které plánuje rebranding a přejmenování na H’ART Museum, a belgickým magazínem HART, kterému se to logicky moc nelíbilo. Rozepře nakonec skončila překvapivým společným vyjádřením obou stran: belgický magazín o umění se rozhodl, že vzhledem k transformaci, kterou teď prochází, změní i své jméno a čtyři písmenka přenechá muzeu.


Dohody Centre Pompidou v Saúdské Arábii

A zase Centre Pompidou. Zprávy o rozrůstání úspěšného galerijního brandu mimo Evropu už začínají být evergreenem kulturního zpravodajství. Tentokrát se na veřejnost dostaly podrobnosti o podobě dohody mezi pařížskou institucí a Saudskou Arábií a jejím novým outdoorovým muzeem v pouštní oblasti AlUla. Centre Pompidou už dříve oznámilo, že poskytne pomoc ve formě mentoringu a své expertizy při budování této nové kulturní instituce v Saúdské Arábii. Obě muzea se podle všeho navíc dohodla na vzájemném zapůjčování uměleckých děl ze svých sbírek.


J&T Banka Art Report: Jaké umění se bude zhodnocovat?

V letošním druhém vydání J&T Banka Art Reportu jsme se ptali i na to, co od trhu s uměním v následujících letech respondenti očekávají. Odpovědi se i letos drobně liší podle skupiny respondentů, ostatně se jedná spíše o pocitové vyjádření, do kterého se do jisté míry může propisovat i „wishful thinking“ jak sběratelů, tak prodejců.

Podle sběratelů v následujících pěti letech můžeme největší zhodnocení očekávat od českého poválečného umění, na druhou příčku řadí české současné umění a po něm následuje česká meziválečná avantgarda. Odborníci i prodejci umění se shodují na největším potenciálu českého současného umění, na druhém místě uvádějí české poválečné umění a na třetí příčce se neshodnou: prodejci více věří zahraničnímu současnému umění, odborníci české meziválečné avantgardě.

Na čem se ale shoduje většina respondentů, je samotná smysluplnost investice do umění jako taková: téměř polovina sběratelů i prodejců se domnívá, že investice do umění je aktuálně atraktivnější než před pěti lety.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.