Rekordní Art Index Pop-up v Invalidovně. Tisíce návštěvníků, prodeje umění za miliony

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceRekordní Art Index Pop-up v Invalidovně. Tisíce návštěvníků, prodeje umění za miliony
#Radosti#Umění

Třetí ročník výstavy J&T Banka Art Index Pop-up se uskutečnil v prvním zářijovém týdnu v magickém areálu pražské Invalidovny. Přivítal rekordní počet zájemců o současné umění a prodala se díla za více než 3,5 milionu korun.


Zájem o současné umění roste. Dokládají to ceny, za které se prodávají díla současných umělců, i množství výstav, které v Praze a dalších městech probíhají. A mluví o tom také samotní umělci, kteří mají v ateliérech často doslova „narváno“.

Díky zájmu o současné umění skončila také třetí výstava J&T Banka Art Index Pop-up 2023 se dvěma rekordy. Dorazilo na ni nejvíc lidí a prodala se díla za miliony korun.

Letošní ročník výstavy Art Index Pop-Up, který navštívilo více než 8000 lidí, překvapil i samotné kurátorky.

„Třetí ročník Pop-upu dokázal, že je o tento typ přehlídek současného umění stále větší zájem, a máme z toho obrovskou radost. Před čtyřmi lety jsme do prvního ročníku vstupovali s tím, že Čechům chceme na jednom místě ukázat, co vše vzniká v ateliérech nejvýraznějších současných českých umělců. Myšlenkou bylo, že o to Češi mohou mít zájem, ale neumí se na současné scéně zorientovat a my jsme pop-upem chtěli podat pomocnou ruku. A to se myslím v těch třech ročnících hezky podařilo,“ komentuje úspěch Anna Pulkertová z Art Servisu J&T Banky.

„Mimořádně vysoká návštěvnost podle mého názoru ale poukazuje i na určité slabiny české výstavní scény. Podobný formát, který by umožnil přehled o současném umění, tu evidentně chybí. Veřejnost je navíc podle všeho žíznivá po umění, a je-li dostatečně motivovaná, neváhá plnit výstavní sály. Osobně bych se moc ráda častěji dostávala do situace, kdy si musím vystát frontu na vstup na výstavu,“ doplňuje ji její kolegyně Valérie Horváth.


V centru zájmu malba

Výstava letos nabídla rekordní počet zastoupených umělců a děl. Podle Štěpánky Veselské z J&T Banky šlo o rovných 50 umělců a přes 150 děl. Vzhledem k tomu, že výstava J&T Banka Art Index Pop-up je prodejní, mohli si zájemci jednotlivá díla také zakoupit. „Ceny se pohybovaly od jednotek tisíc po nižší jednotky milionů,“ dodává Veselská.

Přímo na místě se prodalo 30 děl, a to v celkové hodnotě bezmála 3,5 milionu korun. Nejedná se ale o konečné číslo, protože jednání o dalších prodejích stále probíhají v galeriích, které jednotlivé umělce zastupují.

Největší pozornost kupců si získala nejznámější jména, jako jsou například Krištof Kintera, Pavla Sceranková, Daniel Pitín či Josef Bolf. Podle kurátorek se na některé autory doslova stála fronta.

„Během výstavy se prodala zhruba třicítka děl, další nákupy ale následovaly a řešíme je ještě teď, týdny po deinstalaci Pop-upu. A stejně jako v minulých ročnících, i tentokrát se prodejnost rozšiřuje i mimo vystavená díla. Našla se spousta sběratelů, kteří měli zájem o již prodaná díla, a tak je zveme přímo do ateliérů, kde si vybírají to své. Od některých umělců máme zprávy, že se jim dveře od ateliéru v podstatě nezavřou, a to nás moc těší,“ prozrazuje Valérie Horváth.

Podle kurátorek pak byl mezi návštěvníky a sběrateli největší zájem o tradiční malbu ve formě závěsného obrazu. Radost jim pak udělalo, že se kupci našli i pro sochy či prostorově náročnější instalace.


Hraniční ročník

Letošní ročník J&T Banka Art Index Pop-upu byl největší a nejambicióznější, co se týče počtu umělců, děl i prostor, v nichž se výstava konala. Pražskou Invalidovnu zaplnila díla současných umělců jen pár měsíců předtím, než se dočká zasloužené komplexní rekonstrukce. I proto musejí kurátorky přemýšlet, jak pojmout příští ročník, který by se měl uskutečnit v roce 2025.

„Co do počtu zúčastněných umělců i vystavených děl byl letošní ročník, myslím, opravdu hraniční. A to nejen z organizačního hlediska, ale především z toho návštěvnického. Přejeme si, aby návštěvníci odcházeli z pop-upu s nadšením, novými informacemi a tématy k diskuzi, rozhodně je ale nechceme přehltit a zbytečně unavit. Upřímně řečeno, sama jsem zvědavá, kolik umělců představíme na příštím pop-upu v roce 2025,“ uzavírá Valérie Horváth z Art Servisu J&T Banky.


Jak měřit umění?

Výstava J&T Banka Art Index se poprvé konala v roce 2019 a postupem času se z ní stalo bienále. Výběr zastoupených umělců vychází z Art Indexu, tedy žebříčku, který je publikován již deset let vždy na jaře. Jedná se o žebříček stovky umělců narozených po roce 1960, kteří jsou na výtvarné scéně nejvíce viditelní. Úspěchem je samotné umístění v zveřejňovaném top 100. Databáze Artplus.cz, která shromažďuje také údaje o aukčních prodejích, eviduje více než dva tisíce umělců, kteří spadají do této kategorie.

J&T Banka Art Index nehodnotí kvalitu jednotlivých umělců ani jejich díla. Pořadí v žebříčku odráží především pozornost, jakou jejich tvorbě věnuje odborná veřejnost. Ať už jsou to galeristé, kteří jim pořádají samostatné výstavy, nebo je berou na umělecké veletrhy, či kurátoři, kteří je zařazují do svých přehlídek. Čím větší pozornost svým dílem umělci získávají, tím více si jich všímají i sběratelé, kupují jejich díla, jejichž cena v čase by tak měla růst.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.