331 umělců na letošním bienále a 100 dní stávky v Centre Pompidou

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Valérie Horváth vystudovala dějiny umění na FF UK a Arts Management na VŠE, část studia strávila ve francouzském Dijonu. Působila v soukromých galeriích, naposledy spolupracovala se dvěma významnými sklářskými značkami.


331 umělců na letošním bienále a 100 dní stávky v Centre Pompidou
#Radosti#Umění

V Plzni se těší ze dvou nových akvizic Západočeské galerie. Jedna z nich přitom ještě nedávno byla v nabídce na místě, kde byste to nečekali – na starém dobrém Aukru. V Centre Pompidou zase slaví ukončení rekordně dlouhé stávky zaměstnanců. A rekordně dlouhý je i seznam umělců, které letos uvidíme na hlavní výstavě benátského bienále. Po 100 dnech skončila stávka zaměstnanců Centre Pompidou

Po třech měsících skončila stávka zaměstnanců pařížského Centre Pompidou. Ti se obávali, že během pětileté rekonstrukce, která muzeum od roku 2025 čeká, přijdou o práci. Na konci historicky nejdelší stávky je nicméně podepsané memorandum. Všichni zaměstnanci mají najít uplatnění i nadále – knihovna se přesune do čtvrti Bercy, kde bude pokračovat v provozu pro veřejnost, výstavy se budou konat v nedávno zrekonstruovaném Grand Palais a další zaměstnanci budou nově pracovat v depozitáři v Massy, který má byl otevřen v roce 2026. 


Nové akvizice Západočeské galerie v Plzni

Západočeská galerie v Plzni představila dvě nové, zásadní akvizice do svých sbírek. Kromě Loveckého zátiší od Jaroslava Čermáka z roku 1872 se galerie pochlubila i Zátiším s pávem od Karla Purkyněho z roku 1861. To se přitom loni objevilo kuriózně na portálu Aukro, kde ho majitel nabízel za 6 milionu. Naštěstí pro Plzeň neúspěšně. Galerie následně dílo nakoupila za výrazně příznivější cenu 3,2 milionu korun. Celkově za obě díla galerie zaplatila 4,55 milionu korun. 


Začíná rekonstrukce Kotvy

Tak je to tady, začíná rekonstrukce učebnicové ukázky českého brutalismu, obchodního domu Kotva, jejímiž autory jsou ikoničtí manželé Machoninovi. Nový vlastník, společnost Generali Real Estate, která budovu v roce 2020 koupila od PSN, chystá velké změny. V Kotvě by nově měly kromě obchodních prostor vzniknout i kanceláře, změnit by se mělo i okolí stavby. Zda probíhají konzultace s autorkou budovy Věrou Machoninovou, není známo. Snad to nebude po hotelu Thermal další ostuda.


Benátské bienále zveřejnilo dlouhý seznam umělců vybraných pro hlavní výstavu 

Kurátor hlavní výstavy letošního bienále Adriano Pedrosa odhalil seznam všech umělců, které na ní uvidíme. A nebude jich vůbec málo – seznam čítá 331 položek, přičemž některé z nich jsou poměrně početná umělecká uskupení. Celkem se tak výstavy s názvem Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere zúčastní přes 400 umělců. Své zastoupení tu bude mít i Česko, nebo přesněji někdejší Československo. Pedrosa totiž vybral i tvorbu Anny Zemánkové, zřejmě nejznámější představitelky českého stylu art brut.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.