Alternativní investice mohou nést vysoký zisk, ale nesou také velké riziko

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceAlternativní investice mohou nést vysoký zisk, ale nesou také velké riziko
#Trendy#Růst

Porazit inflaci je snem každého investora. V klidných dobách dvouprocentní inflace to jde snáze, při dvouciferné míře inflace jde o velmi náročnou disciplínu. Jednou z variant jsou takzvané alternativní investice, tedy investice mimo standardní bankovní fondy a finanční trhy. Ty sice mohou přinést vysoké zúročení investice, ale zcela jistě nesou obří riziko. Jaké jsou takové nástroje?

Příběhy bájného zbohatnutí jsou skutečně jen pohádkami. Investice prostřednictvím důvěryhodných nástrojů mohou však přinést stabilní výnos a záleží zejména na tom, do kterého nástroje se investor rozhodne své peníze dát.

Většina lidí zná tradiční, většinou bankovní nástroje, kterými jsou zejména spořící účty, termínované vklady (nejedná se o investice, ale spoření, riziko je téměř nulové, ale také výnos je nízký). Zkušenější investoři pak kupují například podílové fondy, nebo další fondy zaměřené na akcie či dluhopisy. Ty již nesou vyšší riziko a také vyšší zisk. Možností jsou také komodity, z nichž nejčastější jsou například drahé kovy, především zlato.

Ještě zkušenější investoři pak mohou nakupovat na trzích přímo, nejčastěji jde o akcie či dluhopisy. Právě tato přímá cesta v současnosti prožívá boom díky moderním technologiím.


Alternativní cesta

Vedle toho však jsou také nástroje pro zkušenější investory, u nichž je důležité se poradit s odborníky. Takzvané alternativní investice jsou totiž považovány za vysoce rizikové, ale také mohou přinést vysoké zisky. A jejich hlavní výhodou pro větší investory je zejména to, že jsou takzvaně acyklické. Tedy že jejich růst není navázán na vývoj trhů.

Naopak jejich značnou nevýhodou je jednak to, že nejsou příliš likvidní ani dostupné, jejich regulace pak je zcela minimální. A právě odsud plyne vysoké riziko s nimi spojované.


Hedgeové fondy či venture capital

Mezi alternativní investice pak patří například hedgeové fondy, venture capitalové (VC) fondy, private equity (PE) fondy, dále jde o různé formy private creditu (tedy soukromého dluhu), samostatnou podkapitolu tvoří emoční investice a sběratelské předměty.

Hedgeové fondy, VC a PE fondy fungují nejčastěji tak, že jejich správce nejprve získá kapitál od investorů, s nímž posléze nakládá dle investičního záměru. Tyto fondy jsou většinou uzavřené pro konečný počet investorů, výše investice bývá od 500 tisíc eur do jednotek milionů. Minimum je ekvivalent 125 tisíc eur (limit pro účast ve fondu kvalifikovaných investorů), případně 1 milion korun a vyplnění investičního dotazníku.

Venture capital a private equity se zaměřují zejména na start-upy a mladé rostoucí firmy. Většinou si fondy nechávají platit dvojí poplatky – nižší roční za samotnou správu investice, poté jednorázový vyšší v případě úspěšného exitu. Investiční horizont těchto fondů bývá pět až deset let.

A výnosnost? J&T Arch Investments uzavřel rok 2022 s objemem aktiv ve výši 1,3 miliardy eur a výkonem za posledních dvanáct měsíců 8,9 %. Podle aktuálních dat ke konci dubna výnos roste a přesáhl 10 procent.


O sběratelství a dalších emočních investicích si více přečtěte zde.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.