Nejmladší generace umělců se představuje v galerii Magnus Art

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceNejmladší generace umělců se představuje v galerii Magnus Art
#Radosti#Umění

Galerie Magnus Art pokračuje v představování soukromých uměleckých sbírek. Tentokrát J&T Banka, která galerii provozuje, ukáže závěrečnou část své profilové sbírky Magnus Art, jež dala galerii jméno. Tato unikátní sbírka nabízí díla od třech desítek vítězů Ceny Jindřicha Chalupeckého za prvních třicet let udílení cen. V galerii v sídle J&T Banky tak uvidíte tvorbu od nejmladší umělecké generace, kam patří například Lukáš Hofmann, Mark Ther nebo Barbora Kleinhamplová.

Třicet let, přes tři desítky děl, a téměř třicet umělců, přesně dvacetosm. To je sbírka Magnus Art, kterou J&T Banka budovala a kterou postupně ukazuje veřejnosti ve své nové galerii. Unikátnost sbírky tkví v tom, že vodítkem pro výběr nových akvizic sbírky Magnus Art byla Cena Jindřicha Chalupeckého. Toto nejvýznamnější ocenění v České republice pro umělce do 35 let je udělováno už od roku 1990, kdy na popud Václava Havla, Theodora Pištěka a Jiřího Koláře vzniklo.

„Jsme přesvědčené, že sbírka se postupně stává stále důležitějším svědectvím o době, společnosti a českém výtvarném umění posledních dekád. Její hodnota je tedy obsažena nejen v jednotlivých dílech, ale především v ucelenosti sbírky, která je významným, reprezentativním a také živým souborem děl,“ vysvětluje Anna Pulkerová z Art Servisu J&T Banky, která je spolu s Valérií Dvořákovou zároveň kurátorkou výstav pořádaných v galerii Magnus Art.

„Umění propojuje úspěšné, odvážné, bohaté, talentované i svou generací občas nepochopené osobnosti. To nás na umění baví. Jsme totiž přesvědčeni, že člověk by se měl obklopovat věcmi, které ho inspirují a podněcují k zamyšlení, a to i v případě, že jsou v něčem kontroverzní, jako tomu v případě současného umění často bývá,“ dodává Pulkertová.


Nejmladší generace umělců se představuje v galerii Magnus Art

Vladimír Houdek patří k malířům, kteří svým dílem vyčnívají nejen v rámci své generace. Jako jeden z mála umělců, kteří se věnují klasickému médiu malby, získal cenu Jindřicha Chalupeckého. Psal se rok 2012 a jak sám říká: „Byl to zlomový okamžik mé kariéry."


Video o univerzálních problémech

Aktuální výstava nabízí díla umělců, kteří Cenu Jindřicha Chalupeckého vyhráli v dekádě od roku 2010 do roku 2019. A projevuje se tu generační obměna, se kterou souvisí také změna témat i výrazu.

Na rozdíl od první a druhé výstavy, které tematizovaly především lokální témata, často spojená s transformací společnosti ze socialismu do demokracie (výstavy ukazovaly díla umělců, jako byli David Černý, František Skála či Kateřina Šedá), umělci z nejmladší generace již akcentují globální témata. Například Barbora Kleinhamplová se ve svém videu Důvěryhodný vztah z roku 2015 věnuje tématu manipulace, Lukáš Hofmann ve své performanci Sospiri (vítězný projekt CJCH z roku 2018) hledá limity autenticity současného člověka, Martin Kohout ve videu Slides zkoumá fenomén noční práce a její dopady na jedince, kteří ji vykonávají. Video se přitom odehrává v Londýně.

„Umění se v jednom ohledu v podstatě nemění – vždy reaguje na svět kolem sebe. A právě ten se mění, což se propisuje i do umělecké tvorby. Ve třetí dekádě laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého, ale i tvorbě jejich vrstevníků prakticky po celém světě, se to výrazně projevuje nejen tématy, která zpracovávají, ale i formou. V posledních dvaceti letech vzniklo neuvěřitelné množství nových technologií a médií, a tak mají výtvarníci mnohem širší paletu nástrojů. Ne náhodou je v poslední třetině sbírky Magnus Art hned pět videí,“ uvádí Valérie Dvořáková z Art Servisu J&T Banky.

Klasické malbě se věnuje zejména Vladimír Houdek, jedna z největších hvězd mladé generace, jehož dílo se již objevilo i v aukci londýnské síně Sotheby’s v rámci dražby 20th Century Art: A Different Perspective (ta se konala díky programu Kodl Contemporary).

„Sbírka Magnus Art zahrnuje hned tři díla s názvy For Charles Mingus, Bez názvu a Posedlost. Tyto obrazy pocházejí z velké série Rozklenutá čerň, kde autor poprvé začal pracovat monochromně, a to v odstínech bílé, černé a šedé. Houdek přiznává, že obrazy jsou odkazy k hudbě, zejména jazzu, a jeho posedlosti malbou. Inspirace je však pro něj všudypřítomná. Podle umělce se odráží v současnosti, ve které se nacházíme, či se odkazuje k minulosti s vizí budoucnosti. Houdek také pracuje s utopiemi a jejich dopady na naše životy,“ uvádí katalog k aktuální výstavě v galerii Magnus Art.


Nejmladší generace umělců se představuje v galerii Magnus Art

Jméno Dominika Langa se v archivu ceny Jindřicha Chalupeckého objevuje hned několikrát. Než se stal v roce 2013 laureátem, byl dvakrát nominovaný mezi finalisty. Poprvé to bylo v roce 2006, kdy ho s touto milou zprávou telefonicky kontaktovala Charlotta Kotíková. a jak sám vzpomíná, už samotný telefonát s pravnučkou Tomáše Garrigue Masaryka byl pro něj velkou ctí.


Investiční hvězdy na vzestupu

Tvůrci, s jejichž dílem aktuální výstava v galerii Magnus Art návštěvníky seznámí, jsou zároveň hvězdami na vzestupu. Potvrzuje to také aktuální vydání žebříčku J&T Banka Art Index, který sleduje dva tisíce tuzemských umělců narozených po roce 1960. V jeho aktuálním vydání se nejvýš umístil právě Vladimír Houdek, který je aktuálně na osmé příčce. Hned za ním je ale Martin Kohout, druhou desítku otevírá na jedenácté příčce Dominik Lang a třináctý je Roman Štětina.

Art Index je zamýšlen jako zpráva směrem k široké veřejnosti. Potenciálním sběratelům a investorům, kteří zvažují nákup současného umění, může pomoci v orientaci na současné výtvarné scéně̌. Žebříček tak reflektuje zejména domácí a zahraniční výstavy jednotlivých umělců, ale také jejich úspěch v nejrůznějších soutěžích, prodeje jejich děl prostřednictvím veřejných aukcích a další aktivity.

„Mladé umění má obecně ohromný potenciál, i ten investiční. Jeho nespornou výhodou jsou příznivé ceny, které se v případě budoucího úspěchu umělce mají prostor vyšplhat o stovky i tisíce procent. Často říkáme, že investice do tvorby autorů na počátku jejich tvůrčí cesty má i další specifikum: sběratel má možnost sledovat vývoj umělce a hřeje ho při tom vědomí, že i on mohl kdysi podpořit jeho kariéru,“ uzavírá Valérie Dvořáková.


Nejmladší generace umělců se představuje v galerii Magnus Art

Martin kohout pracuje s různými médii, a přestože mu bývá často připisována, s oblíbenou „novomediální škatulkou" se neidentifikuje. Zajímají ho především obrazové stránky fenoménů dnešního světa, jakou jsou digitalizace, nové formy lidské komunikace, nové zvyky, jejich dopady a následky. A k tomu všemu se vyjadřuje různými způsoby, technikami a nástroji.


Galerie Magnus Art

Od 19. června 2023

Vítězové Ceny Jindřicha Chalupeckého 2010–2019

Vystavovaní umělci: Mark Ther, Vladimír Houdek, Dominik Lang, Roman Štětina, Barbora Kleinhamplová, Matyáš Chochola, Martin Kohout, Lukáš Hofmann


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.