Data o inflaci v USA odstartovala růst na evropských burzách

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.
Investoři na globálních trzích, ale i na domácí burze, téměř celý den vyčkávali na zveřejnění inflačních dat v zámoří, čemuž odpovídají podprůměrné zobchodované objemy v Praze. Index CPI byl nakonec nižší a odstartovala tak rally napříč všemi burzami. Lokální trh nakonec zůstal celkem imunní, i když částečné pozitivní reakce přišla i u zde. Nejvíce pomohla Erste Group (+1,78 %) a ČEZ (+1,02 %), naopak proti působila pojišťovna VIG (-0,71 %). Domácí finanční instituce skončily téměř beze změny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.