Nový měsíc začal velmi opatrně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martin Holman je Equity and Fixed Income Trader J&T banky se zaměřením na obchodování akcií a dluhopisů. Zároveň také vykonává činnost „market makera“ na pražské burze za J&T banku a je odborníkem na psychologii trhu a vyhodnocování ideálních tradingových příležitostí.
První zářijový obchodní den zakončila Praha smíšeně. V korekci směrem dolů pokračovala rakouská Erste Group (-1,62 %), naopak část zisků se vrátilo zpět investorům na Komerční bance (+0,75 %). Z pohledu zobchodovaných objemů pak ostatní tituly výrazně předčila právě Erste Group, kdy se ČEZ (-0,55 %) nekvalifikoval ani na polovinu její aktivity. Pozitivně zareagovala CME (+1,71 %) na zprávy ohledně posunu ve schvalování transakce s PPF ze strany regulátorů, kdy k výraznějšímu pohybu došlo zejména v americkém obchodování.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.