Obchodování vévodil ČEZ a Komerční banka

1-minutové čtení
J&T specialistaV předvečer pravidelné změny vah indexů MSCI jsme zaznamenali zvýšenou aktivitu na akciích ČEZu (-0,9 % d/d) a Komerční banky (+1,0 % d/d). Tedy na nejlikvidnějších ryze domácích titulech. Zvýšení podílu Číny povede ke snížení vah ostatních „emerging“ zemí, tedy i České republiky, což s sebou přináší odliv peněz z jejich nejlikvidnějších titulů. Komerční banka paradoxně rostla, což může mít několik příčin. Jednak mohli zvýšené aktivity - a tudíž i likvidity - v souvislosti s převažováním využít investoři, kteří si chtěli vybudovat nějakou pozici. Dále ji mohl pomoci její defenzivní charakter a i technický průlom úrovně 800 Kč. Zbytek trhu nevykázal větší objemy, snad vyjma Monety (-0,4 %). Z hlediska cen pak byl zajímavý vývoj na Avastu (+1,5 %), který zcela vymazal propad po nedávné SPO, a dokonce dosáhl nového historického maxima. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.