Oživení tradic českých rodinných firem

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Family OfficeOživení tradic českých rodinných firem
#J&T Family Office#Byznys#Úspěch#Příběhy

Přesně určit nejstarší rodinnou firmu na světě je složité. Do roku 2006 jí s vysokou pravděpodobností byla japonská stavební společnost Kongō Gumi, Ltd. Je až těžko uvěřitelné, že byla založena už v roce 578. Historie jejího rodinného vlastnictví a vedení je zdokumentována dle japonského stylu na papírovém svitku dlouhém tři metry, kde je za sebou sepsáno celkem 40 generací – od počátků společnosti až do roku 2006, kdy ji současná generace následníků prodala.


Jak se rodině Kongō podařilo, že jejich byznys přežil a zůstal v rodině po 14 století? Odpověď je prostá. Byla dobře nastavena pravidla předávání a nástupnictví. Z několika světových výzkumů totiž vyplývá, že bez jasné strategie a předem nastavených pravidel nástupnictví 70 % rodinných firem nepřežije předání z první na druhou generaci.

Masakazu Kongō byl posledním členem rodiny, který společnost Kongō Gumi reálně vedl před jejím prodejem. Na dotazy stran pravidel předávání odpovídá, že jeho rodina tato pravidla samozřejmě měla, přičemž klíčovou část tvořila důmyslně propracovaná nástupnická strategie – ne vždy je nejstarší syn nejlepším nástupcem. Namísto toho společnost Kongō Gumi vždy vybírala dítě s nejlepším souborem osobních vlastností a správným nasazením pro řízení byznysu. A také ne vždy šlo o syna. V pořadí 38. člen rodiny Kongō ve vedení firmy byla Masakazuova babička.

Tradice rodinných firem samozřejmě není unikátní jenom v Japonsku. I v mnoha evropských zemích je velmi silná tradice, kdy se rodinné podnikání předává z jedné generace na druhou a potom na další a další… Památka a vize původního zakladatele, který vytvořil ten prvotní soubor majetku, bohatství, žije dál obvykle minimálně v názvu rodinné firmy, ale často také v hodnotách a filozofii podnikání. Budoucím generacím je s důvěrou svěřeno vedení společnosti a v mnoha případech tyto generace rodinný byznys úspěšně rozvíjejí a rozšiřují. Někdy až do rozměrů obrovských nadnárodních korporací, jako například Galerie Lafayette, Bosch, Maersk, Heineken a mnohé další.

Ve srovnání se světem způsobily za posledních 150 let v českých zemích politické změny a veletoče nemalé zmatky v oblasti rodinného podnikání. V důsledku nich zde existuje jen velmi málo příkladů rodinných firem existujících přes několik generací. Jednou z výjimek je výrobce pian Petrof. Společnost byla založena v roce 1864, znárodněna roku 1948, aby se nakonec vrátila do rukou původní rodiny v roce 2001. Z dalších výjimek lze zmínit např. firmu rodiny Jochových na výrobu tradičního modrotisku, který je zapsán v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, jež se vrátila do rukou rodiny v roce 1994.

Většina úspěšných českých rodinných firem má však, bohužel, mnohem kratší historii. Mnoho z nich je stále v rukách původních zakladatelů, kteří byznys budovali posledních 30 let. Tito zakladatelé jsou zpravidla, a zcela oprávněně, hrdí na to, co dokázali. Bývají osobně a emocionálně úzce propojeni se svým podnikáním a velmi často razí přístup, že v byznysu si vše řeší sami, u všeho musí být. Tyto aspekty spolu s doposud chybějící tradicí rodinných firem způsobují, že vytvoření plánu předávání rodinného podnikání na další generaci může být obtížné. To zřejmě vysvětluje, proč 74 % těchto firem takový plán předávání stále nemá.

Nicméně tito zakladatelé jsou často ve věku 70+ a začínají si uvědomovat, že je potřeba jednat. S pomocí odborníků na tuto oblast vytvoří soubor pravidel nástupnictví, který jim umožní držet kontrolu v podnikání tak dlouho, jak budou chtít, ale zároveň stanoví jasný postup pro budoucnost. Dalším benefitem je, že toto nastavení umožňuje zakotvit důležitá pravidla a hodnoty pro budoucí fungování – s jistotou, že budou respektovány dlouho poté, co zakladatel již odešel ze scény.

Pokud před vaší rodinou stojí podobné otázky k řešení, čím dříve se jimi začnete zabývat, tím snáz najdete odpovědi. Pomoc a podpora zkušeného odborníka je klíčová, tak se nebojte zeptat. Čím déle se touto problematikou zabývám, tím více jsem optimistický v tom, že tradice opravdového rodinného byznysu se do České republiky vrátí a obohatí nejen byznysové prostředí, ale i společnost jako celek.

James Turnbull

Oživení tradic českých rodinných firem

O autorovi

James Turnbull je specialista v plánování předávání rodinných firem a majetku. Je právníkem vystudovaným na Novém Zélandu a členem představenstva Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů. Dále je členem STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners) a jeden z pěti držitelů STEP prestižní TEP licence v České republice. Je autorem knihy Svěřenské fondy – krok za krokem.

O J&T Family Office 

J&T Family Office se primárně zaměřuje na multigenerační správu majetku, jeho zachování a distribuci, zohledňuje vztahy mezi rodinnými příslušníky a proniká až do úplných drobností každodenního fungování rodiny. Zahrnuje jak investice, ochranu majetku a jeho strukturování či lifestyle management, tak třeba facility a property management.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.