J&T Banka jako součást konsorcia bank získala mandát KKCG

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceJ&T Banka jako součást konsorcia bank získala mandát KKCG
#Dluhopisy#Byznys#Růst

KKCG udělila konsorciu bank mandát k umístění nových dluhopisů v rámci dluhopisového programu. Jedná se o umístění nové emise zajištěných dluhopisů v předpokládaném objemu 5 mld Kč s možností navýšení až do výše 10 mld Kč se splatností 5 let. Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu bude 10 000 Kč, k vydání dluhopisů by mělo dojít v dohledné době v závislosti na tržních podmínkách a na základě schválení ČNB. 

Emitent plánuje veřejnou nabídku v České republice a obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů v Praze. Dluhopisový program je koordinován prostřednictvím J&T IB and Capital Markets a.s. Více informací bude zveřejněno v souladu s regulatorními požadavky zde: https://investors.kkcg.comUpozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.