Nový královský portrét a blížící se architektonické bienále

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Valérie Horváth vystudovala dějiny umění na FF UK a Arts Management na VŠE, část studia strávila ve francouzském Dijonu. Působila v soukromých galeriích, naposledy spolupracovala se dvěma významnými sklářskými značkami.


Nový královský portrét a blížící se architektonické bienále
#Radosti#Umění

Benátky dělí poslední dny od zahájení dalšího ročního bienále, tentokrát zaměřeného na architekturu. Pozvu vás ale i na lokálnější výstavu, a totiž tu ze soukromé sbírky KOOJON, která se letos už podruhé představí v rámci doprovodného programu festivalu Openhouse. Zmíním i změny v garanční radě Národní galerie v Praze nebo příběh za vznikem nového korunovačního portrétu krále Karla III.

Blíží se zahájení architektonického bienále v Benátkách

Čas letí a sotva se brány benátských Giardini a Arsenale zavřely, už se znovu otevírají. Tentokrát v nich návštěvníci najdou už 18. ročník mezinárodního bienále architektury. A budou se mít na co těšit: lotyšský pavilon představí supermarket architektonických nápadů, panamský odvypráví podmořské příběhy a ten rakouský se bude ptát, jakou roli vlastně hraje tak zásadní událost jako bienále ve městě, které ji hostí.

Česká prezentace se vzhledem k rekonstrukci poničeného pavilonu pro tento ročník přesouvá do prostor Arsenale, kde pod názvem Kancelář ne-prekarizované budoucnosti otevírá téma pracovních podmínek mladých českých architektů a architektek. Architektonická přehlídka, za kterou kurátorsky stojí Lesley Lokko, bude k vidění od 20. května do 26. listopadu.


Výstava sbírky KOOJON

Příští týden proběhne v Praze festival Openhouse, v rámci kterého bude vystavena část sbírky současného českého umění známé pod názvem KOOJON. Sbírka se poprvé veřejně prezentovala na stejném festivalu už loni, v prostorách kotelny VFN Karlovo náměstí. Letos se návštěvníci mohou těšit na jiný výběr děl i jinou lokalitu, a totiž na sklepy Haly 36 Holešovické tržnice, ale i na jiný výběr umělců. Tentokrát to budou díla například Hynka Alta, Jakuba Jansy, Julia Reichela nebo Martina Salajky. Sbírka KOOJON patří mezi nejzajímavější soukromé sbírky českého současného umění a stojí za ní podnikatelka Iva Bízová.


Změna složení garanční rady NG

Ministr kultury Martin Baxa tento týden oznámil změny v garanční radě Národní galerie. Ve funkci končí šest členů komise včetně kunsthistoričky Mileny Bartlové nebo umělce Tomáše Vaňka, mění se vedení komise, jejíž předsedkyní se nově stává kunsthistorička a šéfkurátorka GHMP Helena Musilová, která v komisi dosud seděla jako členka za odbornou veřejnost, místopředsedou bude dosavadní předseda komise a ředitel Ústavu dějin umění AVČR Tomáš Winter. Novými členy komise jsou Jan Klípa, Alexandra Kusá, tajemník Pavel Hynčica a za ministerstvo kultury Vlastislav Ouroda, Jan Vořechovský a Jan Holovský.


Královský portrét

Málokterý fotograf má jistotu, že jeho snímek obletí bez přehánění celý svět. Britský fotograf Hugo Burnard, který je autorem korunovačních portrétů krále Karla III., o tom ale nemohl mít pochyb. Oproti předchozím korunovačním portrétům, které vznikly před mnoha desetiletími, měl práci ztíženou zaměřením na mnohem mladší publikum, které je mnohdy vůči monarchii silně skeptické. Deník The New York Times přináší krátkou sondu do Burnardova tvůrčího procesu, na jehož realizaci měl údajně jen pár minut v hektickém králově programu.


Kontroverzní obraz někdo polil barvou

Před měsícem jsem tu upozorňovala na pozdvižení, které vyvolala malba Miriam Cahn s pedofilním motivem, aktuálně vystavená v pařížském Palais de Tokyo. Jak se dalo předpokládat, kontroverze nezůstala bez odezvy. V neděli, jen pár dní před ukončením výstavy, malbu potřísnil fialovou barvou postarší návštěvník, který se jí cítil pohoršen. Francouzská ministryně kultury Rima Abdul Malaková i prezident Emmanuel Macron se k incidentu vyjádřili jako k porušování svobody slova a uměleckého vyjádření. Malba zůstává v expozici i v tomto stavu až do konce výstavy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.