Naše ČESKO: Nový fond investuje do českých příběhů

8-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceNaše ČESKO: Nový fond investuje do českých příběhů
#Trendy#Fondy

Od září dostávají klienti J&T Banky oficiálně příležitost investovat do nového fondu kvalifikovaných investorů. Fond Naše ČESKO má ambici být zrcadlem úspěchu  a prosperity České republiky, českého byznysu a českého investičního  a podnikatelského prostředí. Vírou ve schopnosti českých firem a českých podnikatelů. Zároveň chce přispívat k růstu národního i osobního bohatství.

Od památné sametové revoluce uběhly již více než tři dekády. Převratné změny nastaly
v oblasti politické i ekonomické. Znovu nabytá svoboda umožnila nastartovat tržní hospodářství, které za dobu své existence vygenerovalo množství inspirativních
a jedinečných podnikatelských příběhů. Příběhů, z nichž celá řada přerostla hranice našeho, rozlohou a počtem obyvatel malého, státu.

„A právě tyto příběhy chceme investičně podchytit, neboť skýtají velký potenciál. Chceme se o ně podělit i s našimi klienty, a proto pro ně od září oficiálně otevíráme nový fond Naše ČESKO,“ říká Martin Cakl, portfolio manažer fondu a autor jeho myšlenky.


Perspektivní Česko

Hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář v této souvislosti upozorňuje, že finanční
a ekonomický vývoj České republiky je výrazně lepší, než veřejnost vnímá. Podle diskuzí by se mohlo zdát, že si vedeme výrazně hůře než jiné státy, opak je však pravdou a čísla to dokazují.

„Podle indexů MSCI má český akciový trh kladné zhodnocení na horizontu jednoho roku, pěti, deseti i patnácti let. Na horizontu pěti, deseti a patnácti let mají české akcie nejen vyšší zhodnocení než akciové tituly okolních zemí, ale překonávají svými výnosy i průměrný výnos evropských akciových trhů. Na horizontu pěti a dvaceti let pak porážejí americké akcie, na úrovni deseti let mají podobné zhodnocení,“ uvádí Sklenář. Investičně je tedy český trh za uplynulé období mimořádně úspěšný a patří k tomu nejlepšímu nejen v Evropě, ale také globálně.

Pozitivní je i pohled na tok zahraničních investic. Podle statistik OSN má česká ekonomika nejvyšší kumulativní příliv zahraničních investic (přepočteno v USD na hlavu) a současně má stále nejvyšší relativní příliv za posledních deset či patnáct let. „Jinými slovy, zahraniční firmy do české ekonomiky nainvestovaly nejvíce v regionu a současně stále nejvíce investují,“ vysvětluje Petr Sklenář. Podle indexu Technology Fast 50, v němž firma Deloitte hledá nejrychleji rostoucí technologické firmy regionu střední a východní Evropy, obsazují prvních pět míst tři firmy z Česka a dvě z Polska.


Komplexní a diverzifikovaná expozice na domácí ekonomiku

Možností, jak investovat v rámci domácí ekonomiky není příliš mnoho. Pražská burza nabízí aktuálně velmi omezené množství akciových titulů, z nichž mnohé mají velmi nízkou likviditu. Alternativu představují korporátní, případně státní dluhopisy. Možnosti přímých investic v rámci privátního a rozvojového kapitálu sice existují, vyžadují však hlubší znalost problematiky a mnohé z nich nejsou běžně dostupné široké investorské veřejnosti.

Fond Naše ČESKO je koncipován tak, aby vytvořil komplexní a diverzifikovanou expozici na růst českého byznysu od začínajících startupů přes středně velké firmy až po ty největší, které se obchodují na burze. Nabízí participaci jak na investicích do soukromého či rozvojového kapitálu, tak na veřejně obchodovaných emisích a investicích do nemovitostí. „Fond tak otevírá cestu k účasti napříč všemi fázemi životního cyklu firem a klientům umožňuje být kapitálově u zrodu dynamicky rostoucích firem i těžit ze stability velkých korporací“ vysvětluje Martin Cakl.

Fond Naše ČESKO je produktem, který v jedné struktuře kombinuje všechny důležité třídy aktiv spojené s ekonomickým růstem České republiky. Fond nabízí investiční expertízu, díky které si investor nemusí hledat a analyzovat jednotlivé investice sám. Zároveň nabízí dostatečnou diverzifikaci a přístup k investicím, ke kterým se běžně nedostane. Velký benefit představuje měsíční likvidita a rozumně nastavený manažerský poplatek za správu fondu.


Proces výběru investic

Náš investiční tým se při výběru investic zaměřuje na finančně silné a důvěryhodné protistrany s prokázanými zkušenostmi. „Jasně definovaný podnikatelský plán a striktní dodržování mandátu považujeme za nezbytnou podmínku našich investic. Veškeré investice fondu prochází due-diligence procesem, v rámci kterého prověřujeme nejen právní a finanční aspekty, ale také hodnotu a kvalitu lidského kapitálu,“ popisuje Cakl.

Jak napovídá název fondu, podmínkou pro realizaci jednotlivých investic je spojitost s českým prostředím a českými podnikatelskými talenty. Jejich další aktivity však mohou být rozvíjeny i v jiných zemích.  Jako příklad mohou posloužit startupy, které vznikly v České republice a jejich úspěch jim následně umožnil expandovat do zahraničí.

Fond se naopak vyhýbá různým strukturám, ve kterých není na prvním místě zájem investora. Příkladem mohou být firmy vytvořené za účelem financování vedlejších projektů zakladatelů, fondy postavené na myšlence bez konkrétní strategie realizace, fondy, kde manažeři nepřináší dostatečnou přidanou hodnotu a další, z našeho pohledu, nevhodné finanční struktury.

U nemovitostí, které tvoří stabilizační část portfolia, investuje fond do konkrétních projektů nebo firem, jejichž výběr, stejně jako u ostatních složek portfolia, není nijak spojen
s investičními aktivitami skupiny J&T. "Nemovitosti přestavují nedílnou součást všeobecného investičního záběru a v rámci fondu Naše ČESKO je tak nemůžeme opomíjet. Lidé musí někde bydlet, nakupovat a firmy potřebují prostory pro své podnikání. Bez toho by ekonomika nefungovala “ podotýká portfolio manažer fondu.

První investici v oblasti nemovitostí má fond již za sebou. „Rozhodli jsme se využít současného ne příliš optimistického výhledu trhu na realitní sektor, který však dle našeho názoru skýtá zajímavé investiční příležitosti. A nejedná se pouze o samotné nemovitosti, případně akcie nemovitostních společností a nemovitostní fondy. Zajímavé příležitosti nabízí také dluhopisový trh. Mezi aktiva, která se aktuálně ocitla pod tržním tlakem, patří i firmy se silnou českou stopou, jako je například CPI Property Group českého podnikatele Radovana Vítka. „Evropské veřejně obchodované nemovitostní akcie a dluhopisy se na rozdíl od nemovitostních fondů obchodují s výraznou slevou vůči účetní hodnotě svých aktiv,“ poznamenává Martin Cakl.

Plánem fondu je, aby všechny čtyři složky, tedy privátní kapitál, rozvojový kapitál, veřejně obchodovaný kapitál a nemovitosti, měly podobné relativní zastoupení odpovídající přibližně čtvrtinovému podílu. V žádném případě se však nejedná o pevně stanovené dogma. Fond bude i na úrovni jednotlivých složek portfolia řízen aktivně a pokud bude určitá složka nabízet lepší příležitosti, může se její podíl v portfoliu na určitou dobu zvýšit na úkor složek ostatních.


Banka jde do toho s klienty

„Ze zkušenosti víme, že čeští investoři jsou obvykle patrioti. Proto věříme, že je příležitost investovat právě do českých firem a českého talentu zaujme natolik, aby si své investiční portfolio o náš nový fond rozšířili. Klienti se mohou těšit nejen na zajímavý výnos, ale také je může těšit fakt, že jejich finanční prostředky budou přispívat k rozvoji české ekonomiky,“ říká Martin Cakl a dodává, že skupina J&T dlouhodobě podporuje česko-slovenské firmy
a fond Naše ČESKO pro ně představuje další možnost, jak získat kapitál pro svůj rozvoj.

Stejně jako u dalších projektů, i v případě Našeho ČESKA platí, že skupina J&T projektu opravdu věří. Do rozjezdu fondu proto investovala v počáteční fázi téměř čtvrt miliardy korun. Není vyloučeno, že se tato částka bude v souvislosti s dalšími projekty ještě dále navyšovat. „Vyhlídnuto už máme několik dalších zajímavých investic,“ prozrazuje Cakl.

Klientům a veřejnosti bude nový fond představen v polovině září, kdy se jim oficiálně otevře možnost do něj vstoupit. „Do konce roku bychom rádi velikost fondu zdvojnásobili“ uvádí Cakl. Výhodou fondu je, že funguje jako otevřená struktura, což znamená, že se po určité době investorům neuzavře. Ocenění fondu probíhá na měsíční bázi a v této frekvenci mohou klienti do fondu také vstoupit či z něj vystoupit. Opuštění fondu bez výstupního poplatku je však možné nejdříve po třech letech od vstupu do fondu.


Složení portfolia

Private equity (privátní kapitál)

Private equity investice provádí fond skrze vybrané protistrany nepřímou cestou. Tato investiční složka zajišťuje fondu Naše Česko expozici na segment soukromých firem, které se veřejně neobchodují. Typicky se jedná o středně velké podnikatelské subjekty s růstovým potenciálem vyžadujícím spolupráci s finančním či strategickým partnerem.

Realizované investice: fond Central Europe Industry Partners (CEIP)

Venture capital (rozvojový kapitál)

Složka rozvojového kapitálu fondu otevírá svět mladých dynamických firem a projektů. Tyto firmy jsou v době investice často ve stádiu svého největšího růstu realizovaného za podpory individuálních investorů, ze kterých jsou do fondu vybírány ty nejperspektivnější.

Realizované investice: fond Orbit Growth

Veřejně obchodovaný kapitál

Veřejně obchodované společnosti v České republice nabízejí expozici na osvědčené entity s mezinárodním přesahem, dlouholetou historií a finanční zralostí, v mnoha případech podpořenou nadstandardním dividendovým výnosem. Například lokální finanční sektor se pyšní ojedinělou návratností na kapitál i obezřetným přístupem k riziku.

Realizované investice: Česká zbrojovka, Eurowag, Moneta Money Bank, Komerční banka a Primoco.

Nemovitosti

Nemovitosti sehrávají roli stabilizační složky portfolia a přinášejí pravidelný příjem. Zároveň jsou páteří rostoucího trhu a poskytují nezbytnou funkci pro všechny ekonomické subjekty. Fondu se zaměřuje na přímé investice do nemovitostních firem a jejich závazků, případně do atraktivních diverzifikovaných fondů.

Realizované investice: CPI Property Group


Fond kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI) shromažďují peněžní prostředky pouze od kvalifikovaných investorů. Kdo je kvalifikovaným investorem, vymezuje zákon. Minimální vklad činí 1 milion korun.  Pokud má již klient v J&T Bance tuto částku v některém FKI zainvestovánu, např. ve fondu J&T ARCH INVESTMENTS, může do fondu Naše Česko vložit i částku nižší, minimálně však 100 000 Kč.


Naše ČESKO: Nový fond investuje do českých příběhů


Martin Cakl je autorem myšlenky a portfolio manažerem fondu Naše ČESKO, který vznikl pod záštitou J&T Investiční společnosti a jejího odborného týmu. Dříve pracoval jako investiční manažer v českém family office SPM spravujícím vyšší jednotky miliard korun, dále jako analytik ve společnostech Patria Finance se zaměřením na regionální veřejné firmy, analytik ve fondu Metatron Capital se zaměřením na makroekonomické strategie a stážista v centrále ING Investment Management v Haagu. Své formální vzdělání získal na Národohospodářské fakultě VŠE studiem ekonomie a na prestižní fakultě financí a ekonomie v holandském Rotterdamu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.