Vyhrabejte se z domácího písečku a investujte globálně

3-minutové čtení
J&T specialista
Karin Šoóšová
sdílení
Karin ŠoóšováVyhrabejte se z domácího písečku a investujte globálně
#Trendy#Akcie

Často máme tendenci preferovat známé před neznámým, domácí před cizím. Pustit se do nového dobrodružství vyžaduje jistou dávku odvahy a překonání přirozeného instinktu, který nám radí zůstat v bezpečí. V investiční teorii se vlivem emocí na rozhodování investorů zabývá vědecká oblast behaviorálních financí. Jednou ze známých tendencí, které investory často vedou k nesprávným rozhodnutím, je tzv. „home bias“. Tedy tendence investovat prioritně v domácím, známém prostředí.


Český investiční píseček je ale mělký. Hloubka českého finančního trhu neposkytuje dostatečný prostor pro sestavení kvalitního a pestrého investičního portfolia. Zkušený český investor se tedy s cílem sestavení diverzifikovaného portfolia nevyhnutně musí ohlédnout rovněž po příležitostech v zahraničí.

Na chování investorů má vliv také lokální investiční kultura. Nejenom v Česku, ale také v jiných státech Evropy převládá silná historická preference investic do nemovitostí a pevně úročených nástrojů, jako jsou dluhopisy. Podíl akcií v portfoliích evropských domácností je mnohem nižší než za oceánem. Dle dat společnosti Goldman Sachs investují americké domácnosti do akcií dvojnásobně vyšší podíl svých finančních aktiv než Evropané.


Domácnosti v Evropě drží méně akcií než v USA

Podíl veřejně obchodovaných akcí na finančním majetku

Vyhrabejte se z domácího písečku a investujte globálně

Zdroj: Haver Analytics, Goldman Sachs Global Investment Research

Americký trh je doménou akciového investování. To potvrzuje také fakt, že se objem amerického akciového trhu za posledních 12 let zdvojnásobil. Měřeno tržní kapitalizací je americký akciový trh 2,5násobně větší ve srovnání s evropským trhem.


Velikost amerického akciového trhu ve srovnání s Evropou

Kapitalizace akciového trhu v USA (v bilionech USD)

Vyhrabejte se z domácího písečku a investujte globálně

Zdroj: Datastream, Goldman Sachs Global Investment Research

Za tak silný růst vděčí americký akciový trh mimo jiné boomu technologických investic. Větší důraz na rozvoj a investice do inovací ve spojení s jednodušším přístupem k růstovému kapitálu mají za následek odlišný charakter akciového trhu v těchto regionech. V evropském prostředí jsou tempo a intenzita investic v průměru nižší a je zvykem velkou část zisku vyplácet formou dividend.

Mezinárodní akciové trhy jsou ale úzce propojené. USA je největším prodejním trhem evropských firem. Zhruba 60 % tržeb a velká část majetku evropských firem pochází ze zahraničí, především z USA. Rovněž platí, že v důsledku vyšší popularity investování do akcií na americkém trhu mají některé evropské firmy tendenci emitovat akcie v USA.

Ignorovat zahraniční akciové trhy, včetně amerického, ve svém portfoliu tedy znamená připravit se o možnost podílet se na klíčových investičních příležitostech. Neméně důležité je, že svým různorodým charakterem jednotlivé regiony v portfoliu přispívají k diverzifikaci a lepšímu rozdělení rizika.

Podporovat svými investicemi rozvoj domácího českého trhu je bezesporu důležité. Každý rozumný investor by ale v zájmu rozložení rizika měl do svého portfolia začlenit zahraniční cenné papíry, včetně nezanedbatelného podílu akcií.

V zemích, kde má investování dlouhou tradici, je běžné, že akcie jsou významnou částí portfolia každého investora. V našem prostředí je ukládání peněz na spořicí účty, termínované vklady a investice do nemovitostí zdánlivě bezpečnou ulitou. Akcie mají pověst riskantní investice. Co je ale vlastně pro běžného investora největší riziko? Z dlouhodobého hlediska je hlavním rizikem především nemít dostatečnou finanční rezervu.

Krátkodobé kolísání cen, které investování do akcií přináší, se v dlouhodobém horizontu jeví jako méně relevantní. Kompenzací za to je vyšší výnosový potenciál, který může mít k budování majetku zásadní přínos. Jestli zůstanete v bezpečí své ulity a zahraničním akciím se budete vyhýbat, o tento přínos přijdete. Pro Čechy je nejvyšší čas vykročit z komfortní zóny a myslet na svou budoucnost.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.