Změna vah akciových indexů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Od pondělí 18. září začnou platit nové váhy regionálního indexu CECE i indexu PX. Fakticky změna vah proběhne na závěr obchodování v pátek 15. září. V rámci úprav indexu CECE se přímé úpravy z domácích titulů týkají pouze akcií Colt CZ. V pátek 15. září proběhne také změna vah globálních indexů ze skupiny FTSE. Všechny tyto vlivy mohou vést ke zvýšenému objemu obchodů na závěr obchodování.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.