Komerční banka: Podpis smlouvy o prodeji budovy na Václavském náměstí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Komerční banka podepsala smlouvu s hlavním městem Praha o prodeji dceřiné společnosti VN 42. Společnost VN 42 vlastní budovu na rohu Václavského náměstí a Štěpánské ulice. Předběžná kupní cena je stanovena na 3 542 mil. Kč, konečná cena bude stanovena na základě účetní závěrky společnosti VN 42 k 30. červnu 2024. Podle tiskové zprávy bude mít prodej pozitivní dopad do výsledků KB za 3Q. Hodnota (vlastní kapitál) společnosti VN 42 je ve výroční zprávě za rok 2023 uvedena ve výši přibližně 1,5 mld. Kč, banka by zaúčtovala přibližně 2 mld. Kč (10,5 Kč na akcii) jako mimořádný zisk z prodeje, který by se promítl i do vyplacené dividendy. Management již avizoval, že plánuje vyplatit prostřednictvím dividendy celý letošní zisk, naše projekce doposud počítala s dividendou ve výši 81 Kč na akcii (10,5% hrubý div. výnos), s tímto mimořádným výnosem by se tak potenciální dividenda zvýšila na 91,5 Kč (11,9% hrubý div. výnos). Vzhledem k tomu, že je KB vnímána investory především jako stabilní dividendový titul, vnímáme možnost vyplacení vyšší dividendy pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.