Erste Group: Čísla bez překvapení, solidní výhled a další odkup akcií

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste oznámila za 4Q 2023 čistý zisk ve výši 688 mil. EUR (+33 % r/r), mírně nad odhady trhu (677 mil. EUR). Na provozní úrovni byly výsledky bez výraznějšího překvapení. Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 15 % zásluhou růstu sazeb spolu s pokračujícím růstem úvěrového portfolia (čisté úvěry +3 % r/r). Čistá úroková marže mírně klesla oproti předchozímu kvartálu (2,47 % oproti 2,50 % ve 3Q23). Růst výnosů z poplatků (+13 % r/r) byl tažen především transakčními poplatky (+15 % r/r) a poplatky spojenými s cennými papíry (+13 % r/r). Vyšší růst provozních nákladů (+13 % r/r) byl ve 4Q ovlivněn vyššími bonusy pro zaměstnance a rezervami na různé menší restrukturalizační opatření. Podíl nesplácených úvěrů vzrostl na 2,3 % (z 2 % ve 3Q), za tímto vývojem jsou pak potíže některých menších realitních projektů v Rakousku, tato expozice je pak především v rámci rakouských spořitelen.

Management potvrdil návrh dividendy ze zisku minulého roku ve výši 2,7 EUR na akcii (7% hrubý div. výnos) a plánuje dividendu ve stejné výši i ze zisku tohoto roku. Podle očekávání zároveň oznámil nový program zpětného odkupu vlastních akcií ve výši 500 mil. EUR (3,1 % tržní kapitalizace).

Výhled na tento rok počítá s přibližně 5% růstem úvěrového portfolia. Čisté úrokové výnosy by měly být přibližně o 3 % nižší vůči rekordním úrovním z minulého roku, nicméně významná část tohoto poklesu bude v segmentu rakouských spořitelen, kde je vzhledem k pouze minoritním podílům Erste dopad do čistého zisku omezený. Výnosy z poplatků by měly nadále růst okolo 5 %. V kombinaci s očekávaným růstem provozních nákladů (okolo 5 %) tak management očekává mírný pokles provozního zisku. Rizikové náklady by měly zůstat na nízkých úrovních do 25 b.b. Návratnost hmotného kapitálu (ROTE) by měla zůstat na vysoké úrovni okolo 15 %.

Celkově vnímáme výsledky neutrálně. Jak samotná čísla a výhled, tak dividenda a zpětný odkup jsou víceméně v souladu s našim očekáváním. Akcie se v současné době obchodují na násobku P/BV (oček. 2024) na úrovni 0,8x. Při očekávané 15% návratnosti vlastního kapitálu a 10% výplatě akcionářům prostřednictvím dividend a zpětného odkupu v následujících letech vidíme prostor pro další výrazný růst akcií banky. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes v 9:00 SEČ.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)4Q 20234Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 8061 56515 %1 8071 842
  Poplatky a provize70262313 %678677
  Ostatní výnosy19111271 %170163
Provozní výnosy2 6992 30017 %2 6562 677
Provozní náklady-1 345-1 19413 %-1 329-1 327
Provozní zisk1 3541 10622 %1 3271 354
  Opravné položky0-141-9-46
  Ostatní náklady a výnosy-279-15778 %-193-169
Zisk před zdaněním1 07580833 %1 1431 139
Čistý zisk68851833 %677677

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.